Tjänsteleverantörsavtalet

Här finns det nya Tjänsteleverantörsavtalet upplagt, den aktuella Avtalsversionen är 2017.0.

Tjänsteleverantörsavtalet 2017

Svenska Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har gemensamt arbetat fram ett nytt Tjänsteleverantörsavtal för tjänster i öppna nät. 

Avtalet har tagits fram som en del av Stadsnätsfabriken, men PDF-versionen ligger öppet tillgängligt för alla.

Avtalet reglerar relationen mellan en Stadsnätsoperatör och en Tjänsteleverantör vid avtal om Transmissionsprodukter för överföring av slutkundstjänster i Stadsnätet och det bygger på produktifierade standardtjänster som varje Stadsnät paketerar utifrån den tekniska specifikationen och lokala förutsättningar Stadsnätsföreningens styrelse har godkänt det nya Tjänsteleverantörsavtalet och rekommendationen är att det används för alla nya avtalsrelationer. För befintliga avtalsrelationer bör en diskussion om avtalsväxling till det nya Avtalet inledas så att avtalsväxlingen kan genomföras med full effekt. 

Frågor om avtalet och beställning av arbetskopior skickas till tl-avtal(at)ssnf.org

Är du Tjänsteleverantör?

Då behöver ni teckna Överenskommelse om förvaltning av "Avtal om Transmissionsprodukter" med Stadsnätsföreningen, det gör ni en gång om ni tecknar alla Tjänsteleverantörsavtal under samma organisationsnummer.  Kontakta Stadsnätsföreningen via tl-avtal(at)ssnf.org för mer information 

Beställ "Överenskommelse om förvaltning" i PDF med skrivbara fält för företagsnamn från tl-avtal(at)ssnf.org

 

Tjänsteleverantörsavtalet

Den aktuella Avtalsversionen är 2017.0. 

Sammanfattning av Tjänsteleverantörsavtalet , 793 Kb, PDF-dokument

Avtal om Transmissionsprodukter , 968 Kb, PDF-dokument

Bilaga 2 Samverkan , 641 Kb, PDF-dokument

Bilaga 2.1 Kontaktlista Samverkan, 641 Kb, PDF-dokument

Bilaga 3 Tekniska specifikationer, 2 Mb, PDF-dokument

Bilaga 4 Servicenivåer, 799 Kb, PDF-dokument

Bilaga 5 Avtalade tjänster och priser, 970 Kb, PDF-dokument

Bilaga 6 Fel i transmissionsprodukter, 677 Kb, PDF-dokument

Bilaga 7 Övriga processer och rutiner , 638 Kb, PDF-dokument

Överenskommelse förvaltning, 766 Kb, PDF-dokument

 

SNF1.jpg