Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken integreras med Stadsnätsföreningen under 2018 och 2019.

Stadsnätsfabriken har varit ett samverkansforum för öppna stadsnät som vill utveckla och öka sin konkurrensförmåga.

 

Stadsnätsfabriken – tillgänglig för alla stadsnätsmedlemmar

Stadsnätsfabrikens verksamhet krävde tidigare ett separat medlemskap. I takt med att stadsnäten växt har behovet av samverkan, utbildning och stöd ökat. För att möta detta behov beslutade Stadsnätsföreningens medlemmar vid årsmötet 2018 att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och på så sätt tillgängliggöra dess innehåll för alla stadsnätsmedlemmar.

Beslutet innbär att Stadsnätsfabriken har öppnats upp och avvecklas succesivt under 2018-2019. Det gemensamma serviceutbudet ligger under Stadsnätsföreningens verksamhetsområde, Nät i världsklass och Tillsammans. Alla stadsnätsmedlemmar har tillgång till Stadsnätsfabriken under avvecklingsperioden. För att nå information om gamla ramavtal i Stadsnätsfabriken behövs en egen inloggning.

 

Stadsnätsfabrikens webbplats (under avveckling)

Besök Stadsnätsfabrikens webbplats eller kontakta Per Lindström för mer information.