Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen fortsätter satsa på studioverksamhet

Under pandemin har behovet av kunskapsutbyte och utbildning varit fortsatt viktigt. Därför har Stadsnätsföreningen sedan hösten 2020 erbjudit digitala konferenser och informationstillfällen av olika slag. Även fast det nu har blivit möjligt att träffas i större grupper igen kommer föreningen fortsätta att erbjuda vissa digitala informationstillfällen framöver så att medlemmar landet över enkelt kan delta.

Under 2020 fick Stadsnätsföreningen, likt övriga samhället, tänka om kring många av sina planerade aktiviteter. Fysiska träffar och konferenser fick i stället ta form i ett digitalt format. I och med det började föreningen att bygga upp en intern kompetens inom videoproduktion för att kunna erbjuda digitala informationstillfällen av hög kvalité till medlemmarna.

Nu när restriktionerna har lättat och det har blivit tillåtet att träffas i större grupper igen kommer föreningen fortsätta att erbjuda digitala informationsträffar och utbildningar till medlemmarna för att göra det mer lättillgängligt.

– För oss som har medlemmar i hela landet så finns det ett stort behov av att göra vårt medlemsutbud så tillgängligt som möjligt. Därför ser vi en stor fördel med att fortsätta att erbjuda vissa utbildningar och informationstillfällen digitalt, säger Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation på Stadsnätsföreningen.

För tillfället arbetar kansliet med att ta fram en handlingsplan för att tydliggöra vilka aktiviteter som passar bäst i digital respektive fysisk form. Även fast webbinarium är bra ur många avseenden så ser Stadsnätsföreningen ett behov av att genomföra vissa utbildningar och informationstillfällen fysiskt.

– Föreningen kommer naturligtvis fortsätta att erbjuda fysiska träffar där föreningens vår- och höstkonferenser är viktiga inslag. Inte minst för att tillgodose medlemmarnas behov av nätverkande, säger Louise Thorselius.

Under vintern kommer föreningen att erbjuda en mängd informationstillfällen till föreningens medlemmar. Mer information om dessa skickas ut löpande.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.