Linköpings kommun vill höja livskvalitén för äldre med hjälp av smart teknik

Med projektet Enkelt och tryggt hemma vill Linköpings kommun med samverkanspartners göra det lättare för äldre att bo kvar i hemmet längre upp i åren med hjälp av smarta hemlösningar och sensorer. Projektet syftar också till att utveckla en modell som ger Sveriges kommuner tydliga incitament till att driva aktiviteter som senarelägger behovet av socialtjänstinsatser – som annars väntas öka i takt med att befolkningen blir allt äldre.

Andelen äldre invånare har ökat under de senaste åren och förväntas fortsätta i samma riktning även framöver. I och med detta ställs Sveriges kommuner inför utmaningen att tillgodose de ökade behoven som efterfrågas av äldre. För att möta dessa behov har Linköpings kommun, tillsammans med det kommunala stadsnätet Utsikt Bredband, bostadsbolaget Stångåstaden, Kinda kommun forskningsinstitutet RISE, Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, startat projektet Enkelt och tryggt hemma för att undersöka hur stöd kan ges på innovativa sätt för att underlätta för äldre att bo kvar i hemmet.

– I dagsläget saknas en kommungemensam modell för att möta dessa behov. Med den här samverkanskonstellationen med både nationella och lokala aktörer vill vi bidra till just det här, att skapa ett koncept för att hantera utmaningen som kommer med en ökad andel äldre som finns hos landets kommuner, säger John Fristedt, utvecklingsledare inom social- och omsorgsförvaltningen på Linköpings kommun. 

I projektet har Linköpings kommun med sina partners undersökt hur man kan använda sig av olika tekniska lösningar för att skapa trygghet i hemmet. Tjänsterna, som tillhandahålls av leverantören Alleato, innefattar bland annat passivitetslarm som skickar meddelanden till närstående om ingen rör på sig i bostaden under valt tidsintervall, nattligt ljus som tänds automatiskt när någon rör sig i hemmet i syfte att minska fallolyckor samt temperaturlarm som utlöses om innetemperaturen sjunker under vald temperatur. 

Enligt John Fristedt är projektet unikt då det involverar en målgrupp som till stora delar lever i ett digitalt utanförskap i dag. Med projektet hoppas de därmed kunna skapa en digital delaktighet för de äldre genom det uppkopplade hemmet. Detta kan även leda till en upplevelse av minskad ensamhet för den enskilde, menar han, då hemmet har en stor betydelse för såväl oberoende, identitet, sociala relationer och aktiviteter. 

I nuläget har projektets styrgrupp genomfört en utvärdering av projektet och kommer under hösten att erbjuda cirka 100 Linköpingsbor att testa de olika tjänsterna. Testperioden är viktig enligt John Fristedt då de får möjlighet att se vilken nytta tjänsterna gör och om de kan bidra till ökad livskvalité för de äldre. 

– Under testperioden kommer vi att följa deltagarnas utveckling. Kan tjänsterna även ersätta behovet av hemtjänst och på så sätt spara pengar för kommunen? Om så är fallet så kan vi skapa nytta för både individen och samhället med dem här tjänsterna. Det ska bli mycket spännande att följa, avslutar John Fristedt.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen  

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.