Innebär 5G verkligen slutet för fiber?

I takt med den aktuella utbyggnaden av 5G, som förväntas erbjuda höga upp- och nedladdningshastigheter, har frågor väckts kring huruvida fiberuppkoppling kommer att vara nödvändig för kvarvarande hushåll och företag. För att reda ut frågan har fiberaktören Icotera sammanställt ett informationsmaterial under namnet ”Fiber versus 5G” som syftar till att tydliggöra vad de båda teknikerna innebär.

Icotera vill att informationsmaterialet, som är framtaget i samarbete med branschorganisationen FTTH Council Europe, ska hjälpa konsumenter som vill göra ett val mellan fiber och 5G att ta ett beslut som passar deras behov. Och för att kunna göra det behöver konsumenterna känna till de båda teknikernas för- och nackdelar så att det blir tydligt vilka förväntningar de kan ha på tekniken, menar Johan Westerberg, försäljningsdirektör i Norden på Icotera.

– Vi känner att det finns en villfarelse bland konsumenter att 5G på något sätt kommer att ersätta fiber, vilket är ett felaktigt antagande. Därför anser vi att det var viktigt att ta fram det här faktabaserade informationsmaterialet, säger Johan Westerberg.

Faktum är att 5G och fiber skiljer sig åt på många sätt. Enligt Johan Westerberg är den största skillnaden att 5G, som är en trådlös infrastruktur, är en delad resurs där de som är uppkopplade mot en och samma mobilmast delar på den befintliga kapaciteten. Därmed påverkas hastigheten av hur många som är uppkopplade mot samma mobilmast. Fiber, som är en fast infrastruktur, har däremot inte dessa teknologiska begränsningar.

På grund av teknikernas olikheter finns det ett värde i att nyttja båda för de områden som respektive teknik lämpar sig bäst för, vilket Icotera lyfter i sitt informationsmaterial.

– Med fiber så ligger styrkorna framför allt i den stabila och säkra hastigheten i hemmet eller på kontoret. Men det kan kompletteras med 5G, som kommer att kunna erbjuda hastigheter långt över vad många behöver, när man är utanför hemmet eller kontoret, säger Johan Westerberg.

Dessa typer av antaganden, att en ny generations mobilnät ska komma att ersätta en befintlig teknik, är emellertid inte något nytt. Historiskt har även liknande debatter ägt rum när en ny generation av mobilnät har introducerats. Johan Westerberg tror att dessa antaganden grundar sig i en önskan om att saker och ting ska kunna täcka allt, vilket de sällan gör. Därtill menar han att i takt med att samhället under de senaste åren har digitaliserat alltmer har vi fått högre förväntningar på vår uppkoppling.

– I dag funderar man generellt inte så mycket över hur eller vad det är som gör att internetuppkopplingen fungerar eller inte utan man förväntar sig bara att man ska kunna röra sig sömlöst. Och just därför menar vi att det behövs både fiber och 5G för att uppkopplingen ska bli så bra som möjligt när man är i hemmet, på kontoret eller på resande fot, säger Johan Westerberg.

Nu när 5G-utbyggnaden är i gång så menar Johan Westerberg att Sveriges snabba digitalisering är till stor fördel när det kommer till att introducera den nya tekniken då Sverige över lag har uppnått en digital mognad. Däremot utgör Sveriges geografiska spridning och till viss del glesbefolkade områden en utmaning i jämförelse med många andra geografiskt mindre och mer tätbefolkade länder.

– Det som kan påskynda 5G-byggnationerna i Sverige är vårt väl utbyggda fibernät som utgör själva basen i 5G-näten. Och det är mycket tack vare den unika stadsnätsuppbyggnad som vi har då stadsnäten övervägande drivs i kommunal regi, vilket innebär att kommunerna har ett samhällsansvar att förse alla invånare med en skälig uppkoppling. Så det är absolut en fördel som Sverige har i jämförelse med många andra länder, säger Johan Westerberg.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Shutterstock

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.