Ledare: Digital eftersläpning hos de politiska partierna

Vi har nu levt med pandemin under ett år och den är ännu långt ifrån färdig med oss. Förutom allt elände med sjukdom och dödsfall samt ökande antal konkurser och stigande arbetslöshet så har det också utvecklats ett omvälvande vanemönster i stora delar av samhället. Vi har på bred front lärt oss att det går att arbeta, studera, träffas, handla eller göra sjukvårdsbesök med hjälp av digitala verktyg.

Det fysiska mötet är självklart oslagbart när det kommer till kontakten människor emellan men det är bara att konstatera att de digitala mötena är här för att stanna och har nu förändrat våra vanor för lång tid framöver. Samtidigt så måste vi respektera att många yrkeskategorier inte kan arbeta på distans, vilket uppskattningsvis handlar om hälften av alla jobb och berör framförallt olika serviceyrken och vårdsektorn.

Det leder mig osökt in på vår statsminister Stefan Löfven som satt på bästa sändningstid i TV och småleende ursäktade sina butiksbesök i december, mitt i julrusningen, med att han tillhör den där generationen som inte gör saker digitalt och gärna gör det själv. Men statsministern har fel. Faktum är att även den äldre generation i stor utsträckning tagit till sig digitaliseringens möjligheter. Enligt en undersökning så har fler än 8 av 10 äldre handlat någon gång på nätet under 2020.

Stefan Löfvens påstående ÄR bekymmersamt eftersom samhällets digitalisering är en av vår tids största samhällsförändringar. Att statsministern då inte visar större nyfikenhet eller vilja att förstå eller lära sig använda digitala verktyg är rent av oroväckande. Nu ska man inte fästa för stor vikt vid enskilda uttalanden, men den nuvarande regeringens digitaliseringsarbete får mig att misstänka att ointresset för området är ett genomgående problem i politiken.

Tyvärr så är Socialdemokraterna inte ensamt parti i att låta bli att prioritera digitaliseringsfrågorna. Vi kan inte se någon debattlusta i dessa frågor utan debatten handlar i stället om mer traditionella frågor som försvar, skola, invandring eller sjukvård. Går man in på partiernas hemsidor så finns det både vaga och ofta dåligt uppdaterade svar runt digitaliseringsfrågorna.

Sverige har ett väl etablerat demokratiskt system med olika politiska partier som i mångt och mycket styr över samhällsutvecklingen. Men digitaliseringen är numer den starkaste faktorn för att driva den fortsatta utvecklingen och då kan inte de politiska partierna sitta på åskådarplats eftersom risken är uppenbar att andra krafter i förlängningen tar över samhället.

Det är bara att titta sig runt om i världen. Flera diktaturer har förstått digitaliseringens möjligheter – på fel sätt – och använder digitala verktyg för att censurera information eller kontrollera och förfölja medborgare. USA skakades i sina grundvalar när den förre presidenten agerade odemokratiskt med hjälp av digitala verktyg. Inte nog med det, det var sedan stora nätjättar som själva agerade och stängde ned presidenten i olika sociala medier. Vad och var stänger de ned nästa gång?

Det synes som om de politiska partierna lider av en stor eftersläpning när det gäller att förstå och ta ansvar för det digitala samhällets framväxt. Därför behöver de i betydligt större utsträckning ta in digital expertis och på allvar börja arbeta med frågorna samt våga komma ut ur garderoben i dessa frågor.

 

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.