Stadsnätsföreningen

Bredband2 satsar på utveckling av tjänster i och med uppköpet av konkurrenten A3

I höstas blev det klart att tjänsteleverantören Bredband2 köper konkurrenten A3, vilket har varit en affär som det har diskuterats om under en längre period. I och med sammanslagningen av de två bolagen hoppas Daniel Krook, vd på Bredband2, att deras roll som leverantör av fibertjänster kommer att växa sig starkare och möjliggöra ett större utbud av tjänster med fokus på säkerhet.

Bredband2 är en leverantör av fibertjänster och säkerhetslösningar och har i dag efter förvärvet cirka 455 000 fiberkunder över hela landet. När de i början av 2000-talet identifierade att öppna nät blev allt mer aktuellt började Bredband2 att leverera sina första tjänster till MKB Fastighets AB, allmännyttan i Malmö. Enligt Daniel Krook, som har jobbat inom bolaget sedan 2007, har stadsnäten sedan dess utgjort själva kärnan i verksamheten och är än i dag viktiga samarbetspartners till bolaget.

– Det har ju hänt otroligt mycket på marknaden under de senaste 20 åren där vi ständigt har strävat efter att förbättra kvalitén för kunderna genom nya samarbeten och utveckling av våra tjänster. Och genom hela den här resan har vi haft en löpande dialog med stadsnäten. Vi har följt varandras utveckling och etablerat en genomgående bra relation, säger Daniel Krook.

Även om det har hänt mycket på bredbandsmarknaden sedan början av 2000-talet så har leverantörernas utbud av tjänster till mångt och mycket sett likadant ut under många år. Daniel Krook menar emellertid att leverantörernas utbud i grund och botten baseras mycket på vad det är som känns logiskt för kunderna när de ska köpa en tjänst.

– Är man som kund intresserad av en fibertjänst så finns det ju andra tjänster som är logiska i förhållande till den tjänsten, till exempel wifi och telefoni. Och då vill vi som leverantör bygga relationen till kunden utifrån det. I och med det så finns det ju någonstans en begränsning i vad vi kan erbjuda för tjänster, säger Daniel Krook.

Enligt Daniel Krook finns det däremot en resa kvar att göra gällande säkerhetstjänster och kundernas möjlighet att skydda sin IT-miljö där de som leverantör har ett stort ansvar. Detta menar han går hand i hand med kraven på en mer robust infrastruktur som nu har blivit allt mer aktuellt. Inte minst med tanke på den pandemi som samhället nu genomgår där en fungerande digital kommunikation är vital. Där menar Daniel Krook att stadsnäten har en betydande roll i att göra infrastrukturen mer redundant.

För att kunna genomföra den här utvecklingen och bemöta samhällets behov av ökad säkerhet så menar Daniel Krook att sammanslagningen med A3 är ett naturligt steg för båda bolagen då det finns många uppenbara synergier.

– Telekom har alltid varit en marknad som bygger på volym. Ju mer volym du har desto effektivare kan du driva verksamheten och därför ser vi ofta att det tenderar att röra sig mot att det blir ett fåtal stora aktörer. A3 och Bredband2 har många likheter och har varit tuffa konkurrenter, och där ser vi såklart att det finns många fördelar med att gå samman. Om vi tillsammans blir dubbelt så stora kommer vi också kunna bli en starkare och bättre aktör på marknaden, säger Daniel Krook.

Under hela 2021 kommer Bredband2 att fokusera på sammanslagningen med A3. När det arbetet är genomfört är ambitionen att de, när de blivit ett starkare bolag, ska fortsätta att växa på ett positivt sätt enligt Daniel Krook. Där kommer fokus bland annat att ligga på utveckling av deras befintliga fibertjänster som är verksamhetens stomme men även utveckling av säkerhetstjänster.

– Vi vill att både våra privat- och företagskunder ska känna sig säkra i sin IT-miljö när de använder våra tjänster. Så det kommer vi att fokusera mycket på framöver, säger Daniel Krook.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Bredband2

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.