Utbildning

 

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber.

Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation,
roder, siter och dokumentation av dessa.

Nu erbjuder Stadsnätsföreningen sina medlemmar en förberedande kurs i Robust fiber för utbildningsbevis anläggning.
Att inneha ett Robust fiber utbildningsbevis anläggning försäkrar att individen har kännedom och färdigheter inom
förläggning av fiberanläggningar enligt konceptet Robust fiber.

Vid kurstillfället kommer möjlighet att göra provet för utbildningsbeviset finnas.
Det tillkommer en avgift på 600 kr exklusive moms för provet. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år från utfärdande.
Efter att en giltighetsperiod passerat ska sökande göra en ny examination för att behålla utbildningsbeviset.
Utbildningsbeviset är personligt och följer personen oavsett om personen byter arbetsgivare.

 

Inbjudan med program

Anmälan

 

Tid

Tisdag 30 jan kl 09.00–17.00
Antalet platser är begränsat!

Plats

Stadsnätsföreningens lokaler på Drottningatan 94 i Stockholm.

Avgift

Ordinarie kursavgift 2 950:-.
Kursavgift för medlem i Stadsnätsfabriken 2 550:-.
Avg inkluderar dokumentation och kaffe-lunch-kaffe.
Merv.skatt tillkommer.

Föreläsare

Stefan Gistvik, stefan@gistvik.se, 070-588 97 13

Utbildningsansvarig

Mia Forslöf, mia.forslof@ssnf.org, 0708-22 96 40