Stadsnätsföreningen lanserar medlemssidor på webbplatsen

Under hösten kommer Stadsnätsföreningen att lansera nya sidor på webbplatsen som riktar sig till föreningens medlemmar. Syftet är att medlemmarna enklare ska hitta information som riktar sig specifikt till dem, exempelvis rapporter och tjänster, samt att medlemmarna själva ska kunna hantera sina kontaktuppgifter och ansvarområden så att föreningen kan förbättra sin medlemskommunikation.

Under våren påbörjade Stadsnätsföreningen ett arbete med att utveckla webbplatsen ssnf.org för föreningens medlemmar. Resultatet blev sidorna Mina sidor för de respektive medlemsgrupperna stadsnät och associerade. På dessa sidor har föreningen samlat all information som ligger bakom inloggning så att det ska bli enklare för respektive medlemsgrupp att hitta den information som riktar sig specifikt till dem. 

På Mina sidor kommer medlemmarna även ha möjlighet att hantera sina kontaktuppgifter och ansvarsområden så att Stadsnätsföreningens medlemsregister hålls uppdaterat. I och med det hoppas föreningen kunna förbättra sin medlemskommunikation då möjlighet ges att målgruppsanpassa och rikta kommunikationen mot relevanta mottagare. Varje medlemsorganisation kommer även att ha en utsedd administratör som kommer ha tillgång att redigera sina medarbetares kontaktuppgifter och organisationens uppgifter. 

Stadsnätsföreningens förhoppning är ändringarna på webbplatsen kommer att erbjuda högre kvalité och enklare hantering för medlemmarna. Mer information kommer att skickas ut i ett separat utskick. 


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.