Lyckat samverkansprojekt möjliggör affärer för Stadsnätsföreningens medlemmar i Tyskland

För drygt två år sedan startade Stadsnätsföreningen samverkansprojektet Schwedische Glasfaser-Allianz. Sedan dess har projektet blivit ett etablerat namn på den tyska fibermarknaden och erbjuder i dag Stadsnätsföreningens medlemmar närmare tusen tyska branschkontakter.

Idén bakom projektet var att med Stadsnätsföreningens varumärke och med Sveriges goda rykte inom fiberutbyggnad möjliggöra samverkan mellan svenska och tyska fiberaktörer, enligt Mikael Häussling Löwgren som leder projektet.

– I dag kan vi konstatera att vårt antagande var helt korrekt där namnet Schwedische Glasfaser-Allianz nu är ett välkänt namn på den tyska fibermarknaden. Med det här projektet vill vi erbjuda Stadsnätsföreningens medlemmar en värdeskapande kontaktlänk till en stor tillväxtmarknad, säger Mikael Häussling Löwgren.

I dagsläget är cirka 5 procent av Tysklands invånare uppkopplade till fiber eller har tillgång till fiber i sin absoluta närhet medan cirka 71 procent fortfarande har en DSL-uppkoppling, enligt en undersökning från det tyska förbundet för leverantörer av telekommunikations- och mervärdestjänster. Dessa siffror motsvarar var Sverige befann sig för ungefär 13 år sedan. Med andra ord är Tyskland i början av sin fiberutrullning, vilket Mikael Häussling Löwgren menar erbjuder en unik möjlighet för svenska fiberaktörer att etablera sig i Tyskland. Inte minst då den tyska bredbandsmodellen påminner om Sveriges där majoriteten av fiberaktörerna är offentligt ägda, till skillnad från många andra europeiska länder.

Trots likheterna länderna emellan är det inte alltid lätt för svenska företag att etablera sig i Tyskland. Enligt Mikael Häussling Löwgren, som har en lång erfarenhet av den tyska affärsmarknaden i olika roller, finns det bland annat tydliga skillnader gällande kultur och affärer som kan sätta käppar i hjulen för svenska företag.

– På grund av dessa olikheter erbjuder Stadsnätsföreningen med det här projektet en unik medlemsnytta och fler affärsmöjligheter vare sig man vill ta sig in, komma vidare eller hålla koll på marknaden, säger Mikael Häussling Löwgren.

Netadmin Systems, som är en av medlemmarna som medverkar i projektet, håller med om medlemsnyttan och affärsmöjligheterna som projektet erbjuder sina medlemmar.

– Schwedische Glasfaser-Allianz ger oss en möjlighet att komma i kontakt med aktörer på den tyska fibermarknaden på ett snabbt och bra sätt samtidigt som vi tillsammans med de andra bolagen kan lära oss av varandra, säger Jon Lindholm, marknadschef på Netadmin Systems.

För tillfället arbetar Schwedische Glasfaser-Allianz med att upprätthålla och vidareutveckla de redan etablerade kontakterna i Tyskland via webbinarier och digitala företagsbesök. De planerar även gemensamma aktiviteter med både mindre och större aktörer inom fiberutbyggnad på den tyska marknaden. Därtill kommer de även att lansera en undersökning som är den tredje i ledet för projektets relationsbyggande verksamhet.

För mer information, kontakta Mikael Häussling Löwgren på mikael.haussling(at)ssnf.org

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.