Stadsnätsföreningen vill öka kunskapen kring informationspåverkan – har tagit fram handledning och utbildning

Digitaliseringen har gjort det enklare att manipulera information genom så kallade informationspåverkanskampanjer. Både offentlig sektor och aktörer inom samhällskritisk verksamhet är utsatta och därför har Stadsnätsföreningen tagit fram en vägledning inom området. Materialet syftar till att rusta stadsnät i deras förmåga att identifiera informationspåverkan.

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom. Det handlar om en medveten inblandning från främmande makt där försök görs att skapa misstro mellan medborgare eller mellan medborgare och stat. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har kommunikation med dessa antagonistiska syften blivit allt vanligare under de senaste åren där bland annat telekomsektorn pekas ut som ett mål för just informationspåverkan. Därför har Stadsnätsföreningen under hösten startat ett projekt, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och telestyrelsen, vars syfte är att öka stadsnätens kunskap kring ämnet.

Inom ramen för projektet har föreningen tagit fram en skriftlig handledning och en digital samt inspelad utbildning. Materialet riktar sig främst till anställda vid stadsnät som arbetar med kommunikation då informationspåverkansförsök ofta sker i olika typer av publika kommunikationskanaler. Under början av 2022 kommer även ett anpassat material att distribueras till kommuners kommunikationsavdelningar. Målbilden är att fortsätta med informationsspridning och uppföljning av utbildningen under 2022.

För att ta del av materialet, besök ssnf.org/informationspaverkan.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.