CESAR2 har uppnått en halv miljon importerade anslutningspunkter

I höstas uppnådde Stadsnätsföreningens handelsplats CESAR2 en halv miljon anslutningspunkter. Att öka mängden anslutningspunkter har varit ett prioriterat arbete för Stadsnätsföreningen, men ännu är jobbet inte klart. Ju fler anslutningspunkter och noder som importeras samt produktområden som skapas desto fler affärer möjliggörs mellan stadsnäten och operatörerna.

Tjänsten CESAR2 är en handelsplats för förbindelser och tjänster baserade på fiber. Tjänsten förenklar affärer mellan operatörer och stadsnät då både köpare och säljare kan använda tjänstens kartfunktion för att lokalisera exakt mellan vilka punkter en fiber finns. När man har lokaliserat ett specifikt område kan man enkelt skicka en offertförfrågan eller få ett exakt pris för upplagda produkter vid en direktorderläggning.

I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade med ett gemensamt avtalspaket, vilket innebär att köpare och säljare inte behöver förhandla varje gång en affär görs upp. Samma anslutningsavtal används oavsett om man är köpare, säljare eller både köpare och säljare.

Nyligen uppnådde CESAR2 en halv miljon importerade anslutningspunkter. Dessa anslutningspunkter möjliggör för operatörer att se var stadsnäten har fiber via kartfunktionen, vilket förenklar för operatörerna då de kan lokalisera var fiber finns i ett specifikt intresseområde.

– Sedan en tid tillbaka har föreningen haft en halv miljon anslutningspunkter som en milstolpe, så det känns väldigt roligt att det nu har uppnåtts. Men ännu är vi inte klara. För att CESAR2 ska bli framgångsrikt på riktigt måste stadsnäten bli ännu bättre på att importera in sina anslutningspunkter, noder och skapa produktområden. Jag finns tillgänglig om man behöver hjälp med importen eller om man har andra frågor, säger Rasmus Rahm, teknisk projektledare på Stadsnätsföreningen.

Varför är det viktigt för stadsnäten att importera in den här informationen i CESAR2?

– Förutom att det förenklar fiberaffären mellan nätägare och operatörer så handlar det om stadsnätens existensberättigande där det gäller att tillgängliggöra sin infrastruktur på lika villkor, men också om att ta vara på framtidens affärer. Stadsnäten kan bli attraktiva samarbetspartners åt flera av de stora operatörerna på marknaden då deras nät är både robusta och redundanta. De har många fördelar jämfört med andra aktörer, men syns man inte så finns man inte, säger Rasmus Rahm.

Tillsammans med CESAR2:s förvaltningsråd arbetar Stadsnätsföreningen ständigt med att göra tjänsten så bra som möjligt och uppgraderingar samt nya funktioner tillkommer löpande. För att få koll på de senaste uppgraderingarna och funktionerna i CESAR2 har Stadsnätsföreningen tillägnat en sida på sin webbplats under namnet Nyheter CESAR2 där samtliga stora förändringar rapporteras. Det går även bra att ta del av dessa i CESAR2 under versionsnyheter i webbklienten.

 

Foto: Mostphotos 

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.