Teknikföretagen: Fungerande digital infrastruktur på landsbygden är en avgörande faktor för landets teknikföretag

När man tänker på teknikföretag går tankarna oftast till större städer. Men enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen verkar majoriteten av dessa företag utanför tätort där det än i dag finns begränsad tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling, något som är av stor betydelse för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Teknikföretagen representerar företag inom svensk industri. Organisationen har cirka 4 200 medlemmar som gemensamt står för en tredjedel av Sveriges export och investerar drygt 60 miljarder årligen i forskning och utveckling. Även fast deras medlemsföretag, som bland annat utgörs av stora namnkunniga bolag som exempelvis Ericsson, Scania, Afry, ABB och Volvo, har tydlig närvaro i större städer så är majoriteten utspridda över hela Sverige.

Enligt Patrik Sandgren, som arbetar som näringspolitisk expert på Teknikföretagen, etablerade sig många av deras medlemsföretag för över 100 år sedan och finns på platser som är belägna i mer glesbebyggda områden där det i dag inte finns lika bra tillgång till bredband som i tätort.

– Eftersom våra medlemsföretag är spridda över hela Sverige så ställer det krav på förutsättningar runt infrastrukturen. Och likväl som man tar för givet att man måste ha vägar och el så är bredband redan en del i kärnverksamheten. Fungerande digital infrastruktur är kritiskt för affärerna och kommer att bli en allt viktigare fråga. Och då ställer det också krav på att uppkopplingen bara ska fungera, vilket innebär att den ska vara robust, säker, redundant och att det ska fungera under dygnets alla timmar. Sammantaget är digitalisering en helt central konkurrensfaktor, säger han.

Enligt statistik från Post- och telestyrelsen saknade nästan 40 procent av arbetsställena i glesbebyggda områden fast tillgång till bredband via fiber år 2020, medan motsvarande siffra i tätort var 15 procent. Patrik Sandgren menar att tillgången till en fullgod bredbandsuppkoppling är av stor betydelse för medlemsföretagen som är involverade i och driver på den teknologiska utvecklingen. Och eftersom många av företagen oftast har gjort stora kapitalinvesteringar för att få deras verksamheter på plats är det svårt för verksamheterna att göra en omlokalisering. Samtidigt har dessa företag oftast en tydlig lokal närvaro och är en viktig arbetsgivare, och därför är den digitala infrastrukturen väsentlig för att säkra jobben och för att utveckla möjligheten att skapa fler arbetstillfällen.

– Har du etablerat dig på ett ställe så kan du inte bara flytta utan då måste du se till så att förutsättningarna där är så goda som möjligt. Det är redan i dag en viktig fråga men i och med att också bandbreddsbehoven ökar, till exempel nu med lanseringen av 5G där man ser en väldig potential inom industrin, så förutsätter ju det att fiber är framdraget till både mobilmaster och byggnader för att det ska fungera så bra som möjligt, säger Patrik Sandgren.

Förutom att digitaliseringen har en betydande roll i den teknologiska utvecklingen för Teknikföretagens medlemmar menar Patrik Sandgren att digitaliseringen även är en stor möjliggörare för dessa företag när det kommer till att ställa om till en mer hållbar produktion.

– Omställningen att gå mot en ökad hållbarhet efterfrågas bland annat av kunderna, politiken och företagen själva. Här har digitaliseringen en viktig roll att spela, exempelvis när det kommer till den cirkulära produktionskedjan, det vill säga att man följer insatsvaror och komponenter från att man bygger en produkt till dess att vi återvinner den. Att minska svinn och möjliggöra att produkter håller så länge som möjligt ställer jättestora krav på att du har realtidsuppdatering så att du får en spårbarhet till enskilda komponenter, säger Patrik Sandgren.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Emilia Bergmark Jiménez, Bredda Bilden

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, maj 2021.