Stadsnätsföreningen

Ledare: Spännande tider väntar stadsnäten

Frågan om bredbandsutbyggnaden har under flera år varit en viktig fråga på politikens bord – inte minst i landsbygdssammanhang. Vår sektor har fått skjuts av att utbyggnaden setts just som ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter att leva och bo utanför tätorter. Det här har blivit extra tydligt under pandemin där områden med god tillgång till bredband har sett fritidshusområden befolkas även utanför de klassiska storhelgerna och sommarveckorna. Landsbygden har på många håll levt upp under pandemin på ett sätt som inte varit möjligt utan tillgång till bredband.

Bredbandsdebatten har skapat ett engagemang för vårt område och även ökat intresset för stadsnätens verksamhet. Men den har också skapat en känsla av att utbyggnaden är en process som har ett tydligt startdatum och framför allt ett tydligt slut. Allt fler stadsnät har fiberinfrastruktur som når ut till olika delar i kommunen men jag värjer mig mot att kalla de här stadsnäten för färdigutbyggda och det finns en tydlig baksida om politiken på såväl lokal som nationell nivå upplever det så.

I min roll som ny ordförande i Stadsnätsföreningen så ser jag att en av min och övriga föreningens viktigaste uppgift framöver är att skapa en förståelse för att arbetet med att bygga ut den infrastruktur som kommer att bära det digitala samhället fortfarande är i sin linda. Utvecklingen stannar inte, behovet att fortsätta utveckla och bygga det digitala Sverige fortsätter och stadsnäten har en minst lika viktig roll i framtiden som de haft i historien. 

Här kommer det att krävas både att vi skapar förståelse hos våra ägare och i övriga samhället för att bredbandsfrågan är just bredare än bara andelen fiberanslutna hushåll. Men vi måste också förändra våra verksamheter från att vara anpassade för utbyggnad till att på ett bredare sätt kunna utveckla, stärka och nyttja den infrastruktur som redan finns. Det handlar om att utveckla processer, bli ännu effektivare i dialogen med stadsnätens kunder och framför allt säkerställa att vi har den kompetens som behöver när stadsnäten nu går in i näst fas.

Det här är min första ledare som ordförande i Stadsnätsföreningen. Jag har suttit i föreningens styrelse under flera år och känner redan många av er. Jag hoppas att jag tillsammans med övriga styrelsen och föreningens kansli ska skapa de bästa förutsättningarna för stadsnäten att göra den här förändringsresan. För även om vi självklart också måste lyfta de utmaningar som väntar för oss och övriga branschen under de kommande åren så är jag övertygad om att möjligheterna är många fler och det ska bli roligt att få göra den resan tillsammans med er där ute i Stadsnätssverige.

Bo Lindberg
Ordförande
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.