Stadsnätsföreningen

2021

Här samlar Stadsnätsföreningen artiklar skrivna av föreningen under 2021.

Juridiskt tjänstekoncept

– ett välbehövligt kompetensstöd till stadsnäten

Nya medlemssidor

möjliggör enklare hantering av kontaktinformation och exklusiv medlemsinformation

Stadsnätsföreningen vill öka kunskapen

kring informationspåverkan

Flera viktiga händelser

inom påverkansområdet att vänta under 2022

CESAR2

har uppnått en halv miljon importerade anslutningspunkter

Leverantörsavtalet

ger förmånliga tjänster och produkter för stadsnäten

Skyddet av Sveriges säkerhet

– vilken roll har du och din verksamhet?

Så samverkar branschen inom säkerhetsområdet

Säkerhetsfrågan är högt upp på agendan både bland stadsnät och övriga aktörer i branschen. Inom ramen för Post- och telestyrelsens samverkansorgan NTSG, Nationella telekomsamverkansgruppen, så bistår Stadsnätsföreningen med att organisera landets stadsnät. Under 2022 kommer arbetet med att utveckla sektorns krishanteringsförmåga att fortsätta i form av både samverkansövningar och nya verktyg.

Stadsnätsföreningen fortsätter satsa på studioverksamhet

Under pandemin har behovet av kunskapsutbyte och utbildning varit fortsatt viktigt. Därför har Stadsnätsföreningen sedan hösten 2020 erbjudit digitala konferenser och informationstillfällen av olika slag. Även fast det nu har blivit möjligt att träffas i större grupper igen kommer föreningen fortsätta att erbjuda vissa digitala informationstillfällen framöver så att medlemmar landet över enkelt kan delta.

Vi är till för er medlemmar!

Robust fiber

utvecklar nya certifieringar för att möta kraven på robusta och säkra nät

Så påverkades stadsnätet i Gävle av översvämningarna

I mitten av augusti drabbades delar av Gävleborg och Dalarna av översvämningar på grund av kraftiga skyfall. Ett flertal viadukter och byggnader översvämmades och vägar rasade. Enligt Peter Lindberg som är driftchef på det kommunala stadsnätet i Gävle, Gavlenet, har även stadsnätet drabbats av översvämningarna, men mycket har eller kommer att kunna åtgärdas inom en snar framtid.

Stadsnätsföreningen lanserar medlemssidor

Under hösten kommer Stadsnätsföreningen att lansera nya sidor på webbplatsen som riktar sig till föreningens medlemmar. Syftet är att medlemmarna enklare ska hitta information som riktar sig specifikt till dem, exempelvis rapporter och tjänster, samt att medlemmarna själva ska kunna hantera sina kontaktuppgifter och ansvarområden så att föreningen kan förbättra sin medlemskommunikation.

Hallå där Helen Solver, ny vice vd för Utsikt Bredband

Linköpings kommun vill höja livskvalitén för äldre

– med hjälp av smart teknik

Vad kommer det nya NIS-direktivet att innebära?

Jönköping Stadsnät

gör fibernätet mer robust mellan Habo och Visingsö med sjöfiberkabel

Kraftringen testar smarta sensorer

– vill skapa nytta för kommuninvånarna

Bävrar använde fiberkabel som byggmaterial

– orsakade internetavbrott

Stadsnätsföreningen vill öka kunskapen

kring informationspåverkan

Stadsnätsföreningen bjuder in till Höstforum

– nytt konferenskoncept med regionalt fokus

Krönika: Huawei-domen sätter säkerheten i fokus

Turerna kring förbudet

av utrustning från Huawei i svenska 5G-nät

Bredbands-koordinatorn

om riskerna med utebliven fiberutbyggnad

PTS om årets bredbandsstöd

– och vad som krävs för att uppnå bredbandsmålet

PTS:

Allt fler väljer fiber och bredbandsabonnemang med höga hastigheter

Vad tycker stadsnäten om PTS bredbandsstöd 2021?

Intresset för årets bredbandsstöd har varit stort – totalt efterfrågar marknaden närmare 7,5 miljarder kronor. Stadsnätsföreningen har pratat med två stadsnät som har ansökt om stödmedel för att höra hur de upplevde processen.

Pandemin har tydliggjort behovet av fiberutbyggnad

Aldrig har behovet av en snabb och fungerande bredbandskoppling varit större som under pandemin. Men även om samhället nu gör sig redo för en återgång tror Therese Balksjö, chef för enheten Uppkopplat samhälle på forskningsinstitutet Rise, att det digitaliseringskliv som samhället tog under 2020 och 2021 kommer fortsätta under kommande år.

Rapport påvisar behovet av fortsatt fiberutbyggnad

Under våren presenterade Stadsnätsföreningen en ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE. Rapporten konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

Så har vi hanterat arbetet hemifrån under pandemin

Pandemin har resulterat i att många mer eller mindre har blivit tvungna att ändra sina beteenden, vare sig det handlar om att arbeta alternativt studera hemifrån eller avstå fysisk kontakt med vänner, familj och kollegor. När det kommer till arbete i hemmet menar forskningen att det har gått förvånansvärt bra. Men har det fått några negativa följder? Och vilka lärdomar kommer vi att ta med oss framöver?

Så har föreningens kansli ställt om under pandemin

Hemmakontor och digitala möten – så har det sett ut för ett flertal företag under pandemin. Svenska Stadsnätsföreningen är inget undantag där kansliet i stort sett har arbetat hemifrån sedan slutet av mars 2020. Men hur har det gått för föreningen att ställa om till ett digitalt arbetssätt när relationen till medlemmarna är en sådan viktig del av verksamheten?

Hallå där Erik Tellgren, vd på Växjö Energi

Ledare: Den öppna bredbandsmodellen är hotad

Ledare: Spännande tider väntar stadsnäten

Ny rapport av RISE

Tydliggör konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad på landsbygden

SKR:

Lagändring kan öka stadsnätens möjlighet att bidra till bredbandsutbyggnaden

Utredare ska se över

Hur bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas

Infrastruktur på landsbygden

Är en avgörande faktor för landets teknikföretag

Vilka teknologiska förutsättningar krävs

För att få tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling?

Tillgång till digital infrastruktur

Är en förutsättning för lantbrukets utveckling

Vikten av att infrastrukturen räcker för framtiden

Kommunerna och regionerna ställs inför nya och fler utmaningar, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utmaningen kan sammanfattas i att andelen äldre ökar samtidigt som vi har stora barnkullar som ska ges tillgång till förskola och skola. Detta sker samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder minskar. För att lösa ekvationen menar SKR att vi behöver hitta nya smarta arbetssätt, och där menar de att digitala lösningar kan vara ett svar.

Ledare: Fiberbredband är avgörande för Sveriges digitalisering!

Telekombolaget Sappa skapar tryggare hem

– med sin portal för digitala omsorgstjänster

Så har svenska bredbandsnätet klarat pandemin

Stadsnätsgemensam säkerhetsövning

– lockade cirka 100 deltagare

Digital omställning under pandemin

– men inte för alla

Robust fiber – ett koncept under ständig utveckling

Ny rapport från RISE

Tydliggör samhällets behov av fortsatt fiberutbyggnad

Netmore Group bygger rikstäckande IoT-nät

– välkomnar aktörer att delta

Med sikte på 2025

Bredbandsforums mandat förlängts till år 2025

Samverkansprojekt möjliggör affärer i Tyskland

Lessebo kommun har uppnått bredbandsmålet

Ledare: Ser vi en ny vardag för stadsnäten?

Ledare: Digital eftersläpning hos de politiska partierna

Tingsryd och Wexnet satsar på smarta sensornät

Krönika om Ethernet av Jimmy Persson

Kraftsamling för årets bredbandsstöd

Innebär 5G verkligen slutet för fiber?

Hur har stadsnäten hanterat pandemin?

Därför vill Polhem Infra investera i telekomsektorn

Digitala tomater kan bli verklighet i Göteborg

– med hjälp av återvunnen värme från datacenter

Bredbandskoordina-torerna får förlängt uppdrag

Bredband2 satsar på utveckling av tjänster

– i och med uppköpet av konkurrenten A3

Finns det ett fin-5G och ett ful-5G?