Stadsnätsföreningen

Leverantörsavtalet ger förmånliga tjänster och produkter för stadsnäten

Stadsnätsföreningens leverantörsavtal möjliggör kvalitativa och enkla affärer för stadsnät som är i behov av tjänster och produkter – vare sig det handlar om drift och underhåll, konsulttjänster, säkerhet, webb, infrastruktur eller hårdvara. Föreningen kommer framöver att genomföra olika aktiviteter för leverantörer och stadsnät för att ytterligare förtydliga fördelarna med avtalet.

Stadsnätsföreningen har tecknat leverantörsavtal med företag som erbjuder tjänster och produkter för stadsnät i syfte att bidra till att de svenska stadsnäten kan leverera nät i världsklass. Leverantörsavtalet är tillgängligt för alla stadsnätsmedlemmar och tecknas med företag som erbjuder tjänster och produkter utifrån stadsnätens behov. Priserna och avtalsvillkoren gäller för alla stadsnätsmedlemmar oavsett storlek och det finns inga krav på beställningsvolym eller bindningstid.

– De stora fördelarna med leverantörsavtalet är att de företag som har tecknat avtalet, det vill säga de certifierade leverantörerna, har genomgått en kvalitetskontroll och att stadsnäten enkelt kan nyttja dessa leverantörers tjänster och produkter. Avtalet erbjuder även förmånliga priser och villkor, säger Per Lindström, kommersiell produktchef på Stadsnätsföreningen.

Stadsnäten kan även nyttja telekomundantaget när de använder sig av avtalet om det inte finns andra krav på upphandling via lagen om offentlig upphandling, LOU, eller inköpspolicy, vilket underlättar för stadsnäten att köpa in produkter och tjänster till rabatterade priser från de leverantörer som har tecknat avtalet.

De leverantörer som vill teckna avtalet kan antingen teckna som guld- eller silverleverantör. De olika certifieringarna erbjuder olika förmåner, så som rabatt på annonsering i Stadsnätsföreningens magasin Stadsnätet och marknadsföring i föreningens medlemsbrev, där man som guldleverantör får ta del av de mest fördelaktiga erbjudandena. Lars Sandqvist, försäljningschef på Fiberdata som är en certifierad leverantör, menar att avtalet möjliggör en smidigare process för både dem som leverantör och för stadsnäten.

– Vi på Fiberdata arbetar nära stadsnäten så det är en självklarhet för oss att underlätta inköps- eller upphandlingsprocessen så mycket som möjligt. Och det upplever vi att vi gör genom att vara certifierad guldleverantör. Det är viktigt att vi har en nära dialog, hittar de bästa lösningarna och att vi kan agera snabbt och direkt. I de flesta fall finns det ju en slutkund som är beroende av en lösning som håller över tid, och det kan vi hjälpa till med ännu bättre tack vare leverantörsavtalet, säger Lars Sandqvist.

Framöver kommer Stadsnätsföreningen att arrangera nya aktiviteter för både leverantörer och stadsnät för att förtydliga fördelarna med avtalet ytterligare.

– Utöver de befintliga aktiviteterna, som exempelvis roadshowen som är ett uppskattat koncept bland både leverantörer och stadsnät, så kommer föreningen även att satsa på fler aktiviteter framöver. Mer information om detta kommer vi att återkomma kring, säger Per Lindström.

Läs mer om Leverantörsavtalet på Stadsnätsföreningens webbplats.

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.