Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken integreras med Stadsnätsföreningen under 2018 och 2019.

Stadsnätsfabriken har varit ett samverkansforum för öppna stadsnät som vill utveckla och öka sin konkurrensförmåga.

 

Stadsnätsfabriken – tillgänglig för alla stadsnätsmedlemmar

Stadsnätsfabrikens verksamhet krävde tidigare ett separat medlemskap. I takt med att stadsnäten växt har behovet av samverkan, utbildning och stöd ökat. För att möta detta behov beslutade Stadsnätsföreningens medlemmar vid årsmötet 2018 att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och på så sätt tillgängliggöra dess innehåll för alla stadsnätsmedlemmar.

Beslutet innbär att Stadsnätsfabriken har öppnats upp och avvecklas succesivt under 2018-2019. Det gemensamma serviceutbudet ligger under Stadsnätsföreningens verksamhetsområde, Nät i världsklass och Tillsammans. Alla stadsnätsmedlemmar har tillgång till Stadsnätsfabriken under avvecklingsperioden. För att nå information om gamla ramavtal i Stadsnätsfabriken behövs en egen inloggning.

 

Stadsnätsfabrikens webbplats (under avveckling)

Besök Stadsnätsfabrikens webbplats eller kontakta Per Lindström för mer information.

 

 

 

Information om Stadsnätsfabrikens serviceavgift

Som Stadsnätsföreningen informerat om tidigare så beslutade årsmötet i mars om en sammanslagning mellan föreningen och Stadsnätsfabrikens verksamheter. Arbetet med att inkludera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen har påbörjats och väntas vara klart 2019. Redan nu får samtliga föreningens stadsnätsmedlemmar tillgång till bägge verksamheternas utbud.

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.