Stadsnätsföreningen

Med sikte på 2025

Bredbandsforum har i över tio år varit en viktig del av regeringens arbete med den nationella bredbandsstrategin. Nu har forumets mandat förlängts till år 2025 – det år då de övergripande målen i strategin ska vara uppfyllda och regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige ska vara verklighet. För många är beslutet inte helt oväntat, alla som på något sätt jobbar med strategidokument på lokal, regional eller nationell nivå vet att arbetet lätt kan sakta av eller nedprioriteras. Det behövs en struktur för att hålla en strategi levande och se till att mål och ambitioner som skrevs för många år sedan förblir aktuella. Något som även förespråkas i Bredbandsforums vägledningsprogram Bredbandslyftet.

Som tur är finns det gott om organisationer, företag, myndigheter och personer som tillsammans upprätthåller en sådan struktur på bredbandsområdet och ser till att bredbandsfrågor ständigt ligger högt på agendan. Kommunerna, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner, bredbandsoperatörerna och alla medlemsföretag i IT&Telekomföretagen, landsbygdernas bredbandsbyggare och intresseorganisationer såsom Hela Sverige ska Leva och Byanätsforum, leverantörerna av teknisk utrustning, de kommunala och regionala bredbandskoordinatorerna och samordnarna, våra tillståndsgivande myndigheter med olika främjandeuppdrag och såklart stadsnäten och Svenska Stadsnätsföreningen. Och då pratar vi bara om de som är direkt inblandade i utbyggnaden av framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Infrastrukturen ska såklart komma till användning och kartan över aktörer som på något sätt arbetar med digitalisering är omöjligt komplex.

Alla dessa aktörer möts på olika platser i olika sammanhang och samverkar i alla möjliga frågor. Bredbandsforum är ett sådant sammanhang på nationell nivå. I Bredbandsforum möts olika aktörer som har intresse av och kan påverka bredbandsutbyggnaden, bidrar med sin kunskap och löser gemensamma problem. Glädjande är även att de regionala bredbandskoordinatorerna, som på många håll fyller en liknande funktion på regional nivå, nu fått sina mandat förlängda till år 2025. Ju oftare vi kan mötas och samverka, desto bättre.

Vi är halvvägs igenom den tidsplan som regeringen presenterade i bredandsstrategin från 2016. De senaste åren har Bredbandsforum identifierat lösningar för landsbygden, skapat ett kommunalt vägledningsprogram, undersökt om näten är förberedda för framtidens digitala lösningar, formulerat en samverkansmodell för utbyggnad av mobilt bredband och beskrivit marknaderna för efteranslutningar och fastighetsnät. Men det finns mycket kvar att göra, och kommande samverkansinsatser måste vara skarpa och konkreta för att hinna ge en effekt på måluppfyllnaden.

Med anledning av detta så är vi på Bredbandsforums kansli tacksamma för alla inspel och synpunkter från olika aktörer. Vilka frågor tror du kommer vara särskilt viktiga eller utmanande under de kommande åren? Besök gärna Bredbandsforums webbplats, bredbandsforum.se, för att läsa mer om det pågående arbetet i forumet och för att hitta kontaktuppgifter till kansliet.

 

Mattias Svanold
Bredbandsforums kansli

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.