Rot- och rutavdrag

Ny Uppdatering: Dom från Högsta förvaltningsdomstolen december 2019.

Ett bolag har valt att dela upp anläggningsarbetet i två delar där den första delen avser arbete på respektive kunds tomt och den andra delen avser arbete utanför tomten. Skatteverket ansåg att bolaget hade subventionerat och ville att bolaget skulle återbetala hela beloppet. Högsta förvaltningsdomstolen anser att den omständigheten att bolaget har delat upp anläggningsarbetet innanför respektive utanför tomtgräns och inte tagit betalt för sistnämnda arbete från kund utan istället tagit betalt via relationsavgift av operatörer innebär enligt Högsta förvaltningsdomstolens inte att bolaget därigenom har lämnat ett ekonomiskt stöd för det arbete som bolaget har tagit betalt av kunden. De fastighetsägare som valt att ansluta sig till nätet har för detta betalat en anslutningsavgift som, förutom material, avser det arbete som utförts på deras tomt. Arbetet är till sin karaktär sådant att det omfattas av Rot eftersom arbetet har utförts innanför tomtgränsen. Högsta förvaltningsdomstolen anser att arbetet inom tomtgräns utgör skattereduktionsgrundande hushållsarbete och bolaget har således rätt till utbetalning från Skatteverket.

Regler från 1 januari 2017

Nya kompletterande regler för RUT-avdrag trädde i kraft den 1 januari 2017. Nu gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden, för arbetskostnad för flytt mellan bostäder och för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. 

Trädgårdsarbete
  • Beskärning och borttagande av träd och buskar
Flyttjänster
  • Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder
IT-tjänster
  • Installation, reparation och underhåll av IT-utrustning, programvaror och dataförbindelser. 
  • Handledning och rådgivning om ovanstående IT-tjänster
  • Reparation och underhåll av vitvaror

 

Stadsnätsföreningen har fått frågor om rut- och rotavdrag och har därför sammanställt fakta om de båda skatteavdragen. Logga in och ta del av Stadsnätsföreningens promemoria.

 

Länk till Skatteverkets hemsida