Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för att skapa hög robusthet, låg fördröjning, tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitaliserade samhällsviktiga tjänster. Dessa parametrar utgör grundläggande krav på taktila applikationer och är fundamenta för 5G och realtidsapplikationer inom Realtids-IoT. Detta är en samlingssida för dessa projekt.

Här nedan hittar du olika länkar till projekten, resultat och anvisningar som utarbetats. Dessa projekt drivs inom ramen för Robust digital infrastruktur som är ett samlingsnamn för projekt med inriktning för att skapa robusthet för digital infrastruktur.

Material från denna sida är fritt att använda men inte att modifiera utan tillåtelse från Stadsnätsföreningen.


Anvisningar Robusta Fastighetsnät

Anvisningar för Robusta fastighetsnät - Huvuddokument
Anvisningar för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1 Förläggning av fiberoptiska fastighetsnät

Vägledning Robusta fasta Radionät
Vägledning för Fasta Radionät


Vägledning för robust & Säker IoT
Vägledning Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1 Rutin och handledning, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1.1 Verktyg, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2 Rutin och handledning, RSA Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2.1 Verktyg, RSA-mall Robust & Säker IoT v1.0

 

Vägledning för optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska accessnät
Vägledning Optisk förstärkning med högeffektlaser för fiberoptisk access v1.0
Bilaga Checklista för riskbedömning
Bilaga. Exempel på Instruktion för arbete med optiskt förstärkta fiberförbindelser
Bilaga. Undersökning och rengöring av optiska kontakter

 

Vägledning för Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur
(
Anvisningar för robust fiber - Underbilaga 4.1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur)
Vägledningen är en del av Robust fibers anvisningar. Den består av en Bilaga kallas 4.1 Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur samt en underbilaga 4.1.1 Robust Site RSA-mall med tillhörande handledning kallad 4.1.2 Robust Site handledning RSA.

Hämta hem vägledningen här:  https://robustfiber.se/