Turerna kring förbudet av utrustning från Huawei i svenska 5G-nät

Det var efter Post- och telestyrelsens, PTS, beslut, som meddelades i slutet av oktober 2020, om att förbjuda utrustning från de kinesiska teknikleverantörerna Huawei och ZTE i svenska 5G-nät som Huawei tog ärendet vidare till förvaltningsrätten. Svenska Stadsnätsföreningen har pratat med Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna, för att reda ut turerna kring processen.

I slutet av april genomfördes den muntliga förhandlingen vid förvaltningsrätten i Stockholm angående PTS villkor vid tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, det vill säga det radiospektrum som kommer att möjliggöra 5G-utbyggnad i Sverige. Förvaltningsrättens dom, som kom i slutet av juni, fastslog att förbudet mot Huawei kvarstår. 

I en presskommentar meddelade förvaltningsrätten att PTS har haft anledning att förbjuda produkter från Huawei i svenska 5G-nät med hänvisning till Sveriges säkerhet. Förvaltningsrättens bedömning var att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten. De hänvisade även till att det endast är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige. 

Samtidigt konstaterar förvaltningsrätten att PTS har brustit i sin handläggning genom att inte kommunicera med Huawei och övriga aktörer som är involverade i utrullningen av 5G-nätet. Mats Roesgaard Sjödin menar att det här är en lärdom som PTS förhoppningsvis kommer att ha i åtanke framöver.  

– PTS kommer förmodligen tänka på att kommunicera sitt förslag till beslut bättre och göra en konsekvensanalys. Om de hade gjort det från början så hade vi förmodligen inte hamnat i den situation som vi är i nu. Självklart hade Huawei varit sura över att de inte får vara med och bygga 5G-nät, men de operatörer som nu blev helt överraskade av beslutet hade kunnat vara bättre förberedda och därmed inte riskerat förlora miljardbelopp i nätinvesteringar som nu måste göras om, säger han. 

I mitten av juli meddelade Huawei att de överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. I en presskommentar skriver leverantören att de inte har fått gehör för sina resonemang och att förvaltningsrätten har gjort en felaktig analys i sin dom. Den 30 september lämnade Huawei in sina skäl för överklagande till kammarrätten i Stockholm. 

Om PTS beslut om att utesluta produkter från Huawei och ZTE i de svenska 5G-näten kvarstår framöver kommer ägare av fiberinfrastruktur, exempelvis de kommunala stadsnäten, inte direkt att påverkas av beslutet. Det har emellertid väckts en fundering hos fibernätsägare om beslutet kan komma att utvidgas till att även omfatta de fasta näten i framtiden. 

Tror du att det kan komma fler beslut framöver som kan inkludera fibernäten?
– Det finns ingenting som pekar på det i nuläget. Särskilt inte med tanke på att det är mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval. Då vill regeringen inte komma med några obekväma utspel. Och om det blir så att EU-domstolen ger ett förhandsbesked som går emot det svenska beslutet att stänga ute Huawei så kommer det naturligtvis bli svårt att fatta ett sådant beslut, säger Mats Roesgaard Sjödin.


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.