Stadsnätsföreningen

Utredare ska se över hur bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas

Regeringen beslutade i mars om att tillsätta en utredare som fått i uppdrag att ta fram ett förslag för hur kommuner kan bidra till bredbandsutbyggnaden utanför sin kommungräns. Utredare ska redovisa sitt uppdrag i december och Stadsnätsföreningens förhoppning är att ny lagstiftning ska kunna vara på plats redan under 2022.

– Genom undantag från lokaliseringsprincipen kan bredbandsutbyggnaden underlättas och snabbas på, sa ansvarig minister Anders Ygeman i samband med att regeringen presenterade sitt beslut.

Svenska Stadsnätsföreningen har drivit frågan om att undanta föreningens medlemmar från den så kallade lokaliseringsprincipen under flera år. En undersökning genomförd bland föreningens medlemmar visar att de kommunala stadsnäten skulle kunna ansluta över 100 000 ytterligare hushåll och företag om de ges möjligheten att bedriva bredbandsverksamhet även utanför sina kommungränser.

– De kommunala stadsnäten är i dag sammantaget den största aktören på bredbandsmarknaden. Genom att förenkla möjligheten till att bedriva bredbandsverksamhet utanför kommungränsen kan vi öka takten i bredbandsutbyggnaden ytterligare, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Stadsnätsföreningen bedömer också att ett undantag från lokaliseringsprincipen kan leda till ökad samhällsnytta då den också skulle möjliggöra för stadsnäten att bidra till att knyta samman nät i andra kommuner och på så sätt minska sårbarheten för störningar till följd av avbrott i näten. – Om exempelvis ett sjukhus i en kommun bara är ansluten till ett nät så blir det väldigt sårbart för störningar. Om även stadsnät i närliggande kommuner ges möjlighet att ansluta så skapas en redundans vilket kommer bli alltmer viktigt i takt med att samhällets beroende av fungerande uppkoppling ökar, säger Mikael Ek.

 

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, maj 2021.