Hallå där Erik Tellgren, vd på Växjö Energi

Hur har Växjö Energi hanterat konsekvenserna av pandemin?
– Jag tycker att vi inom företaget agerade snabbt med tidiga försiktighetsåtgärder, bland annat distansarbete, utlokaliserade arbetsplatser, handsprit, tillgång till munskydd, rotationsschema i kök vid lunch och mycket mer. Som ägare av samhällsviktig infrastruktur har vi dock många medarbetare som måste arbeta på plats med skötsel och drift dygnet runt. Nu under pandemin så har det ju varit viktigare än någonsin att driften håller hög tillgänglighet och att vi kan leverera nya anslutningar. Det kräver att servicetekniker måste ha möjlighet att komma hem till våra kunder för att sköta om värmecentraler eller nyansluta, och då gäller särskilda försiktighetsmått för att visa respekt för kunden och minska oro för smittspridning. Vi har också haft god hjälp av vår strategi för krishantering när det gäller vår beredskap att ta action. Strategin gjorde också att vi tidigt tillsatte en aktiv grupp som löpande hanterat frågor angående corona tillsammans med kommunen, säger Erik Tellgren.

Vilka utmaningar har du som ledare upplevt under pandemin?
– Växjö Energis erbjudande till alla våra medarbetare är att kunna komma till uttryck med sin vilja, kompetens och förmåga och bidra till företagets och samhällets hållbara utveckling – ett inspirerande uppdrag under egen personlig utveckling. Vi strävar efter att erbjuda en fantastisk och utvecklande arbetsmiljö och arbetsplats med kunden och det inspirerande samhällsuppdraget i fokus, i kreativt och produktivt samskapande tillsammans med grymma och engagerade arbetskamrater. Men hur löser man det erbjudandet på distans? Det har absolut varit en utmaning. Våra medarbetare ska ha en stor eloge som har lyckats leverera våra samhällsnyttor dygnets alla timmar prickfritt under den här tiden. Vi har också ytterligare växlar som vi behöver lägga i för att hänga med i omvärldens utveckling och möta våra kunders förändrade behov. Växlar som affärsutveckling, verksamhetsutveckling och genombrottsinsatser som gröna drivmedel, minusutsläpp, IoT- och 5G-infrastruktur. Pandemin har varit ett nödläge som vi har haft att hantera så gott vi har kunnat och vi har lyckats bra. Dock får jag likna smällen från pandemin vid den kraftiga fotledsstukning jag satte punkt på semestern med. Vi är en stukad verksamhet som har svårt att springa så snabbt som det ibland krävs, och nu har vi förlorat position i denna löpning. När vi nu går in i post-pandemin så måste vi direkt komma i gång med rehabilitering för att återigen bli snabba och flexibla och slippa bestående skador och kunna återta vår upparbetade fina position i förhållande till kunder och samhälle, säger Erik Tellgren.

 Vad kommer Växjö Energi att fokusera på framöver?
– Det är snart 20 månader sedan vi träffade varandra. Vi måste helt enkelt lära känna varandra igen – arbetskamrater som kunder som leverantörer och samarbetspartners – återuppbygga kundrelationen och ett nödvändigt tillitsfullt, engagerat samskapande i våra team av arbetskamrater, partners och kunder. På den spännande färden mot framtiden vill och måste vi hela tiden vara en relevant aktör för Växjöregionens invånare och näringsliv och för regionens hållbara utveckling och tillväxt – en utmaning och en inspiration. För att lyckas måste vi återigen kunna använda alla växlar – prickfria leveranser, affärsutveckling, kvalitetshöjning och genombrottsinsatser för att ligga i frontlinjen. Vi har sedan tidigare bevisat att team- och lagarbete är den avgörande konkurrensfördelen och framgångsfaktorn för att lyckas vara relevant och säkra verksamheten. Under pandemin har vi ytterligare lärt oss att hantera digitala verktyg och det ska vi dra nytta av och fortsätta att utveckla, inte minst i att bygga kundrelationen. Samtliga medarbetare har säkerligen olika åsikter om hur vi bäst lyckas med rehabiliteringen. Det är krävande och samtidigt bråttom. Nu ska vi snabbt hitta tillbaka till vår fina position vi hade innan krisen för att därifrån vässa formen – och få leva upp till mycket höga förväntningar från kunder och ägare. Det ska bli jätteroligt, säger Erik Tellgren.   

Per Fröling
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Jonas Ljungdahl

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.