Vi är till för er medlemmar!

Det här Stadsnätsmagasinet distribueras till Stadsnätsföreningens samtliga medlemmar, stadsnät såväl som associerade, med syftet att beskriva vad vi arbetar med. Målet är att alla ni ska känna till det arbete som föreningen bedriver och på så sätt ska kunna dra nytta av allt det vi erbjuder våra medlemmar.

Jag är både glad och stolt över att Stadsnätsföreningen numera har en stor bredd i olika frågor och områden som vi verkar inom, som gör att vi sammantaget är till god nytta för både stadsnät och branschens aktörer. Vi är ett starkt och motiverat team som finns till för er medlemmar.

Vi verkar inte bara för stadsnätens bästa utan en hel del av vårt arbete syftar till att skapa branschgemensamma överenskommelser, standarder och villkor. För att det arbetet ska bli framgångsrikt har vi alltid med oss representanter från både stadsnät och leverantörer och jag är övertygad om att detta är bästa sättet att utveckla den bransch som vi alla verkar inom. Jag hävdar också att vi i Sverige är världsledande på samverkan och det är en viktig anledning till att vi ligger långt fram när det gäller bredband, mobilt och digitalisering. Låt oss fortsätta så.

Med en bra samverkan skulle man kunna förledas till tron att konkurrensen är sämre, men det är tvärtom. Olika oberoende institut lyfter fram att konkurrensen i branschen är god i Sverige. Min övertygelse är att de lokala öppna stadsnäten är en avgörande faktor för konkurrensen och det är viktigt att vi fortsatt verkar för en sådan utveckling.

Det senaste året har en mängd olika händelser och förändringar gjort att stadsnäten nu möter en långt mycket mer komplicerad omvärld. Stadsnäten är en betydande del av Sveriges digitala vardag och med stadsnätens offentliga ägarskap ställs det fler och högre krav på dem. Förmågan hos stadsnäten att kunna möta omvärldens krav varierar och orsakerna är flera, det kan handla om allt från verksamheternas storlek, teknikval, affärsmodeller till ägarnas styrning.

En av föreningens huvuduppgifter under 2022 är att nå en övergripande gemensam målbild med stadsnäten om färdvägen framåt och vad Stadsnätsföreningen ska göra för att stödja den genom att arbeta fram en uppdaterad strategi – Stadsnätssverige 2028.

Jag välkomnar en löpande dialog, tveka inte att höra av er!

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.