Stadsnätsföreningen

Vad tycker stadsnäten om PTS bredbandsstöd 2021?

Intresset för årets bredbandsstöd har varit stort – totalt efterfrågar marknaden närmare 7,5 miljarder kronor. Stadsnätsföreningen har pratat med två stadsnät som har ansökt om stödmedel för att höra hur de upplevde processen.

Utlysningen för årets bredbandsstöd sträckte sig från den 18 maj till den 9 augusti. Två av de sökande var de kommunala stadsnäten Skellefteå Kraft Fibernät och Utsikt Bredband som båda anser att ansökningsprocessen fungerade bra men att vissa delar kan förbättras till kommande års stödprogram. 

– Förutom några små otydligheter i portalens formulär har PTS gjort ett bra jobb med information och verktyget för ansökan. PTS kom tidigt med en tydlig tidplan vilket gjorde att vi kunde förbereda oss och planera vår egen process, säger Karin Lindmark, säljare på Skellefteå Kraft Fibernät. 

Helen Solver, vice vd och affärsenhetschef för leverans och produktion på Utsikt Bredband, håller med om att myndigheten har gett bra information och anser även att ansökningsprocessen var relativt enkel. Däremot tycker hon att själva ansökningsperioden var något kort. 

– Det har varit kort om tid med tanke på att ansökningsperioden har legat under semestern. Det är ganska stora belopp vi söker om och som vi själva behöver investera, så att ha lite mer tid att förankra uppåt i organisationen och kunna justera hade varit önskvärt, säger hon. 

Skellefteå Kraft Fibernät har ansökt om stöd tidigare år och anser att årets stödprocess har förbättrats. Karin Lindmark anser bland annat att det har blivit betydligt smidigare att utforma projekt samt att stödet från och med i år inkluderar homes passed, det vill säga att det inte finns något krav på att byggnader ansluter sig till fibernätet. Dessutom tycker hon att verktyget för att ansöka om stöd var mer användarvänligt där man endast skickade in en ansökan med flera projekt, vilket sparade tid.  

I år kommer PTS att dela ut 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd. Både Skellefteå Kraft Fibernät och Utsikt Bredband ser positivt på regeringens utlovade stödmedel. Samtidigt anser de att det inte är tillräckligt för att uppnå de nationella bredbandsmålen. 

– Jag har svårt att se att årets och de kommande årens bredbandsstöd kommer att räcka för att nå regeringens bredbandsmål för 2025, men det är en bit på vägen, säger Helen Solver. 

Karin Lindmark menar att man borde se över den årliga stödmodellen och i stället portionera ut stödmedlet under flera års tid för att underlätta processen för de sökande.   

– Framför allt tror jag att vi behöver en långsiktig plan med kontinuitet och mer pengar än vad som finns i bredbandsstödmodellen i dag. Det kanske är ett politiskt dilemma, men skulle det exempelvis finns en tioårsplan så skulle nätbyggare kunna slipa på processerna och bygga upp sina verksamheter och våga satsa. Den ovisshet som finns i dag gör att man bygger tillfälliga organisationer kring detta och inte kan planera framåt, säger hon.  


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.