Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken integrerades med Stadsnätsföreningen under 2018 och 2019.

Stadsnätsfabriken har varit ett samverkansforum för öppna stadsnät som vill utveckla och öka sin konkurrensförmåga.

 

Stadsnätsfabriken – integrerad med Stadsnätsföreningen

Stadsnätsfabrikens verksamhet krävde tidigare ett separat medlemskap. I takt med att stadsnäten växt har behovet av samverkan, utbildning och stöd ökat. För att möta detta behov beslutade Stadsnätsföreningens medlemmar vid årsmötet 2018 att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och på så sätt tillgängliggöra dess innehåll för alla stadsnätsmedlemmar.

Beslutet innebar att Stadsnätsfabriken avvecklades succesivt under 2018-2019.
Det gemensamma serviceutbudet ligger under Stadsnätsföreningens verksamhetsområde, Nät i världsklass och Tillsammans.

 

Stadsnätsfabrikens webbplats är stängd

Stadsnätsfabrikens tjänster och serviceutbud har flyttats över till Stadsnätsföreningens webbplats.
Stadsnätsfabrikens webbplats stängdes ner 2019-11-01,
kontakta Per Lindström för mer information.