Robust fiber utvecklar nya certifieringar för att möta kraven på robusta och säkra nät

Robust fiber är numera en etablerad vägledning för att bygga robusta och säkra fibernät. När samhället förändras så förändras även kravbilderna för våra nät. Mycket handlar om att säkerställa att fibernät klarar av påfrestningar av olika slag. Allt från naturliga saker som väder och vind men också att begränsa möjligheten till sabotage och åverkan som kan störa förbindelser och uppkopplingar. Kravet på mobila lösningar blir också alltmer påtagligt i samhället och för dessa krävs fiberanslutna antenner och siter.

Robust fibers förvaltningsråd har därför tittat på att utveckla konceptet för att anpassa det till dagens men också framtidens krav på robusta nät. Några av dessa utvecklingsområden är:

  • Nya personcertifiering kring markarbete, fiberinstallation, nätprojektering och säkra anläggningar.
  • En uppdaterad hemsida som innefattar Robust fiber, Robusta fastighetsnät, Robusta fasta radionät, Robust och säker IoT, Optisk förstärkning och Robust säker fysisk förbindelse.

Arbetet med dessa områden pågår just nu och är beräknas vara klart senare under året.  Lansering kommer att ske under 2022.

Nya certifieringar
Vanligt förekommande yrkesprofiler hos nätägare är nätprojektör, fibertekniker, fiberinstallatör, markarbetare och supportpersonal. I dagsläget erbjuder Robust fiber Personcertifikat och utbildningsbevis för fiberanläggning. Utöver det finns Certifierad fibertekniker (CFT) och Utbildningsbevis terminering. För att skapa en mer anpassad certifiering baserat på de yrkesprofiler som finns hos nätägare så har Robust fibers förvaltningsråd tagit fram certifieringar för personer som arbetar med markarbete, fiberinstallationer och nätprojektering. 

Med de nya certifieringarna stödjer Robust fiber kvalitetssäkring och i viss mån möjlighet till att validera kompetens hos personal som arbetat med fibernät. Kursutbud kan stödja certifiering som i sin tur kan stödja kompetenskrav vid upphandlingar.

De nya certifieringarna delas upp i tre kategorier: 

  • Endast teoretisk examination
  • Teoretisk och praktisk examination
  • Krav på erfarenhet och giltigt personcertifikat

Certifieringar Robust fiber.JPG

Bild: Certifieringar Robust fiber


Det finns också möjlighet att kunna komplettera en redan befintlig certifiering genom att gå specifika kurser. För Certifierad nätprojektör finns exempelvis fyra möjliga vägar att gå. Se bild nedan.

Certifierad nätprojektör.JPG

Bild: Certifierad nätprojektör


Att skapa relevanta certifieringar som stödjer de krav som samhället ställer på digital infrastruktur är en viktig pusselbit i att skapa robusta och säkra nät för samhällsviktiga funktioner.

Jimmy Persson
Ansvarig Robust fiber

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.