Säkerhet

SiSG - Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Driftsäkerhet

Nya krav för ökad driftsäkerhet. Vad innebär det nya regelverket? Vad behöver göras?

SKA -Säker kundanslutning

Säker Kundanslutning, SKA, är en certifiering för att säkerställa god säkerhet och integritet i våra stadsnät har upp uppdaterats för att täcka IPV6.