Ledare: Ser vi en ny vardag för stadsnäten?

I media spekuleras det för fullt om vilka lärdomar som kommer att dras från den pågående pandemin och vilka bestående förändringar som vi kommer att se. Jag tror nog att de flesta branscher på ett eller annat sätt har tvingats anpassa sin verksamhet och vi ska vara tacksamma för att just vår sektor i det närmaste fått ett uppsving till följd av ökat nyttjande av digitala tjänster och hemarbete.

Samtidigt tror jag att den tid vi spenderat med att hantera en pandemi också skapat ett uppdämt behov inom branschen kopplat till konsolidering och effektivisering. Med andra ord så tror jag att en ny vardag är att vänta för vår sektor i allmänhet och stadsnäten i synnerhet. De svenska stadsnäten har länge använts som verktyg i arbetet med att nå de lokala och nationella bredbandsmålen. Men i takt med att förståelsen för samhällets beroende av telekominfrastruktur ökat så står det alltmer klart att öppna och tillgängliga fibernät spelar en viktigare roll än vad vi någonsin kunnat föreställa oss.

Det handlar i mångt och mycket om nya affärsförutsättningar som stadsnäten, oavsett storlek, måste anpassa sig till. Vi ser hur priserna på operatörssidan pressas och det gör att kraven på att affärer mellan stadsnät och deras kunder ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för att inte skapa onödiga fördröjningar med missade affärstillfällen som följd.

Vi behöver bli bättre på att välkomna förändringar och att ta sig an den nya tidens utmaningar på bästa sätt. Behovet av stadsnät som tillgängliggör sin fiberbaserade infrastruktur, på såväl passiv som aktiv nivå och på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor är större än någonsin. Ett gott exempel på detta är den regionaliseringsprocess som vi ser pågår runt om i Sverige. Vi ser att allt fler stadsnät ökar sin samverkan med sina grannar i syfte att underlätta dialogen med de nationella operatörerna. Detta är enligt min mening en utveckling i helt rätt riktning. Snart väntar vi oss att den svenska 5G-utrullningen sätter i gång och även där är jag övertygad om att stadsnäten har en viktig roll att fylla.

Detta blir min sista ledare i rollen som ordförande för Svenska Stadsnätsföreningen. Jag kommer nu att axla en annan roll i den koncern som Utsikt Bredband tillhör. Det har varit fantastiskt stimulerande och utvecklande att fått varit med om den förändring som branschen har haft under de senaste tio åren. Jag ser fram emot att följa den fortsatta positiva utvecklingen och jag är övertygad om att det finns oanade möjligheter för alla Sveriges stadsnät.

 

Jörgen Svärdh 
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.