Pandemin har tydliggjort och förstärkt behovet av fortsatt fiberutbyggnad

Aldrig har behovet av en snabb och fungerande bredbandskoppling varit större som under pandemin. Men även om samhället nu gör sig redo för en återgång tror Therese Balksjö, chef för enheten Uppkopplat samhälle på forskningsinstitutet Rise, att det digitaliseringskliv som samhället tog under 2020 och 2021 kommer fortsätta under kommande år.

Therese Balksjö skrev tillsammans med sina kollegor på Rise rapporten Ytterbyn 2030 på uppdrag av Stadsnätsföreningen. Och trots att rapporten pekade på ett stort behov av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden så menar hon att pandemin ytterligare satt fingret på vikten av digital inkludering och likvärdig tillgång till bredbandsinfrastruktur.

- I början av pandemin så fanns en acceptans för suddiga bilder eller att någon inte kunde ha på sin kamera på grund av bristande bredbandskapacitet. Nu ser vi istället hur många företag funderar kring hur vi också kan arbeta med mer krävande system och annat på distans och då räcker det inte med en svajig uppkoppling, säger Therese Balksjö.

I flera rapporter som analyserat hur pandemin påverkat exempelvis flyttströmmar så nämns en ökad vilja bland storstadsbor att fly städerna till förmån för ett boende på landsbygden. Det skapar nya möjligheter för kommuner som tidigare haft svårt att attrahera barnfamiljer på grund av långa pendlingsavstånd. Och kanske är det enligt Therese Balksjö inte bara föräldrarna i dessa familjer som kommer att fortsätta jobba på distans en eller några dagar i veckan utan hon tror även på en liknande utveckling för skolor vilket främst kan gagna elever bosatta på landsbygden.

- Jag tror att vi kommer att få se en jättespännande utveckling inom utbildningsområdet. Om eleverna inte behöver åka till den fysiska skolan så mildras utmaningarna med exempelvis långa restider för barn, säger hon.

Och det faktum att en ny generation flyttar ut från städerna till landsbygden tror hon också kommer att påverka tonläget i bredbandsdebatten.

- Digital infrastruktur ses som en självklarhet av allt fler och jag tror inte att de som bor på landsbygden kommer att acceptera att de skulle få enklare alternativ utan samma kapacitet som erbjuds de som bor i staden.


Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.