Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för att skapa hög robusthet, låg fördröjning, tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitaliserade samhällsviktiga tjänster. Dessa parametrar utgör grundläggande krav på taktila applikationer och är fundamenta för 5G och realtidsapplikationer inom Realtids-IoT. Detta är en samlingssida för dessa projekt.

Här nedan hittar du olika länkar till projekten, resultat och anvisningar som utarbetats. Dessa projekt drivs inom ramen för Robust digital infrastruktur som är ett samlingsnamn för projekt med inriktning för att skapa robusthet för digital infrastruktur.

Material från denna sida är fritt att använda men inte att modifiera utan tillåtelse från Stadsnätsföreningen.


Anvisningar Robusta Fastighetsnät

Ny version 7 april 2021. V1.1. Vägledningen är uppdaterad med Checklista
Anvisning för Robusta fastighetsnät v1.1
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1 Förläggning av fiberoptiska fastighetsnät
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1.1 Checklista vid besiktning


Vägledning Robusta fasta Radionät
Ny version 16 mars 2021. V1.1. Vägledningen är uppdaterad med två bilagor.
Anvisning för Robusta fasta radionät v1.1
Bilaga 1 Checklista för besiktning av fasta radionät
Bilaga 2 Referenslista


Vägledning för robust & Säker IoT
Vägledning Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1 Rutin och handledning, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1.1 Verktyg, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2 Rutin och handledning, RSA Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2.1 Verktyg, RSA-mall Robust & Säker IoT v1.0

 

Vägledning för optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska accessnät
Vägledning Optisk förstärkning med högeffektlaser för fiberoptisk access v1.0
Bilaga Checklista för riskbedömning
Bilaga. Exempel på Instruktion för arbete med optiskt förstärkta fiberförbindelser
Bilaga. Undersökning och rengöring av optiska kontakter

 

Vägledning för Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur
(
Anvisningar för robust fiber - Underbilaga 4.1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur)
Vägledningen är en del av Robust fibers anvisningar. Den består av en Bilaga kallas 4.1 Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur samt en underbilaga 4.1.1 Robust Site RSA-mall med tillhörande handledning kallad 4.1.2 Robust Site handledning RSA.

Hämta hem vägledningen här:  https://robustfiber.se/

Bilaga 4.1 Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur >>
Bilaga 4.1.1 Robust Site RSA-mall >>
Bilaga 4.1.2 Robubst Site RSA Handledning >>


Specifikation av Robust reservnod för stadsnät
Specifikation finns framtaget och är en del av en upphandlingprojekt för att tillhandahålla reservnoder via SiSGs kriskluster.
Kravspecifikation Robust reservnod för stadsnät >>

 

Vägledning för Robust säker fysisk förbindelse  
Projekt är uppstartat. Beräknas klart April 2021. Mer info och om ni önskar delta kontakta jimmy.persson@ssnf.org