Så påverkades stadsnätet i Gävle av översvämningarna

I mitten av augusti drabbades delar av Gävleborg och Dalarna av översvämningar på grund av kraftiga skyfall. Ett flertal viadukter och byggnader översvämmades och vägar rasade. Enligt Peter Lindberg som är driftchef på det kommunala stadsnätet i Gävle, Gavlenet, har även stadsnätet drabbats av översvämningarna, men mycket har eller kommer att kunna åtgärdas inom en snar framtid.

Till en början hade Gavlenet svårt att nå anläggningarna på grund av den dåliga framkomligheten på vägarna. Detta gällde även elnätspersonalen, vilket ledde till att strömavbrotten blev ganska långa. 

– En anläggning blev strömlös klockan 03:31 och först klockan 13:48 fick vi tillbaka strömmen. Batterierna i UPS:en, det vill säga den avbrottsfria kraftförsörjningen, höll till klockan 12:27 vilket resulterade i att det blev ett totalavbrott i 1 timme och 21 minuter. Men elnätet var inte torrlagt och lagat då så i stället körde man ut dieseldriven reservkraft, säger Peter Lindberg. 

Två så kallade björnskåp, det vill säga noder, blev även strömlösa då vattennivån gick ovanför eluttagen. Noderna torkade emellertid rätt snabbt, enligt Peter Lindberg, vilket innebar att de kunde startas relativt snabbt. Därtill vattenfylldes även ett flertal källare vilket resulterade i att jordfelsbrytaren löstes ut, och därmed blev ett flertal switchar strömlösa. 

–  Vi har dock bara behövt byta ut en switch som var dränkt under vatten. Däremot har vi bytt ut en del CPE:er som sitter i källare hos villakunder, och det kommer vi nog fortsätta att göra ett tag framöver varefter kunderna tömmer sina källare och felanmäler till oss, säger Peter Lindberg.

Förutom problemen som har uppstått i diverse byggnader så har en del kanalisation med kablar blivit frilagda på grund av vägras. Peter Lindberg menar emellertid att det inte är ett stort problem men att dessa områden så småningom måste återställas. Däremot har en del skarvskåp varit vattentäckta, vilket oroar honom.

– Det återstår att se vad som händer med blåsfibern i skarvskåpen till vintern. Om det har runnit in vatten i blåsfiberkanalisationen så kan fibern frysa sönder, och det oroar mig då det är ett jobb som är svårt att utföra på vintern, säger Peter Lindberg.

Vilka lärdomar tar ni med er från det här? 
– Våra UPS:er höll i drygt 8 timmar men det räckte ändå inte till. Och det var ju främst på grund av att elnätspersonalen inte lyckades transportera dieslarna till de delar av Gävle som var strömlösa på grund av de höga vattennivåerna och förstörda vägarna. Det är ju svårt att gardera sig mot allting men jag tycker ändå att vi har hanterat händelsen rätt bra trots omständigheterna, säger han. 

Jimmy Persson, som är ansvarig för det branschgemensamma konceptet Robust fiber, menar att branschen bör ta höjd för liknande händelser framöver genom att göra nya riskanalyser för noder och anslutningar. 

– Precis som Peter Lindberg berättar om så är det inte lämpligt att ha aktiv utrustning i källarutrymmen, utan dessa måste placeras på vattenfri höjd. Jag tycker Gavlenet har lyckats bra med sitt arbete att upprätthålla hög tillgänglighet på sitt nät med tanke på situationen. Vi ska ta med denna händelse i kommande krisövningar så att vi kan ta lärdom av händelsen, säger han. 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.