Driftsäkerhet

Från den första januari 2016 börjar PTS nya krav för ökad driftsäkerhet att gälla. Myndighetens syfte med arbetet är att nät och tjänster i fortsättningen ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

Stadsnätsföreningen har tagit fram ett ledningssystem för att på så sätt stötta medlemmarna i arbetet med att anpassa sin verksamhet till PTS nya krav. Det som i dag finns tillgängligt är ett Ledningssystem -Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och tjänster- som är anpassat till stadsnätsverksamhet. Systemet består av:

  1. Sammanställande presentation
  2. Ledningssystem
  3. Incidenthantering
  4. Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA)
  5. Förändringshantering
  6. Konsekvensanalys
  7. Kontinuitetsplanering
  8. Dokumentation av tillgångar och förbindelser

Under året håller vi webinarier som beskrivet ledningssystemet. Stadsnätsföreningen har samarbetspartners för utbildning och genomförandehjälp som stadsnät kan använda i sitt driftsäkerhetsarbete. Stadsnätsföreningen säkerställer att dessa partners använder vårt framtagna material i arbetet.

Den nya driftsäkerhetföreskriften PTS 2015:2 börjar gälla 2016-01-01.Utbildning?


Har du missat Webbinar om driftsäkerhet?

På webbinariet går vi igenom det som idag finns tillgängligt såsom:  Ledningssystemetet: Driftsäkerhetsarbete för elektroniska kommunikationsnät och tjänster (se ovan).  Ett system som är anpassat till stadsnätsverksamhet.
Vad innebär det nya regelverket (PTSFS 2015:2) stadsnätet?  Vilka insatser krävs?
Vi går också igenom de processer och mallar som Stadsnätsföreningen tagit fram för stadsnäten.

Har du missat utbildningstillfällena, hör av dig till Jimmy Persson med en intresseanmälan. När vi får tillräckligt många kör vi ett uppsamlingsheat.

 (Utbildningen är kostnadsfri och är endast för våra medlemmar.)

 

 

 

Söker du verktyg och mallar?

När du går ovanstående utbildning får du bland annat tillgång till verktyg och mallar.

Kontakta Jimmy Persson för mer information om vårt Ledningssytem Driftsäkerhet.