Stadsnätsföreningen

Netmore Group bygger rikstäckande IoT-nät

Netmore Group är en IoT-operatör som möjliggör för andra aktörer, både kommunala stadsnät och privata bolag, att nå ut med sina IoT-tjänster, sensorer och digitaliseringsprojekt. Nu satsar bolaget på att erbjuda ett rikstäckande IoT-nät och etablera ett ekosystem för Internet of things, IoT, där de välkomnar olika aktörer att delta för att tillsammans främja digitaliseringen.

Fredrik Skoglund är försäljningschef på avdelningen IoT Networks, tidigare Connected City, på Netmore Group och driver arbetet med LoraWAN-näten. Han menar att de stora användningsområdena för LoRaWAN-tekniken i dag framför allt är inom vattenmätning, avfallshantering och fastigheter. Han ser samtidigt att utvecklingen går allt snabbare framåt och att allt fler aktörer ser potentialen och börjar intressera sig för att använda tekniken.

– Vi har sett en snabb utveckling inom den privata sektorn under ett tag men nu börjar även kommuner och stadsnät att satsa på större utrullningsprojekt, vilket vi tycker är bra. Ju fler desto bättre så att vi kan uppnå en storskalig användning av IoT, säger Fredrik Skoglund

För att uppnå den storskaliga användningen av IoT tror Netmore Group att samverkan mellan aktörer är grundläggande och därför utgör det en viktig del i bolagets strategi. För att främja samarbete har bolaget bland annat utvecklat en portal där man kan se på en karta var olika gateways, även kallat basstationer, är placerade och hur långt täckningen når, vilket är användbart för aktörer som är intresserade av att bygga och nyttja LoRaWAN-nätet. Därtill håller bolaget även på att utveckla användargrupper för deras nätägare där de digitalt ska kunna dela med sig av vad som pågår inom deras användningsområden.

– Vår samarbetsmodell är enkel att ansluta sig till och vi vill givetvis samarbeta med så många aktörer som möjligt och hoppas att vi som IoT-operatör kan hjälpa stadsnät och andra aktörer att bygga IoT-nät. Vi välkomnar även nya sensortillverkare och tjänsteleverantörer inom IoT att ansluta till vår marknadsplats då vi vet att alla aktörer gynnas när utbudet ökar, säger Fredrik Skoglund.

 

Lotta Karlsson 
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.