Upphandla eller byta kommunikationsoperatör - Rekommendation

Svenska Stadsnätsföreningen och SABO har tillsammans tagit fram en rekommendation med regler, principer och villkor vid upphandling av en så kallad kommunikationsoperatör (KO) i öppna nät.

Rekommendation upphandling av kommunikationsoperatör i öppna nät.pdfRekommendation upphandling av kommunikationsoperatör i öppna nät.pdf

Rekommendationen

I det nyligen antagna Grävdirektivet ställer EU krav på objektiva, öppet redovisade, proportionella och icke-diskriminerande villkor för nät- och tjänsteleverantörer för att den svenska KO-modellen ska kunna användas även i framtiden. Detta svarar vi upp mot med rekommendationen.

Rekommendationen består av två delar:

1. Regler och principer för genomförande av KO-upphandling. Syftet med dessa är att säkerställa att upphandlingarna genomförs i konkurrens med objektiva kriterier till nytta för aktörerna som deltar samt för slutkunderna.

2. Villkor som bör ingå i avtalet mellan bostadsföretaget eller det lokala stadsnätet och KO. Villkoren syftar till att garantera objektiva, öppet redovisade, proportionella och icke-diskriminerande villkor för nät- och tjänsteleverantörer.