Skyddet av Sveriges säkerhet – vilken roll har du och din verksamhet?

Den 1 december 2021 trädde nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen samt en ny säkerhetsförordning i kraft. De nya bestämmelserna ställer bland annat högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. För att Stadsnätsföreningens medlemmar på ett enklare sätt ska kunna möta dessa nya bestämmelser lanserar föreningen ett utbildningskoncept med start under våren 2022.

Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska den verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd, vilket berör stadsnätsverksamheter i hög grad. Huvudsyftet med lagen och tillhörande förordning är att skydda så kallade säkerhetskänsliga verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamheter som riskerar att beröras av lagstiftningen behöver genomföra en säkerhetsskyddsanalys där bland annat konsekvenser, skyddsvärden, sårbarheter och hotbild noga analyseras och dokumenteras.

Med planerad start under april 2022 kommer Stadsnätsföreningen att erbjuda ett nytt fördjupat utbildningsprogram baserat på de nya bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och den nya säkerhetsförordningen. Programmet har tagits fram av Stadsnätsföreningen och består av tre block som sträcker sig över två månader. Utbildningsprogrammet riktar sig till de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor. Mer information om detta kommer att skickas till föreningens medlemmar.

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.