Flera viktiga händelser inom påverkansområdet att vänta under 2022

Valår, ny telekomlagstiftning och undantag för stadsnät att verka utanför sina kommungränser är bara några av de frågor som väntas påverka Stadsnätsföreningens påverkansarbete under kommande månader. Föreningen arbetar kontinuerligt med att värna branschens intressen gentemot berörda myndigheter och beslutsfattare och 2022 väntar bli ett ovanligt händelserikt år.

Inom ramen för Stadsnätsföreningens verksamhetsområde ”Kunskapslyftet” arbetar föreningen med att värna stadsnäten och övriga branschens intressen. Det kan exempelvis handla om att påvisa nyttan med ökad bredbandsutbyggnad eller belysa vikten av regeländringar som kan öka stadsnätens möjlighet att bidra till den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

– Stadsnätsföreningens uppdrag är att vara ett språkrör för föreningens medlemmar i dialogen med relevanta myndigheter och beslutsfattare. Under 2022 är det dessutom valår och det brukar medföra att flera av de personer som vi vanligtvis har dialog med byts ut och då är det viktigt att skapa nya relationer i syfte att säkerställa att de frågor som är viktiga för föreningen och dess medlemmar hamnar på politikernas agendor, säger Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation på Stadsnätsföreningen.

Utöver riksdagsval väntas också frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från den så kallade lokaliseringsprincipen att bli högaktuell. Stadsnätsföreningens förhoppning är att regeringen föreslår för riksdagen om ett undantag någon gång under 2022.

Under året väntas riksdagen även fatta beslut om ny telekomlagstiftning, baserad på EU:s telekomkodex. Stadsnätsföreningen kommer att analysera förslaget när det presenteras och även anordna informationstillfällen för föreningens medlemmar i syfte att öka förståelsen för den nya lagstiftningen.

– Att sätta sig in i den nya lagstiftningen är ett omfattande arbete och vår förhoppning är att vi ska kunna stötta föreningens medlemmar med detta i så stor utsträckning som möjligt. Dels kommer vi att informera om den nya lagstiftningen i våra olika kanaler men vi är också tillgängliga för att svara på frågor och diskutera innebörden av den nya lagstiftningen, säger Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik på Stadsnätsföreningen.

Mer information om Stadsnätsföreningens arbete inom påverkansområde kommer att skickas ut till föreningens medlemmar löpande under året.

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.