Landsbygdskommunen Tingsryd och Wexnet satsar på smarta sensornät

Smarta sensornät har hittills varit en teknik som oftast förknippats med större städer. Men nu vill Tingsryds kommun tillsammans med det kommunala stadsnätet Wexnet förverkliga tekniken i Tingsryd som är en utpräglad landsbygdskommun. Därmed blir kommunen en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent.

Projektet att införa smarta sensornät, som baseras på LoRaWAN-teknik, påbörjades i slutet november 2020 när Wexnet arrangerade en workshop med Tingsryds kommuns ledning samt ett antal kommunala förvaltningar och bolag. Enligt Håkan Halléhn, storkundsansvarig och affärsutvecklare på Wexnet, som driver projektet var workshopen ursprungligen tänkt som en introduktion till tekniken för att visa vad den kan möjliggöra. Men i mitten av december var den första basstationen, så kallad gateway, redan på plats.

– Den första workshopen blev en succé där samtliga deltagare kom med flera kreativa idéer på vad man skulle kunna använda tekniken till. Sedan tog det inte lång tid innan den första basstationen var på plats, vilket är en av fördelarna med att jobba med mindre kommuner. Där är det oftast enklare att komma framåt och att samordna olika projekt samt att identifiera den direkta nyttan, säger Håkan Halléhn.

Dessutom menar Håkan Halléhn att LoRaWANtekniken, som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring, också är passande för just glesbebyggda områden.

– Man brukar ofta prata om smarta städer och byggnader som är koncentrerat till den stora tätorten men behovet av smarta sensornät är minst lika stort på landsbygden. I Tingsryds kommun finns exempelvis flertalet verksamheter i glesbebyggda områden, och då är just LoRatekniken passande då den klarar av långa avstånd, är energisnål och inte kräver några större ingrepp för att installeras, säger Håkan Halléhn.

I nuläget har Wexnet bland annat installerat LoRaWAN-baserade vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen i ett område med dålig mobiluppkoppling, vilket innebar att man tidigare var tvungen att läsa av vattenförbrukningen manuellt. Den nyinstallerade tekniken möjliggör automatisk avläsning av vattnet och månadsvis debitering. Och det är just det som smarta sensornät syftar till att möjliggöra enligt Håkan Halléhn, att få koll på saker så att man snabbt kan åtgärda problemen och även få tillgång till data för bättre beslutsunderlag.

I projektets första fas, som beräknas att vara klart i början av april, är planen att installera nio basstationer på åtta orter i kommunen. När det är slutfört kommer Tingsryds kommun att ha en täckning av smart sensornät på över 80 procent. Senare i fas två, som inte är tidsbestämt ännu, kommer kommunen att ha en täckningsgrad på 90–95 procent.

– Bara nu i den första fasen kommer vi att ha täckt stora delar av kommunen. Men vi kommer att ha ett fortsatt samarbete med Tingsryds kommun där målet är att förse kommunens två kvarvarande orter med uppkoppling. När det nätet väl är uppe så finns det redan nu ett flertal idéer om vad man skulle kunna nyttja det till, exempelvis inom omsorgen och turistnäringen. Kommunen har verkligen kommit med många idéer, vilket är kul, säger Håkan Halléhn.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Tingsryds kommun
Tingsryds kommun ligger i södra Småland i Kronobergs län. Kommunen har 12 451 invånare (2017) och är en landsbygdskommun med flera mindre orter: Tingsryd, Urshult, Konga, Väckelsång, Ryd, Linneryd och Rävemåla. Kommunens yta utgör 1049,4 kvadratmeter.

Källa: Tingsryds kommuns webbplats, www.tingsryd.se

 

Foto: Wexnet

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.