Stadsnätsgemensam säkerhetsövning

Under 2020 genomfördes den sektorsgemensamma övningen Telö stadsnät. Övningen syftade till att testa en ny struktur för stadsnätens gemensamma säkerhetsarbete, SiSG, samt att stärka förmågan till samordning i ett läge där samhället utsätts för svåra påfrestningar.

Övningen som riktade sig till personer med ledningsfunktion, driftspersonal och kommunikatörer lockade deltagare från hela landet och totalt genomfördes tre separata sambandstest. På grund av rådande pandemi genomfördes övningen på distans. Övningen genomfördes i Stadsnätsföreningens regi med stöd från Post- och telestyrelsen.

Arbetet med att utveckla stadsnätens gemensamma säkerhetsarbete kommer att fortsätta under 2021. Under året kommer den portal som används i samverkansarbetet att utvecklas och stadsnätens kommunikatörer kommer att ges möjlighet att delta i utbildningar om informationspåverkan.

Det kommer också att genomföras ytterligare sambandstest i syfte att upprätthålla och underhålla den samverkansförmåga som byggts upp. Även stadsnät som inte deltagit i tidigare övningar kommer ges möjlighet att ansluta sig till arbetet.

Mer information om kommande sambandstest kommer att skickas ut till stadsnäten under våren.

 

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.