SKA -Säker kundanslutning

Säker Kundanslutning, SKA, är en certifiering för att säkerställa god säkerhet och integritet i våra stadsnät har upp uppdaterats för att täcka IPV6.

VIKTIGT ANGÅENDE SKA-CERTIFERINGAR!

Vi tittar just nu på ett omtag gällande SKA. Vi har därför ingen möjlighet att certifiera nät enligt SKA. Under Q1-2017 kommer en arbetsgrupp representerad av branschen omarbeta och skapa nya rekommendationer rörande SKA, nätintegritet och säkerhet. Frågor kring detta kan ställas till Jimmy Persson på jimmy.persson(at)ssnf.org

Beskrivning av SKA-certifiering


Säker Kundanslutning är en rekommendation av Svenska Stadsnätsföreningen och stöds av Post och Telestyrelsen samt Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Det är viktigt att stadsnäten uppfyller den grundläggande nivå av säkerhet som rekommenderas enligt SKA. Nät som inte uppfyller dessa grundläggande säkerhetsfunktioner är sårbara för attacker som innebär risker för kundernas personliga integritet och tillgänglighet.

Svenska Stadsnätsföreningens partner Netrounds utför oberoende kontroll och certifiering av nät som uppfyller SKA/SEC-rekommendationen.

JIMMY PERSSON
Utvecklings- och säkerhetschef
E-post: jimmy.persson(at)ssnf.org 
Telefon:  +46 (0)8 214 640 
Mobil: +46 (0)73 274 26 15

Intresseanmälan

Vilken utbildning är du intresserad av?
KONTAKTUPPGIFTER: