Stadsnätsföreningen

Nya medlemssidor möjliggör enklare hantering av kontaktinformation och exklusiv medlemsinformation

Under hösten lanserade Stadsnätsföreningen nya sidor på webbplatsen som riktar sig till föreningens medlemmar. Syftet är att medlemmarna enklare ska hitta information som riktar sig specifikt till dem samt att de själva kan hantera sina och medlemsorganisationens kontaktuppgifter, vilket möjliggör en förbättrad medlemskommunikation.

Stadsnätsföreningen arbetar kontinuerligt med att nå ut med relevant information, nyheter och inbjudningar till medlemmarna. Därför är det viktigt att föreningen har tillgång till ett uppdaterat medlemsregister med relevant information och kontaktuppgifter till de anställda. En viktig funktion som lanserats inom ramen för konceptet ”mina sidor” är medlemmarnas möjlighet att själva administrera sina kontaktuppgifter.

– Föreningens ambition med de den nya registerfunktionen är att lära känna våra medlemmar så bra som möjligt. Ju mer uppdaterad information vi har om medlemsorganisationerna och dess anställda desto bättre kan vi nå ut och vara i dialog med dem. Ambitionen är alltså inte att kommunicera mer utan att kommunicera mer träffsäkert, säger Viktoria Lundquist, kanslichef på Stadsnätsföreningen.

Varje medlem har också fått en utpekad registeransvarig som har i uppdrag att säkerställa att föreningens har rätt och uppdaterad information i sitt register.

– I och med att kontaktuppgifter ständigt förändras är det mycket bättre att medlemmarna själva får ansvara för löpande uppdatering. Kansliet når då lättare ut till medlemmarnas anställda inom deras respektive intresseområden, säger Viktoria Lundquist.

Med de nya medlemssidorna vill Stadsnätsföreningen även göra det enklare för medlemmarna att hitta information som riktar sig specifikt till dem, som exempelvis rapporter, tjänster och informationsutskick som tidigare legat bakom inloggning utspridd på olika sidor.

– Som medlem kommer det framför allt bli lättare att hitta information som är relevant för just dem via de nya medlemssidorna. Vi på kansliet har förstått att information bakom inloggning tidigare varit svår att hitta. På medlemssidorna är materialet indelat under olika kategorier för att det ska bli enklare för medlemmarna att orientera sig, säger Viktoria Lundquist.

De nya medlemssidorna lanserades på Stadsnätsföreningens webbplats i början av oktober. I samband med lanseringen skickade kansliet ut information till medlemsorganisationernas anställda med instruktioner om hur man ansöker om ett webbkonto samt en uppmaning om att uppdatera sina uppgifter. Om detta ännu inte är gjort, besök gärna webbplatsen och ansök vid behov om ett webbkonto under ”Medlem” i toppmenyn och uppdatera därefter kontaktuppgifterna.

Vid frågor eller om problem uppstår med att skapa ett webbkonto, mejla till helpdesk@ssnf.org

 

Foto: Unsplash

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.