Rot- och rutavdrag

Nya regler från 1 januari 2017

Nya kompletterande regler för RUT-avdrag trädde i kraft den 1 januari 2017. Nu gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden, för arbetskostnad för flytt mellan bostäder och för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. 

Trädgårdsarbete
  • Beskärning och borttagande av träd och buskar
Flyttjänster
  • Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder
IT-tjänster
  • Installation, reparation och underhåll av IT-utrustning, programvaror och dataförbindelser. 
  • Handledning och rådgivning om ovanstående IT-tjänster
  • Reparation och underhåll av vitvaror

 

Stadsnätsföreningen har fått frågor om rut- och rotavdrag och har därför sammanställt fakta om de båda skatteavdragen. Logga in och ta del av Stadsnätsföreningens promemoria.

 

Länk till Skatteverkets hemsida