Vilka teknologiska förutsättningar krävs för att få tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling?

I debatten om bredbandsutbyggnad och behovet av tillgång till snabb bredbandsuppkoppling förekommer ofta missförstånd och felaktiga antaganden, enligt rapporten ”Ytterbyn 2030”. Att ersätta fiber, som är en fast bredbandsinfrastruktur, med trådlösa teknologier över mobilnätet är ett av de missförstånd gällande de teknologiska förutsättningar som krävs för att få tillgång till en fullgod bredbandsuppkoppling.

Enligt Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddchef på Netnod, är det av stor vikt att det radiospektrum som finns tillgängligt nyttjas till de saker som rör på sig och som har behov av uppkoppling då radiospektrum är en begränsad resurs. Därför finns det en fördel med att avlasta det radiospektrum som finns tillgängligt och i stället nyttja fast bredbandsinfrastruktur till saker som står stilla, som byggnader och mobilmaster, för att säkerställa tillgång till radiospektrum för de saker som är av rörlig karaktär.

– Många tror att fiber och trådlösa teknologier är konkurrerande metoder när det egentligen är kompletterande metoder. Vi måste dra fiber till allting som står stilla och sedan använda trådlösa teknologier till sådant som rör på sig. Och där vi inte har båda sakerna har vi inte ett fungerande samhälle. Sedan är frågan hur snabbt vi vill att det ska gå, men det är inte en fråga om vi ska dra fiber utan när vi ska dra fiber, säger Patrik Fältström.

Varför tror du att dessa missförstånd har uppstått?

– Jag tror att man försöker vara teknikneutral och det är då tåget har spårat ur. För så fort man bara säger att det ska byggas bredband så uppstår den här typen av förvirring, det vill säga att man har en terminologi som inte är tillräckligt teknikspecifik. Och då uppstår det sådana här diskussioner om man ska ha trådlösa teknologier eller fiber som bärare för internetaccessen. Och det är ju som sagt inte antingen eller, säger han.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, maj 2021.