SiSG

SiSG, Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet.

Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar vilket kräver IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Sveriges stadsnät står gemensamt för en stor del av den svenska fiberinfrastrukturen vilket gör de till en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet.

Stadsnäten är också en viktig leverantör till operatörer, både av svartfiber och kapacitet. Då stadsnäten är en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven på deras verksamheter. För att möta dessa krävs att stadsnäten bedriver ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete där övning av krisledning och krishantering ingår som viktiga grundpelare.

 

SiSG och Nationella telesamverkansgruppen

SiSG håller kontinuerlig dialog med Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.  SiSG säkerställer att rätt och relevant information gällande stadsnätens driftläge under såväl normalläge samt under kris förmedlas. SiSG har också ansvar för att förmedla relevant information från NTSG till medverkande stadsnät.

 

 

Funktionen för SiSG: