Information med anledning av fakturering av serviceavgift

Som Stadsnätsföreningen informerat om tidigare så beslutade årsmötet i mars om en sammanslagning mellan föreningen och Stadsnätsfabrikens verksamheter. Arbetet med att inkludera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen har påbörjats och väntas vara klart 2019. Redan nu får samtliga föreningens stadsnätsmedlemmar tillgång till bägge verksamheternas utbud.

Föreningen kommer i och med beslutet att kunna erbjuda medlemmarna fler utbildningar, ramavtal och mer därtill. Med andra ord är Stadsnätsföreningens utbud bredare än tidigare.

En stor del av föreningens medlemmar har tidigare betalt serviceavgift både till Stadsnätsföreningen samt till Stadsnätsfabriken. I och med beslutet kommer varje stadsnätsmedlem enbart att betala en serviceavgift när Stadsnätsfabriken är avvecklad.

Den nya betalningsmodellen innebär att alla är med och delar på kostnaderna och som en följd får några medlemmar en högre avgift och de medlemmar som sedan tidigare betalat också för Stadsnätsfabriken får i fortsättningen en något lägre avgift. Faktureringen av den nya avgiften kommer att påbörjas inom kort.

Mer information om Stadsnätsfabriken samt pristabell för den nya avgiften hittar du nedan. Exakt avgift för respektive stadsnät framgår av den faktura som kommer att skickas ut inom kort.

 

Om Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en verksamhetsplattform som ska utveckla och erbjuda olika verktyg för att stadsnät ska kunna uppnå god lönsamhet i sina lokala affärsverksamheter.
För att få tillgång till Stadsnätsfabriken behövs direktmedlemskap eller medlemskap via kluster/KO

Stadsnätsfabrikens produktutbud bygger på medlemsnytta och består av:
• Branschgemensamt Tjänsteleverantörsavtal för öppna nät
• Ramavtal för produkter och tjänster
• Utbildningar/forum/nätverk

Utveckling av nya verktyg, branschöverenskommelser, rekommendationer, etc finansieras till stor del av Stadsnätsfabriken

 

Ny avgiftsmodell

Serviceavgiften för Stadsnätsfabriken integreras i Stadsnätsföreningens serviceavgift 2020 med ett succesivt införande under en övergångsperiod från 1 juli 2018.
• Stadsnätsmedlem som inte är direktmedlem i Stadsnätsfabriken får en stegvis ökning under övergångsperioden
• Stadsnätsmedlem som är direktmedlem i Stadsnätsfabriken får en stegvis nedtrappning under övergångsperioden

 

Serviceavgifter* 2017

Årsomsättning Serviceavgift 2017 Stadsnätsfabrikens serviceavgift 2017
Mindre än 1,5 Mkr 9 500 kr 10 800 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 11 000 kr 17 040 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 18 000 kr 23 280 kr
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 45 000 kr 29 520 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 75 000 kr 35 760 kr
Mer än 50 Mkr 88 000 kr 42 000 kr

*Direktmedlemmar i Stadsnätsfabriken betalade 2017 serviceavgift för Stadsnätsföreningen och serviceavgift för Stadsnätsfabriken.

 


Serviceavgifter** förändring 2018-2020

Årsomsättning Successiv ökning ny serviceavgift 2018 Sammanlagd avgift 2018 Successiv ökning ny serviceavgift 2019 Andel total serviceavgift 2020
Mindre än 1,5 Mkr 1 350 kr 10 850 kr 3 510 kr 5 400 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 2 130 kr 13 130 kr 5 538 kr 8 520 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 2 910 kr 20 910 kr 7 566 kr 11 640 kr
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 3 690 kr 48 690 kr 9 594 kr 14 760 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 4 470 kr 79 470 kr 11 622 kr 17 880 kr
Mer än 50 Mkr 5 250 kr 93 250 kr 13 650 kr 21 000 kr

**Avgifter för stadsnätsmedlemmar som inte är direktmedlem i Stadsnätsfabriken.


Serviceavgifter*** förändring 2018-2020

Årsomsättning Serviceavgift Stadsnätsfabriken 2018 Sammanlagd avgift 2018 Serviceavgift Stadsnätsfabriken 2019 Andel total serviceavgift 2020
Mindre än 1,5 Mkr 10 260 kr 19 760 kr 8 100 kr 5 400 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 16 188 kr 27 188 kr 12 780 kr 8 520 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 22 116 kr 40 116 kr 17 460 kr 11 640 kr
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 28 044 kr 73 044 kr 22 140 kr 14 760 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 33 972 kr 108 972 kr 26 820 kr 17 880 kr
Mer än 50 Mkr 39 900 kr 127 900 kr 31 500 kr 21 000 kr

***Avgifter för stadsnätsmedlemmar som är direktmedlem i Stadsnätsfabriken.


Mer information

Frågor och funderingar med anledning av beslutet besvaras av Per Lindström, kommersiell produktchef och ansvarig för Stadsnätsfabrikens verksamhet.