Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för att skapa hög robusthet, låg fördröjning, tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitaliserade samhällsviktiga tjänster. Dessa parametrar utgör grundläggande krav på taktila applikationer och är fundamenta för 5G och realtidsapplikationer inom Realtids-IoT. Detta är en samlingssida för dessa projekt.

Här nedan hittar du olika länkar till projekten, resultat och anvisningar som utarbetats. Dessa projekt drivs inom ramen för Robust digital infrastruktur som är ett samlingsnamn för projekt med inriktning för att skapa robusthet för digital infrastruktur.

Material från denna sida är fritt att använda men inte att modifiera utan tillåtelse från Stadsnätsföreningen.

 

Anvisningar Robusta Fastighetsnät
Anvisningar för Robusta fastighetsnät - Huvuddokument
Anvisningar för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1 Förläggning av fiberoptiska fastighetsnät

Anvisningar Robusta Radionät
Projekt pågår

 

Anvisningar för optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska nät
Projektstart Mars 2019

 

Förlängd drifttid på siter kopplat till vikten för samhällstjänster och nätets funktion vid förhöjd beredskap
Projektstart April 2019