Så har Stadsnätsföreningens kansli ställt om under pandemin

Hemmakontor och digitala möten – så har det sett ut för ett flertal företag under pandemin. Svenska Stadsnätsföreningen är inget undantag där kansliet i stort sett har arbetat hemifrån sedan slutet av mars 2020. Men hur har det gått för föreningen att ställa om till ett digitalt arbetssätt när relationen till medlemmarna är en sådan viktig del av verksamheten?

I början av 2020 när coronaviruset spreds globalt var nog få förberedda på hur situationen skulle urarta sig. Från ett företagsperspektiv handlade det om ett flertal omställningar med bland annat distansarbete och digitala möten.

– Inledningsvis hamnade vi nog i ett chockläge och det var nog inget unikt för oss. Vi på kansliet har ju en viss vana att arbete digitalt sedan tidigare då våra medlemmar finns över hela landet men nu ställde sig allt på sin spets, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen. 

Trots den plötsliga omställningen menar Mikael Ek att personalen vid föreningens kansli snabbt lyckades att komma in i ett väl fungerande digitalt arbetssätt. Under förra året tog Stadsnätsföreningen bland annat fram ett studiokoncept för att möjliggöra digitala webbinarium och utbildningar för föreningens medlemmar. En viktig del av föreningens verksamhet är att kunna erbjuda medlemmarna nätverkstillfällen, utbildningar och informationstillfällen av olika slag. Därför var studiokonceptet en viktig pusselbit för att lyckas erbjuda det här även i en arbetssituation som präglas av arbete hemmavid, enligt Mikael Ek. 

– Vi har fått positiv feedback från många olika håll och kanter angående vårt studiokoncept och den kvalité som produktionen håller. Och där tycker jag att vi som ett litet sammansvetsat team har lyckats väl, att leverera medlemsnytta längs hela vägen genom ett systematiskt och målmedvetet arbete, säger han.  

Framöver, när situationen tillåter, kommer föreningen att återgå till att arbeta mer på kontoret. Mikael Ek menar emellertid att det digitala arbetssättet kommer fortsätta och att vara en del av föreningens vardag i de situationer det passar. Men även fast personalen har lyckats att anpassa sig till den nya situationen så finns det en längtan efter att återgå till att träffas fysiskt, både på kontoret och i möten med medlemmar.

– Som ledare är det svårare att hålla koll på hur varje enskild medarbetare mår när man endast träffas digitalt, så av den anledningen ser jag fram emot att arbeta mer på kontoret. Men även då det är på kontoret som kreativiteten flödar som bäst. Jag ser också fram emot att få träffa föreningens medlemmar igen då det är vid de fysiska träffarna som behoven verkligen synliggörs, säger Mikael Ek.


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Unsplash

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.