Stadsnätsföreningen bjuder in till Höstforum – nytt konferenskoncept med regionalt fokus

En konferens som genomförs under tre tillfällen i tre geografiska fokusområden – det är Stadsnätsföreningens nya konferenskoncept inför hösten. Föreningens förhoppning med det nya konceptet är bland annat att fler ska ha möjlighet att delta då tillfällena är utspridda över landet samt att locka fler ägarrepresentanter i form av politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå i och med det nya regionala fokuset.

Stadsnätsföreningens höstkonferens Bredbandsbåten arrangerades för sista gången 2019. Därför fick Stadsnätsföreningens eventchef Mia Forslöf under våren 2020 i uppdrag att göra en genomlysning av vilka förutsättningar som fanns för att utveckla och modernisera höstens konferensverksamhet.

– Bredbandsbåten har varit ett framgångsrikt koncept och uppskattats bland många deltagare men under de senaste åren har det funnits en önskan om att tänka om kring konceptet med kryssning, framför allt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, säger Mia Forslöf. 

Resultatet blev ett färskt och aktuellt konferensupplägg som kommer att genomföras under tre tillfällen i tre geografiska fokusområden. De tre tillfällena kommer att gå under namnen Höstforum Norrland, Höstforum Sveland och Höstforum Götaland. 

Samtliga tre tillfällen kommer att ha samma program under konferensens första dag. Programmet tar då en nationell inriktning med ett urval av de mest aktuella ämnena i branschen – samhälle/politik, produkt/marknad och teknik/säkerhet.

– Under konferensens första dag skapas en mix av programpunkter framtagna av föreningens programgrupp och av de utställande företag som vill vara en del av föreningens program, säger Mia Forslöf. 

Nytt för Stadsnätsföreningens Höstforum är att näringslivsrepresentanter och föreningens associerade medlemmar endast kommer att delta under konferensens första dag då dag två enbart ritar sig till föreningens stadsnätsmedlemmar och dess ägarrepresentanter. Under de tre konferensenstillfällenas andra dag tar respektive program en regional inriktning i syfte att lyfta de viktigaste frågorna och utmaningarna för stadsnäten i Norrland, Svealand och Götaland.  

– De tre programmen under dag två har tagits fram av programgruppen i nära samarbete med de olika stadsnätsklustren för att de ska lyfta de frågor som står högst upp på agendan just nu i respektive region, säger Mia Forslöf. 

Samtliga konferenstillfällen är utformade för att passa såväl nyanställda som de med mångårig erfarenhet från branschen. Det finns också möjlighet för stadsnät att bjuda in representanter från styrelse och andra delar av den egna kommunen.

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen 

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.