Hjälp till driftsäkerhet

Vinnergi och Rejlers kan hjälpa stadsnäten med driftsäkerhet.

Svenska Stadsnätsföreningen har valt Vinnergi AB och Rejlers Svergie AB som samarbetspartners till föreningens driftssäkerhetsarbete. Inom ramen för samarbetet kommer dessa  företag tillsammans med Stadsnätsföreningen vidareutveckla ett ledningssystem för kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.

– Vi har valt Vinnergi AB och Rejlers Sverige AB och  tack vare deras kunskap om stadsnäten samt de tjänstepaketeringar de erbjuder våra medlemmar kring driftsäkerhet. Kraven på robusthet och driftsäkerhet skärps ständigt och ökade krav kommer både från kundsidan och myndighetshåll i takt med att digitaliseringen av samhällsnyttiga och kritiska funktioner kräver hög tillgänglighet både på nät och nätbolaget, säger Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

 

 För mer information, kontakta:

image.png
Vinnergi AB

Rejlers Sverige AB

Sabine Zimmerl-Berg,

sabine.zimmerl-berg@vinnergi.se

Telefon: +46 (0)76 610 21 12

Jerker Ardnor,

Jerker.ardnor@rejlers.se

Telefon: +46 (0)727 18 30 70