Stadsnätsföreningen

Artiklar från Stadsnätsföreningen

Här samlar Stadsnätsföreningen artiklar skrivna av föreningen under 2023.

Tyskland etablerar den svenska bredbandsmodellen

Teknikkonsultbolaget Vinnergi har startat ett samarbete med det tyska företaget tktVivax, som hjälper tyska kommuner med fiberutbyggnad. Tillsammans tar de nu fram en ny marknadsmodell för tyska fiberaktörer. Marknadsmodellen, som går under namnet Open Access 2.0, är baserad på den svenska bredbandsmodellen med öppna nät.