Därför vill Polhem Infra investera pensionskapital i telekomsektorn

Samhällets digitaliseringsomställning ökar efterfrågan på digital infrastruktur – och mycket talar för att den snabba utvecklingstakt som samhället sett under de senaste åren bara är början. För ett investeringsbolag som Polhem Infra innebär detta att sektorn blir högintressant för investeringar och bolaget rivstartade med att köpa det tidigare Teliaägda bolaget Telia Carrier. Men investeringen var bara början på bolagets intåg i infrastrukturbranschen och nu är man på jakt efter nya investeringsobjekt, säger Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

Polhem Infra bildades 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden. Det innebär att bolagets övergripande uppdrag är att öka värdet på det pensionskapital som de tre ägarfonderna förvaltar.

– Vi investerar i verksamheter som exempelvis energi, kraftproduktion och energilagring. Vi ser också att digital infrastruktur som alltmer intressant och det kan vara alltifrån datahallar till fiberoperatörer, säger Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

Vad är det som gör telekomsektorn attraktiv för investeringar?

– Våra ägare, AP-fonderna, är långsiktiga pensionsinvesterare som förvaltar statligt pensionskapital. Infrastruktur är exempel på en sådan sektor som är långsiktig med en stabil avkastning och lägre risk, säger Mikael Lundin.

Det har under de senaste åren spekulerats om en ökad mängd konsolideringar på telekommarknaden i takt med att marknaden blir alltmer mogen och att exempelvis fiberutbyggnaden färdigställs. Och även Mikael Lundin tror att vi kommer att se fler sammanslagningar och uppköp framöver.

– Det finns ett stort behov av att driva de här verksamheterna så effektivt som möjligt och det kommer att driva på konsolideringen på marknaden. Här vill Polhem Infra vara en aktiv och drivande aktör, säger han.

UNDER DE SENASTE ÅREN har det diskuterats om utländska telekomjättars intåg på de nordiska marknaderna men i takt med att säkerhetsfrågorna växer och den svenska telekominfrastrukturen klassas som allt mer samhällskritisk så tror Mikael Lundin att inhemska investeringar kommer bli allt vanligare.

– Det här är framför allt en diskussion som jag tror kommer att vara växande över tid. Jag tror att vi kommer att se ett allt större fokus på nationell säkerhet generellt och då är ju ägandet en viktig del i den diskussionen, säger han.

Under hösten 2020 gjorde bolaget sin första investering på fibermarknaden när de förvärvade det Teliaägda bolaget Carrier som erbjuder fiberförbindelser över hela världen. Bolagets förhoppning är att genomföra ytterligare investeringar i sektorn framöver.

– Det som gör oss attraktiva som investerare är att vi till skillnad från andra har en evig investeringshorisont. Vi är inga riskkapitalister som först förvärvar och sedan säljer vidare, utan vi vill vara aktiva ägare som utvecklar bolagen och tillför kompetens till verksamheten, avslutar Mikael Lundin.

 

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Polhem Infra

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.