Kraftsamling för årets bredbandsstöd

Nu jobbar Post- och telestyrelsen, PTS, med planeringen av 2021 års bredbandsstöd. Det finns gott om stödmedel att söka och nu efterfrågas en gemensam kraftsamling inför årets utlysning.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige har kommit långt men stora delar av landet saknar fortfarande en snabb uppkoppling. Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd. För att klara den uppgiften har myndigheten rustat genom att starta upp en helt ny avdelning som ska arbeta med att få ut stödpengarna på ett effektivt och korrekt sätt. Samtidigt uppmuntrar myndigheten landets nätbyggare att göra sig redo för årets utlysning.

– Nu är det av stor vikt att vi gemensamt satsar inför årets utlysning. Regeringen har avsatt mycket medel för bredbandsutbyggnaden och det är viktigt att PTS såväl som potentiella stödsökande sluter upp för få maximal utväxling av stödet, säger Anna Larsson, processledare för bredbandsstödet.

Årets process för bredbandsstöd innehåller några nyheter. Det handlar bland annat om att tillgängliggöra medlen för ansökningar från nätbyggare i alla regioner där det finns byggnader möjliga att söka stöd för. Precis som föregående år är det byggnader som identifierats i PTS byggnadsförteckning som är möjliga att söka stöd för.

Vad är det då man kan få bredbandsstöd för? PTS lämnar stöd till så kallad homes passedutbyggnad som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. Det är direkta investeringskostnader för passiv infrastruktur som kan ge rätt till bredbandsstöd. Både offentliga och privata aktörer kan söka stödet.

En viktig uppgift för PTS har varit att förenkla ansökningsprocessen inför i år. Bland annat tas gränsen om max 20 procent fritidshus i ett utbyggnadsprojekt bort för att förenkla projektering och ansökan för nätbyggare. Årets ansökan kommer också att genomföras i en ny ansökningsportal för att ytterligare förenkla processen.

– Det har varit viktigt för PTS att underlätta för ansökningar från fler aktörer. Vi har mycket medel tillgängliga, så vi hoppas på ett positivt gensvar med stor efterfrågan på stödmedlen, säger Anna Larsson.

Även om utlysningen först den 10 maj och det därmed är först då man kan skicka in en ansökan så börjar förberedelserna för alla bredbandsstödets intressenter redan nu. På myndighetens webbplats finns grundläggande information om stödet och hur de olika aspekterna av stödmodellen hänger ihop. Under våren kommer detaljerna kring de krav som gäller för sökande år 2021 att kommuniceras.

PTS rekommenderar nätbyggare att sätta sig in i hur myndighetens stöd skiljer sig från andra stödprogram som funnits längre i Sverige, till exempel Landsbygdsprogrammet.

 – Vi märker ofta att många blandar ihop det som gäller i andra stödprogram med hur PTS bredbandsstöd fungerar. För att effektivt kunna sätta ihop en bra ansökan när utlysningen väl öppnar rekommenderar vi att man sätter sig in i vad som gäller för PTS stöd i god tid redan innan utlysningen öppnar, säger Anna Larsson.

DET FINNS MYCKET STÖDMEDEL att söka i år och processen har anpassats för att det ska gå så smidigt som möjligt att söka. Men för att kunna fördela så mycket stödmedel krävs också en hel del förberedelser under våren – både för PTS och för stödsökande. Anna Larsson ser positivt på den kommande tiden.

– Vi ser fram emot årets utlysning och den möjlighet det innebär. Sverige kan här ta ett stort kliv framåt i bredbandsutbyggnaden, säger hon.

 

Petter Öhrn
Post- och telestyrelsen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.