Branschnyheter

Branschnyheter

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022.

27

MAR

Dags för finalen i fiberutbyggnad på Bjäre

Bjäre Krafts målsättning är 100 % fiberutbyggnad inom föreningens verksamhetsområde och nu är det dags för den sista större utbyggnaden av fibernätet på Bjäre. Alla bebyggda fastigheter, som inte har erbjudits fiberanslutning tidigare, kommer snart att få ett erbjudande i brevlådan.

20

MAR

Regeringen vill undersöka möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden

Alla ska ha tillgång till bredband för att kunna dra nytta av digitaliseringen. Därför ger regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i landsbygd och glesbygd.

16

MAR

Fler klagomål om konfidentiell kommunikation

Antalet klagomål till Post- och telestyrelsen (PTS) inom kategorin webbkakor och konfidentiell kommunikation har ökat det senaste året. Det visar en samanställning av inkomna klagomål och telekomrelaterade frågor.

16

MAR

Civilministern inleder Svenska Stadsnäts årskonferens i Linköping

I dag, måndag 13 mars, inleder civilminister Erik Slottner Svenska Stadsnäts årskonferens. I sitt tal kommer civilministern berätta om regeringens syn på Sveriges digitala utveckling.

13

MAR

TH1NG certifierad IoT leverantör till Svenska Stadsnätsföreningen

TH1NG har tecknat leverantörsavtal med Svenska Stadsnätföreningen. Avtalet innebär att TH1NG blir Stadsnätsföreningens första certifierade IoT leverantör till närmare 200 stadsnät.

13

MAR

Samverkan för nyanländas etablering skalas upp med stöd från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för att med gemensamma insatser påverka och förändra hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Sobona kan därmed ytterligare skala upp samarbetet med fackförbunden Fastighets, Seko, Kommunal, Transport samt branschorganisationerna Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenskt Vatten.

8

MAR

Sobona beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering och yrkesprofilering

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Sobona tillsammans med Kommunal 1 536 000 kronor under två år för utvecklingsaktiviteter av branschvalidering och kompletterande yrkesprofilering.

17

FEB

Telenor ska betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telenor brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

16

FEB

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och tillgänglighet.

3

FEB

Robustare stadsnät i hela Sverige genom PTS-finansierade reservnoder

Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett antal transportabla reservnoder som ser till att internettrafiken fungerar, även om en central nod i ett regionalt stadsnät slås ut.

2

FEB

Remiss angående PTS förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd

PTS remitterar nu förslag till nya/reviderade föreskrifter om nummertillstånd. Yttranden över förslaget ska ha inkommit till PTS skriftligen senast den 1 mars 2023.

30

JAN

PTS samråder villkor och regler inför tilldelningen av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu ett samråd av samtliga villkor för tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, samt regler för auktionsförfarandet. Senast den 27 februari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

27

JAN

Waystream öppnar kontor i Hamburg

Från att ha drivit de tyska affärerna från Waystreams huvudkontor i Kista, har företaget nu öppnat sitt första Tysklandskontor. Detta är ett naturligt steg för att komma närmare kunderna i Centraleuropa som fortsätter växa i antal.

26

JAN

Marks Energi väljer Waystream

Ytterligare en kommunikationsoperatör i Södra Sverige väljer att använda sig av Waystreams accesswitchar i sitt fibernät. Det är Marks Energi AB i Västra Götaland, som nu har lagt sin första order på accesswitcharna MS7048-AC.

17

JAN

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetskydd

Den 12 december fattade styrelsen beslut om PTS nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd.

20

DEC

Nya föreskrifter om avgifter för 2023

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2023 i nya föreskrifter.

16

DEC

Sverige behöver ny bredbandsstrategi

Sverige behöver en ny bredbandsstrategi som tar vid senast där den nuvarande når sitt slut. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige. Den nya strategin bör, enligt myndigheten, utgå från dagens förändrade samhällsbehov.

15

DEC

Cybersäkerhetsincidenter drabbar svenska verksamheter - se över era it-miljöer

Under veckan så har det rapporterats om flera cybersäkerhetsincidenter hos kommuner och andra verksamheter. CERT-SE vill påminna om vikten att se över sin it-miljö för att öka beredskapen för att kunna motstå och hantera olika typer av cyberangrepp utan att det orsakar störningar i viktiga it-system.

5

DEC

Samarbete för tryggare välfärdsteknik i Dalarna

Nu kan trygghetslarmen, tillsynskamerorna och andra välfärdstekniska tjänster i hemmen få en säkrare uppkoppling i flertalet kommuner i Dalarna genom det nationella Välfärdsbredbandet.

28

NOV

Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer som får del av Bredbandsstödet 2022. Wexnet får därmed pengar för samtliga projekt man sökt stöd för.

18

NOV

Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat

Nästan 1,3 miljarder kronor är nu fördelat i bredbandsstöd för år 2022. Totalt handlar det om 384 projekt. Det är 33 867 byggnader runtom i Sverige som kommer att få möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband.

17

NOV

TH1NG tecknar samarbetsavtal med Fibra

TH1NG har tecknat ett samarbetsavtal med Fibra avseende IoT plattformen IoT Open. Avtalet innebär att Fibra använder IoT Open plattformen för att integrera och utveckla olika typer av IoT lösningar för sina verksamheter och samarbetspartners.

15

NOV

Mobilnäten på Gotland förstärks med reservkraft för att klara långvariga elavbrott

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar utbyggnad av reservkraft till mobilnäten på Gotland under 2023. Mobilnäten ska kunna upprätthålla grundläggande utomhustäckning även vid långvariga elavbrott.

11

NOV

Vindelns kommun beviljas 7,8 miljoner för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen har beviljat Vindelns kommun och ViNet Stadsnät närmare 7,8 miljoner kronor för utbyggnation av bredband. Beslutet är glädjande besked för byarna Abborträsk, Bergnäs-Gladaberg, Mårdsele-Manjaur, Videlund och Västomån-Rosinedal som står näst på tur att få fiberuppkoppling. Sammanlagt berörs 140 fastigheter av beslutet.

7

NOV

Färska siffror: Örebro Skatepark lockade över 23 000 besökare i år – mätningen möjlig tack vare Kumbro Stadsnäts öppna wi-fi

Sedan 12 juli i år mäter föreningen Örebro Skateboard antalet besökare i Örebro Skatepark. Detta möjliggörs med hjälp av Kumbro Stadsnäts öppna wi-fi. Nu visar färsk statistik att skateparken har lockat över 23 000 besökare sedan mätningen inleddes.

3

NOV

Fler beslut om bredbandsstöd 2022

Ytterligare 186 projekt kommer att få bredbandsstöd efter beslut den 2 november. PTS siktar på att alla beslut om bredbandsstöd för 2022 ska vara tagna i mitten/slutet av november månad.

3

NOV

Tre nya föreskrifter inom elektronisk kommunikation

PTS har tagit fram tre nya föreskrifter till följd av den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation. Föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter och innehåller endast smärre ändringar och uppdateringar.

2

NOV

PTS har analyserat hot och risker inom sina ansvarsområden

Långvariga strömavbrott och tillgänglighetsattacker är de största riskerna mot elektroniska kommunikationer och inom postområdet är bristfällig reservkraftförsörjning en sårbarhet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) risk- och sårbarhetsanalys kring myndighetens ansvarsområden. Årets analys inkluderar två nya områden: nätverks- och informationssystem (NIS) och betrodda tjänster.

31

OKT

Halmstads stadsnät förnyar med Waystreams utrustning

När Halmstads Stadsnät AB (HSAB) nu börjar byta ut sin hårdvara i fibernätet sker det med switchar från Waystream. Stadsnätet har lagt en första order på 100 accesswitchar och har ambitionen att under de närmsta tre åren byta ut samtliga accesswitchar i sitt nät. Det ger många stora fördelar såsom besparingar på el, värme och utrymme. 

24

OKT

Stödpengar kan ge 98 procent snabbt bredband

Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att delmålet om 1 Gigabit per sekund (Gbit/s) till 98 procent kan nås med aviserade stödpengar under de närmaste åren efter 2025. Den stora utmaningen är fortsatt att ge 99,9 procent tillgång till bredband med minst 100 Megabit per sekund (Mbit/s), enligt myndigheten.

10

OKT

PTS föreslår kompletterande täckningskrav i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Nu inleder myndigheten en extra konsultation gällande täckningskrav kopplat till auktionsförfarandet.

5

OKT

Netnod introducerar ny tjänst som ger exakt tid till svenska företag

Netnod, ett företag som levererar tidstjänster, knutpunkter och DNS-tjänster, lanserar nu två nya tidstjänster i Sverige: Netnod Time Direct och Netnod Time Remote. Med dessa tjänster kan företag inom framför allt finans- och energibranscherna få en ständigt exakt tid. Tiden som levereras av Netnod är dessutom mer robust än andra alternativ och är inte beroende av Global Navigation Satellite System (GNSS).

3

OKT

Satsning på bredbandsutbyggnad i områden med särskilda utmaningar - PTS svar på regeringsuppdrag

PTS svarade i dag på regeringsuppdraget ”Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar”. PTS ser positivt på satsningen och föreslår att regionerna ges i uppdrag att identifiera och prioritera områden där det finns särskilda utmaningar.

15

SEP

Ny version av ON-API tillgänglig

Nyligen lanserades en ny version av Open Network API, ON-API, som är ett leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt. ON-API syftar till att möta branschens behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Det förenklar beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får kunderna möjlighet till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

15

SEP

Söderhamn väljer Waystream

Antalet stadsnät som väljer Waystream som sin leverantör av accessutrustning ökar stadigt. Nu är det Söderhamn Nära som valt att byta till Waystreams klimatneutrala accesswitchar för att optimera trafiken i kommunens fastighetsbestånd.

6

SEP

NIS-leverantörers riskanalyser ska granskas

Post- och telestyrelsen (PTS) startar granskning av NIS-leverantörers arbete med riskanalyser och riskbedömningar.

1

SEP

NetNordic levererar en säker och flexibel teknisk lösning till Svenska kraftnät för insamling av realtidsdata

NetNordic Sweden AB och affärsverket Svenska kraftnät har tecknat ett mångårigt ramavtal avseende ny teknisk lösning för mindre elproducenter.

1

SEP

IPv6 i Sverige – inte tillräckligt att främja, kraftfullare åtgärder behövs

Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att konsekvenserna av att inte införa IPv6-adressering kan bli påtagliga och rent av hindra den pågående digitaliseringen i samhället. Regeringen bör därför överväga att genomföra kraftfullare åtgärder som skyndar på införandet av IPv6.

31

AUG

Stort intresse för 1,3 miljarder i PTS bredbandsstöd 2022

Marknadens aktörer visar fortsatt stort intresse för att ansöka om PTS bredbandsstöd på 1,3 miljarder år 2022. När ansökan stängde den 22 augusti hamnade totalsumman för ansökningar på närmare 3,6 miljarder kronor. PTS granskar nu ansökningarna och beslut om stödfinansiering fattas löpande under hösten 2022.

25

AUG

Waystream vinner en ny stororder i Tyskland

Waystreams expansion och fokus på den tyska marknaden har lett till ett avtal på 11,5 miljoner kronor med en kommunikationsoperatör som nu ska bygga ut sitt fiberbredbandsnät (FTTH) med Waystreams utrustning.

9

AUG

Nya säkerhetsregler från den 1 augusti 2022

Med anledning av den nya lagen om elektronisk kommunikation uppdaterar Post- och telestyrelsen (PTS) sina säkerhetsregler. En nyhet är att tillhandahållare av internetbaserade kommunikationstjänster omfattas av reglerna.

30

JUN

Kraven på reservkraft behöver utvärderas

Det finns behov av att ytterligare studera kraven på reservkraft för elektronisk kommunikation. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) efter att ha genomfört tillsyn kring reglerna om reservkraft.

27

JUN

Pingday väljer återigen Waystreams accesswitchar

Waystream har genom sin mångåriga partner NetNordic Sverige tecknat ett flerårigt avtal med Pingday (f.d. Öresundskraft). Avtalet är i 10-miljonersklassen och innebär ett utbyte och modernisering av befintlig accessutrustning över tre till fem år.

16

JUN

PTS bjuder in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Planerad auktionsstart är september 2023 och ansökan ska lämnas till PTS senast den 30 september 2022.

15

JUN

Nytt reservsystem säkrar Umeås bredband vid kris

För att säkerställa ett stabilt bredband som kan klara eventuella naturkatastrofer eller sabotage stärks stadsnäten nu med ett reservsystem. När reservnoder placeras ut på strategiska platser i landet återfinns fyra av dessa hos Umeå Energi.

9

JUN

Ny lag ska öka säkerhet och trygghet för användare av elektronisk kommunikation

Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal. Det är några områden som omfattas när den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 3 juni 2022. Dessutom omfattar regelverket nu även nya aktörer inom tal- och meddelandetjänster som inte använder telefonnummer.

2

JUN

Drygt en miljon har använt 5G

Mer än en miljon abonnemang har använt 5G-näten under 2021. 4G-näten är dock helt dominerande för att skicka samtal och data. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2021.

30

MAJ

Utbyggnad av kommunala bredbandsnät underlättas

Regeringen har lämnat ett förslag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät till Lagrådet. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.

30

MAJ

Uppdrag att analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att analysera åtgärder som syftar till att effektivt öka utbyggnaden av infrastruktur för fast- och mobil kommunikation som medger snabbt bredband och därmed i så hög utsträckning som möjligt täcker de så kallade vita fläckarna, dvs. områden samt hushåll och företag som ännu saknar tillgång till snabbt bredband.

18

MAJ

Dags att söka PTS bredbandsstöd för 2022

Ansökan till PTS bredbandsstöd 2022 har öppnat. Närmare 1,3 miljarder kronor kommer delas ut. Vi är redo att hantera de frågor som du ställer i PTS portal där du även hittar byggnadsförteckningen.

12

MAJ

Fortsatt dystra siffror för IPv6 i Sverige

För att kunna dra nytta av nya digitala tjänster behöver slutanvändare ha tillgång till IPv6-adresser. Idag är det knappt fem procent som har en internetanslutning med IPv6. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning.

11

MAJ

Samverkan i fokus under krisövning i sektorn elektronisk kommunikation

Under två dagar, 4–5 maj, genomfördes Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

6

MAJ

Nytt nätverk ska bidra till större mångfald inom telekombranschen

På Stadsnätsföreningens Årskonferens 2022 lanserades Nätkvinnorna – ett nätverk för kvinnor i alla positioner på bolag som arbetar med digital infrastruktur. Bakom initiativet står medarbetare från Norrsken och Sweco.

29

APR

Samråd av beslut och inbjudan till ansökan inför tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) ett samråd av beslut att begränsa antalet tillstånd samt utfärdande av Allmän inbjudan del 1 till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Senast den 25 maj har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på beslutet och inbjudan till ansökan.

25

APR

Antalet rapporterade integritetsincidenter fortsätter öka

Intrång i röstbrevlådor och utlämnande av hemliga nummer till nummerupplysningstjänster var de mest allvarliga integritetsincidenterna under 2021. Systemfel orsakade av strömavbrott var den vanligaste driftstörningen. Det visar PTS rapport om incidenter och tillsyn på området säker kommunikation för 2021.

13

APR

IPv6-forum ska sätta fart på IPv6 i Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS) startar på regeringens uppdrag ett nytt forum, IPv6-forum, med målet att öka införandet av IPv6-adressering i Sverige.

29

MAR

Snabb bredbandsutbyggnad utanför tätort

Fiberutbyggnaden fortsätter och 96 procent av hushåll och företag kan nu få snabbt bredband. Utbyggnaden av fiber utanför tätort ökar snabbast. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021.

28

MAR

Tillgång till telefoni och internet vanligaste klagomålet till PTS

Tillgång till fungerande telefoni- och internettjänster är viktigt för många. Det framkommer när Post- och telestyrelsen (PTS) sammanställer inkomna konsumentklagomål.

28

MAR

FTTH Councils årliga konferens – sista chansen att köpa Early Bird-biljetter

Den 23–25 maj anordnar den internationella organisationen FTTH Council Europe, som samlar fiberaktörer från hela världen, sin årliga konferens i Wien, Österrike.

16

MAR

Övik Energi beviljas EU-bidrag för ortsammanbindande fibernät på landsbygden

Övik Energi planerar att bygga ett 18 kilometer långt fibernät mellan Sunnersta och Solberg under 2022. Utbyggnaden medfinansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och av Region Västernorrland.

16

MAR

PTS säkerhetsforum 2022

Onsdagen den 6 april hålls PTS säkerhetsforum, som det fortfarande finns platser kvar till. Några av de ämnen som tas upp är implementeringen av European Electronic Communications Code i svensk lagstiftning, kvantkryptologi, EU:s nya digitala plånbok och tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.

2

MAR

Remiss av föreskrifter med anledning av ny lag om elektronisk kommunikation

PTS remitterar nu nio nya föreskrifter inom området elektronisk kommunikation. Både marknadsaktörer som redan i dag omfattas av lagen och nya aktörer påverkas av regelverket.

2

MAR

Nu blir bredband och mobila kommunikationer tryggare och bättre

Regeringen har beslutat om en proposition som innehåller ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer. Förslaget moderniserar lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Förslaget innehåller nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Lagen främjar också fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

26

FEB

PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Tilldelningen är planerad att påbörjas i september 2023.

24

FEB

Många nya byggnader kan kopplas upp efter PTS bredbandsstöd 2021

Under 2021 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut drygt 1,5 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet. Myndigheten har identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet.

22

FEB

Waystream tecknar avtal med Njudung Energi

Nu kan Waystream välkomna ytterligare ett av Sverige stadsnät som kund. Det är Njudung Energi som väljer Waystreams utrustning för sin uppgradering till nästa generationens bredbandsnät.

21

FEB

Stöd beviljat för bättre mobiluppkoppling på tåg

Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat vilka åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som ska beviljas stöd. Sammanlagt tilldelar PTS 22,5 miljoner kronor i stöd.

21

FEB

Sobona växlar upp det partsgemensamma arbetet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Sobona växlar upp samarbetet med fackförbunden Fastighets, Seko, Kommunal, Transport samt branschorganisationerna Avfall Sverige, Svepark, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenskt Vatten. Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för att med gemensamma insatser påverka och förändra hur arbetsgivare arbetar med inkluderande kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att synliggöra nyanländas kompetenser, stödja språkutveckling och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

18

FEB

Bjäre Kraft och Maintrac ska uppgradera nätet för morgondagens förväntningar

Under 2022 kommer Bjäre Kraft uppgradera stadsnätet i nordvästra Skåne tillsammans med teknikexperten Maintrac. Kapaciteten i det nya nätet ska utökas till 100 Gb/s och bygga på Nokias kraftfulla BNG, för att kunna erbjuda tillgänglighet i toppklass för alla anslutna hushåll och företag.

16

FEB

Nytt datum för FTTH Councils årliga konferens: 23–25 maj

Den internationella organisationen FTTH Council, som samlar fiberaktörer från hela världen, har beslutat att flytta fram sin årliga konferens till den 23–25 maj.

15

FEB

Användningen av Ledningskollen fortsätter att öka

Under 2021 gjordes 219 599 ärenden, en ökning med 1,9 procent jämfört med rekordåret 2020.

8

FEB

TH1NG tecknar ramavtal med Kungälv Energi

TH1NG har tecknat ett avtal att verka som leverantör av kollektiva internetförbindelser, dvs. gruppanslutningar, inom Kungälvs Energis stadsnät. Avtalet som löper om 3 år värderas till omkring 700 000 kr.

8

FEB

PTS uppmärksammar och utreder felaktig utbetalning av bredbandsstöd

Vissa byggnader har felaktigt tilldelats stöd. Myndigheten har inlett återkravsärenden och vidtar åtgärder inför tilldelning.

3

FEB

Allente och Kalejdo utökar sitt samarbete med konkurrenskraftiga kollektiva tv-paket på Kalejdos plattform

Allt fler bostadsbolag och bostadsrättsföreningar efterfrågar lösningar där de kan få ta del av såväl Allentes kollektiva tv-paket som Kalejdos flexibla lösning med öppen box och integrerade boende- och IoT-tjänster. Som ett svar på detta har företagen, som samarbetat i många år, tagit fram två kollektiva tv-paket på Kalejdos plattform.

2

FEB

PTS föreslår att vissa beslut om förhandsreglering upphävs

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

31

JAN

Prisreglering och bredbandsmarknader i fokus under tillsynsåret 2021

Under 2021 hade Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn avseende marknadsreglering fokus på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten inledde även den första tillsynen av tillgången till kontanttjänster.

25

JAN

FTTH Conference i Wien 2022

Den 29-31 Mars 2022 anordnar den internationella organisationen FTTH Council, som samlar fiberaktörer från hela världen, sin årliga konferens i Wien, Österrike.

21

JAN

Stöd för bättre täckning på tåg

I år kommer Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuda ett stöd som ska förbättra mobiltäckningen på tåg. Det handlar om sammanlagt 22,5 miljoner kronor för åtgärder i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

13

JAN

Kalejdo förvärvar sin underleverantör ICON Scandinavia AB

Kalejdo Bredband AB, operatör av öppna tjänsteplattformar för digitala tjänster via stadsnät och bostadsbolag, förvärvar per 2021-12-31 sin underleverantör och samarbetspartner ICON Scandinavia AB. Tidigare under 2021 förvärvade Kalejdo branschkollegan Serverado, vilket ökade Kalejdos nåbarhet från ca 800 000 portar till över 3 miljoner nåbara portar i Sverige.

12

JAN

Junet förvärvar IP Sweden

Jönköpingsbaserade Junet har förvärvat internet- och tv-leverantören IP Sweden. Genom förvärvet stärker Junet sin position som leverantör av bredband och tv.

7

JAN

Nya föreskrifter om avgifter för 2022

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

20

DEC

Maintrac Flow säkrad mot Log4j

Säkerhetshålet i Log4j sätter skräck i it-experter över hela världen. Men Maintracs kunder kan sova gott om natten eftersom bolaget täppte igen säkerhetshålet tidigare i veckan.

17

DEC

Gränsöverskridande kommunala bredbandsnät

Infrastrukturdepartementet har idag remitterat ett förslag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.

13

DEC

2021 års bredbandsstöd fördelat

Samtliga stödmedel för 2021 års tilldelning av PTS bredbandsstöd är nu fördelade. Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

7

DEC

Robustare stadsnät i Norrbotten och Västerbotten genom PTS-finansierade reservnoder

Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Norrbotten och Västerbotten.

6

DEC

Fler aktörer ska utbildas och övas i krisberedskap och totalförsvar

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en ny strategi för utbildningar och övningar i krisberedskap och totalförsvar för de kommande fem åren. En inriktning är att bredda arbetet så att fler aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation och postsektorn utbildas och övas.

2

DEC

Lunet framtidssäkrar stadsnätet med Maintrac

Teknikexperten Maintrac ska uppgradera stadsnätet i Luleå. Det nya nätet kommer att erbjuda både kapacitet och tillgänglighet  i världsklass för alla anslutna hushåll och företag. Maintrac har tillsammans med kund i en upphandling tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet i Luleå. Bland annat har en POC (proof-of concept) gjorts för att verifiera all funktionalitet och kapacitet.

1

DEC

Webbinarium om PTS bredbandsstöd 2022

PTS bjuder in till webbinarium om 2022-års bredbandsstöd. Under webbinariet kommer vi presentera 2022 års utlysning av bredbandsstöd, när du kan söka och vad som händer härnäst för dig som potentiell stödsökande.

26

NOV

Webbinarium om hur Sollentuna migrerade till Maintrac Flow

Välkommen till ett webbinarium på 30 min om hur Sollentuna migrerat till Maintrac Flow. Anders Holm-Melin från Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) berättar om migreringen från det gamla systemet, om den fina responsen från tjänsteleverantörerna och den egna organisationens intryck av Flow. Maintracs Niclas Berglind, som är produktägare av Flow, är med och modererar. Minst 10 min är avsatt för frågestund, men vi stannar gärna kvar längre för er som vill.

26

NOV

GlobalConnect förvärvar Open Universe och villafiberbestånd från Telenor i årets största svenska branschaffär

GlobalConnect Sverige har ingått avtal med Telenor Sverige om förvärv av Telenors kommunikationsoperatör Open Universe samt Telenor Sveriges villafibertillgångar. Köpeskillingen uppgår till tre miljarder svenska kronor. Totalt omfattar förvärvet cirka 200 000 portar i Open Universe samt cirka 14 000 villafiberabonnenter. GlobalConnect Sveriges befintliga konsumentkundbas ökar därmed kraftigt och uppgår efter förvärvet till totalt cirka 535 000 svenska hushåll.

24

NOV

PTS öppnar för tilldelning av lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus. Från och med i dag är det möjligt att ansöka om tillstånd.

22

NOV

Bjäre Kraft får stöd för fortsatt utbyggnad av fiber

Hälften av det stöd Post- och telestyrelsen har att dela ut under 2021 till bredbandsutbyggnad på landsbygden, är nu beslutat. Bjäre Kraft har beviljats stöd till ett område på Bjärehalvön.

18

NOV

Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt finns högt ställda mål om den svenska bredbandsutbyggnaden med visionen om ett helt uppkopplat Sverige 2025. För att uppnå målen och möjliggöra för att möta den ökade efterfrågan har Härjeåns tillsammans med Härjedalens kommun sökt och beviljats stöd för utbyggnaden från Post- och telestyrelsen (PTS).

16

NOV

Nyheter i säkerhetsskyddslagstiftningen den 1 december 2021

De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

15

NOV

Trollhättan Energi väljer Maintrac som partner för teknik och drift av stadsnätet

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera nätverksutrustning och mjukvarorna Flow, MSM och Access samt flera drifttjänster till Trollhättans stadsnät. Med Maintrac som teknikpartner kommer Trollhättan Energi att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta i arbetet med migreringen från nuvarande lösningar och med drifttjänster som övervakning, support, datalagring och beredskap.

5

NOV

Bredband och mobila kommunikationer görs tryggare och bättre

Regeringen har lämnat ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer till Lagrådet. Förslaget moderniserar lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. Bland annat föreslås nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Lagen ska också underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.

3

NOV

Lediga tjänster hos byanätsforum

Byanätsforum har sökt finansiering för ett antal år framåt och om projektet beviljas går verksamheten in i en ny fas och tjänster behöver tillsättas.

2

NOV

Första beslut om bredbandsstöd fattade

Nu har de första besluten om tilldelning av bredbandsstöd 2021 fattats. I den här beslutsomgången beviljar PTS stöd till 257 projekt och fördelar ca 730 miljoner kronor.

1

NOV

Kalejdo och Serverado går samman

Kalejdo Bredband AB med ca 45 000 tv- och IoT-kunder och Serverado AB med ca 15 000 tv-kunder går samman.

29

OKT

PTS fortsätter arbetet med tilldelning i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Detta kommer att ske genom ett urvalsförfarande (auktion). Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.

26

OKT

Nationellt bredbandsmål är uppnått

Jönköping Energi har uppnått regeringens bredbandsmål 4 år tidigare än beslutat. Den nationella bredbandsstrategin innebär att alla, minst 98 procent, oavsett om man är bosatt i stad eller på landsbygd bör ha tillgång till snabbt bredband på minst 1 Gbit/s senast under 2025.

22

OKT

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden

I denna artikel samlas de särskilda budgetsatsningar som regeringen kommunicerat inom Infrastrukturdepartementets områden.

22

SEP

Sverige i topp vad gäller snabba bredbandsabonnemang

Svenskarna har störst tillgång till fibernät och störst andel snabba bredbandsabonnemang, enligt en jämförelse mellan de nordiska och baltiska länderna. I samtliga länder syntes en pandemieffekt i form av fler samtalsminuter i mobilnäten under 2020.

21

SEP

Waystream fortsätter att bygga i tyska fibernät

Waystream har fått ytterligare en order i Tyskland och ska under 2022 leverera nätverksutrustning för utbyggnad av ett fibernät. Ordern har lagts av en av de ledande leverantörerna av fiberbaserat bredband i Nordeuropa, med speciell tyngd på Skandinavien och Tyskland.

14

SEP

NIS-leverantörers hantering och rapportering av incidenter ska granskas

Post- och telestyrelsen (PTS) har inte tagit del av någon incidentrapport sedan NIS-lagen trädde i kraft 2018. PTS vill mot denna bakgrund granska om leverantörerna har nödvändiga rutiner och processer för hantering och rapportering av säkerhetsincidenter.

24

AUG

Ansökningsperiod för bredbandsstöd avslutad

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. Sammanlagt har närmare 7,5 miljarder kronor efterfrågats av marknaden. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer nu att utvärdera ansökningarna. Beslut om vilka projekt som tilldelas stödmedel kommer att fattas löpande under hösten 2021

10

AUG

Årlig granskning av incidenter i elektroniska kommunikationer inleds

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett sin årliga granskning av föregående års inrapporterade incidenter i allmänna kommunikationsnät och tjänster. I år fokuserar PTS på ett urval av driftsäkerhetincidenter

9

AUG

Helen Solver blir vice vd för Utsikt Bredband

Helen Solver, affärsenhetschef för leverans och produktion på Utsikt Bredband, utökar from juni sin roll då hon tillträder som vice vd för Utsikt Bredband AB.

29

JUN

Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Informationsmötet äger rum den 28 september, kl. 9-11.

28

JUN

PTS välkomnar förvaltningsrättens avgörande i Huawei-målet

Förvaltningsrätten i Stockholm finner att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät. PTS välkomnar domstolens beslut.

23

JUN

PTS presenterar inriktning för tilldelning av tillstånd i tre frekvensband

De aktuella frekvensbanden är 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz och tilldelningarna ska möjliggöra 5G-användning. Tilldelning planeras till tredje kvartalet 2023.

17

JUN

Inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter pågår

Cybersäkerhetscentret är en del i att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Inom kort väntas de första tjänsterna i centret tillsättas. Uppbyggnaden sker successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023.

17

JUN

Ny rapport: Landsbygden förloraren när 16 av 21 regioner riskerar att aldrig kunna nå regeringens bredbandsmål

Rapporten ”Sverige inte helt uppkopplat 2025”, som tagits fram av riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsammans med bredbandsbyggaren IP-Only, visar att 16 av landets 21 regioner riskerar att aldrig nå regeringens bredbandsmålsättning. Rapporten avslöjar bland annat följande tre kritiska punkter om regeringens bredbandsstrategi.

15

JUN

Fortsatt vikande investeringar i bredbandsnät

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2020 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

10

JUN

Sensorerna som lär oss om hur invånarna lever i staden

Ett trådlöst nätverk med sensorer som kan berätta var det finns lediga parkeringsplatser eller soptunnor som behöver tömmas är på plats i Eslöv. Med hjälp av sensorteknik kan kommunerna få bättre underlag för allt från trafikplanering till underhållsarbete, samtidigt som det ökar tryggheten för invånarna.

7

JUN

Varberg framtidssäkrar stadsnätet med Maintrac

Teknikexperten Maintrac har uppgraderat stadsnätet i Varberg. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de över 25,000 anslutna hushållen och företagen i kommunen. Maintrac har tillsammans med Net@Seaside designat nätets val av hårdvara och migrering av stadsnätet.

7

JUN

Dålig mobiltäckning och bristande internet drabbar svenska lantbrukare

Digitaliseringen inom svenskt lantbruk är omfattande. Samtidigt påverkas många lantbrukare i sin vardag av bristande tillgång till internet, dålig mobiltäckning och strömavbrott. Det framgår av en ny rapport från Landshypotek Banks Lantbrukspanel. Var fjärde deltagare svarar att de har dålig mobiltäckning medan drygt var tredje drabbats ekonomiskt av problem med tillgången till internet.

28

MAJ

Säker stadsfiber i Göteborg – nu också på papperet

Samhället är beroende av digitala tjänster och kraven på informationssäkerhet ökar. Nu tar Göteborg Energi GothNet nästa steg i säkerhetsarbetet och blir som ett av de första stadsnäten i Sverige certifierade enligt standarden ISO 27001 för informationssäkerhet.

20

MAJ

Sandvikens kommun överträffar regeringens bredbandsmål 2020

Sandvikens kommun har uppnått en bredbandsutbyggnad som täcker 97 procent av hushållen inom kommunen. I regeringens bredbandsstrategi är målet att man 2020 ska uppnå 95 procents täckning.

19

MAJ

PTS utlyser bredbandsstöd på 1,6 miljarder kronor

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021.

18

MAJ

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Wexnets fyra verksamhetskommuner. 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.

18

MAJ

Användning av bredband och telefoni ökade under pandemi-året 2020

Användarna i mobilnäten ringde och surfade mer under 2020. De snabbaste bredbandsabonnemangen fortsatte att öka och åtta av tio av de fasta abonnemangen hade minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2020.

17

MAJ

Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

Bredbandsforums kansli har producerat en vägledning för planering av drift och underhåll i svenska fastighetsnät. Genom att följa ett flödesschema med relevanta frågeställningar och dokumentera resultatet i en checklista kan fastighetsägare identifiera möjliga förbättringsområden och åtgärdsförslag. Vägledningen är ett led i Bredbandsforums arbete att underlätta för kommunikationen mellan aktörer som är inblandade i förvaltningen av denna viktiga del av leveranskedjan för digitala samhällstjänster.

20

APR

Botkyrka har uppnått regeringens bredbandsmål för 2025

- Vi på Botkyrka Stadsnät har tillsammans med andra bredbandsaktörer uppnått regeringens bredbandsmål för 2025 och möjliggjort att 98,3 % av alla som bor och verkar i Botkyrka kommun idag har tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Vi kommer att fortsätta vår utbyggnad av nätet och säkerställa en trygg och säker leverans till våra befintliga samt nya kunder. Jag kan med glädje konstatera att Botkyrka nu är en fibrerad kommun, säger Peter Sandstedt, vd Botkyrka Stadsnät.

20

APR

Örnsköldsvik snabbast i länet på fiberutbyggnad

95 procent av hushållen i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att koppla upp sig via bredband. Siffran är högst i Västernorrlands län.

31

MAR

Allt fler kan ansluta sig till snabba bredbandsnät

Hela 95 procent av alla hushåll och företag hade tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till snabba bredbandsnät i oktober 2020. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

26

MAR

Utsikt bredband blir ny delägare i Vökby Bredband AB

VÖKBY Bredband kommer under 2021 möjliggöra ett större tjänsteutbud till sina kunder, när de får tillgång till ett öppet fibernät i samband med att Utsikt Bredband AB går in som delägare. Delägare efter affären är Utsikt Bredband samt SmåNet AB. SmåNet AB ägs av Vadstena kommun, Ödeshögs kommun, Boxholms kommun samt Ydre kommun.

25

MAR

Bredbandsutbyggnad över kommungräns ska underlättas

I dag har Regeringskansliet gett Håkan Eriksson i uppdrag att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen som bland annat styr var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan genomföras. Syftet är att främja utbyggnaden av bredband

24

MAR

Transtema samlar och stärker sina bolag

Sedan en tid tillbaka arbetar Transtema Group med att samla och stärka sina dotterbolag, samtidigt som affärsinriktningen renodlas. Strategiförändringen kommer att ge en mer samlad bild av koncernen som helhet. Sammantaget kommer Transtema att erbjuda marknaden en renodlad, tydlig och konkurrenskraftig samarbetspartner som inte bara finns över hela landet, utan dessutom har 24/7-service på både NOC och servicetjänster.

11

MAR

Byanätsforum blir nationell intresseförening

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening efter att en bildandestämma med ett efterföljande konstituerande styrelsemöte genomförts.

9

MAR

Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum – Avtal som verktyg för samverkan

Bredbandsforums styrgrupp har tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka olika aspekter av avtal om samverkan kring bredbandsutbyggnad. Arbetsgruppen leds av Terese Bengard, Verksamhetschef på Hela Sverige ska Leva och styrgruppsledamot i Bredbandsforum, och kommer slutredovisa sitt arbete i oktober 2021.

1

MAR

PTS sammanfattar 2020 års totalförsvarsarbete

Satsningar på reservkraft, fördjupad dialog med operatörer om totalförsvarsplanering samt kartläggning av behovet av posttjänster vid höjd beredskap. Detta är exempel på insatser som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört inom ramen för totalförsvarsarbetet under år 2020.

23

FEB

Maintrac släpper ny kundplattform – för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling med kunderna

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac har sedan många år flera egenutvecklade mjukvaror för stadsnät och nu släpper bolaget en användarportal Maintrac Community – en plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

23

FEB

PTS sammanfattar bredbandsstödet 2020

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året. Detta innebär ett flertal lärdomar inför kommande års bredbandsstöd.

19

FEB

Eva Lendic Edlund ny vd för Norrsken AB

Norrskens styrelse har utsett Eva Lendic Edlund till vd för Norrsken AB. Eva kommer närmast från tjänsten som vd för Umeå Energi Elhandel och Förnybar energi.

18

FEB

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

12

FEB

Sollentuna stadsnät väljer Maintrac som teknikpartner

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera stödsystemen Flow, MSM och Access samt flera tjänster till Sollentuna stadsnät. Med Maintracs som teknikpartner kommer Sollentuna att kunna hantera sitt stadsnät på ett smartare sätt vilket förenklar den dagliga driften, förbättrar säkerheten och ger ökade möjligheter att effektivare bygga ut stadsnätet. Maintrac kommer även att stötta med tekniktjänster som support och beredskap.

8

FEB

PTS publicerar årlig rapport om genomförd och planerad tillsyn

Varje år sammanfattar PTS fjolårets incidentrapportering och tillsynsarbete inom området för säkra elektroniska kommunikationer. I årets rapport ingår också myndighetens tillsynsplanering för 2021 och 2022.

28

JAN

Maintrac Flow passerar 200 000 slutkunder

Vårt egenutvecklade OSS/BSS Maintrac Flow har nu passerat 200 000 slutkunder. I dag hanterar Flow över 30 stadsnät och förenklar den dagliga driften, minskar kostnaderna och ger en förbättrad möjlighet att effektivare bygga ut Sveriges stadsnät.

25

JAN

Nytt säljbolag för bredband ger större tillgång till näten

Fyra stadsnät har tillsammans bildat bolaget Nodena som blir ett regionalt säljbolag för bredbandstjänster. Delägarna, som var och en äger en fjärdedel av bolaget, är Utsikt Bredband, Kumbro Stadsnät, Mittnät och Fibra.

25

JAN

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade

Tre budgivare vann tillstånd i 3,5 GHz-bandet och en budgivare vann hela 2,3 GHz-bandet. Den totala auktionslikviden uppgår till 2 317 000 006 kronor. Auktionerna innebär att förutsättningar nu finns för en bred 5G-utbyggnad i Sverige.

19

JAN

I dag startar auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

I dag startar auktionerna av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden.

19

JAN

Morgan Ljungberg blir ny vd för Utsikt Bredband

Morgan Ljungberg blir ny vd för Utsikt Bredband efter Jörgen Svärdh. Jörgen Svärdh tillträdde tjänsten som marknadsdirektör på Tekniska verken den 1 oktober.

12

JAN

Pingday AB - Öresundskrafts bolag för kommunikationslösningar

Från januari 2021 blir Öresundskrafts affärsområde Kommunikationslösningar Pingday AB, ett helägt dotterbolag till Öresundskraft och Helsingborgs stad. Efter över 30 år inom moderbolaget skapas nu bättre förutsättningar för stadsnät, fibernät, förbindelsetjänster, stadshubb för IoT och operatörshotell.

7

JAN

Corporate Fiber tecknar avtal med Klövern om fiberinfrastruktur och 5G förberedelse

Klövern uppgraderar utvalda fastigheter med modern fiberinfrastruktur för att bygga en ambitiös digital strategi omfattande hyresgästers kommunikation, egen fastighetsstyrning och kommande 5G inomhusnät med hjälp av Corporate Fiber.

21

DEC

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner kronor i stöd till bredbandsutbyggnad till Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

18

DEC

8,6 miljoner till bredband på landsbygd i Landskrona, Höganäs och Simrishamns kommuner

Länsstyrelsen Skåne har idag fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Tre projekt delar på drygt 8,6 miljoner kronor vilket bidrar till att ansluta fastigheter i delar av Landskrona, Höganäs och Simrishamns kommuner.

18

DEC

5G-auktion återupptas 19 januari

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

18

DEC

Ny rapport: Säkerhetskrav ökar kostnaderna för 5G med 50 procent och påverkar näringslivet negativt

Föreningen Gröna Städer presenterar i dag en ny rapport om konsekvenser av nya säkerhetskrav för utbyggnaden av 5G i Sverige och vad detta innebär för fordons-, transport- och livsmedelsindustrierna i Sverige. Rapporten består del av en analys av de rättsliga konsekvenserna av att tillämpa säkerhetsskyddslag och nya bestämmelser i lagen om elektroniska kommunikationer, dels en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de nya kraven.

17

DEC

Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

16

DEC

Svenskarnas digitala liv under pandemin

Hur har coronapandemin påverkat våra liv och våra digitala beteenden? Rapporten Svenskarna och internet 2020 ger en unik bild av den snabba digitaliseringen av samhället som skett i samband med coronakrisen.

15

DEC

Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhets­center

Regeringen fattar i dag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

10

DEC

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på smart sensornät

Nu satsar Tingsryds kommun och Wexnet tillsammans på smart sensornät i hela kommunen. Det innebär att kommunen blir en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent.

9

DEC

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushåll och företag har nu tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s. Därmed är regeringens bredbandsmål uppnått, fem år före utsatt tid.

2

DEC

Ledningskollen har minskat avgrävningar i tio år

1 december 2020 är det tio år sedan webbtjänsten Ledningskollen slog upp portarna för användare i hela Sverige. Sedan dess har över 1,6 miljoner frågor om ledningars läge ställts i tjänsten.

30

NOV

Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer

För att främja utbyggnaden av bredband beslutar regeringen att erbjuda Sveriges regioner och Gotlands kommun fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025. Post- och telestyrelsen (PTS) får samtidigt i uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet med att främja tillgången till bredband.

20

NOV

Forum för bredbandsutbyggnad i hela landet

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för Bredbandsforum under perioden 2021–2025. Forumet leds av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

20

NOV

PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13

NOV

Samtliga beslut om bredbandsstöd för 2020 fattade

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu fattat beslut om samtliga projekt som tilldelas bredbandsstöd för 2020.

13

NOV

Så kan digitala tomater bli verklighet i Göteborg

Växthus som värms med restvärme från datacenters och gör det möjligt att odla färska grönsaker året runt, mitt i Göteborg. Det är idén bakom projektet Digitala tomater som i en ny förstudie presenterar en lösning där urbana växthus byggs i direkt anslutning till modulbyggda datacenters.

12

NOV

Villkor i 5G-auktion har stoppats

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

9

NOV

​TH1NG lanserar tjänster i Kramfors stadsnät

TH1NG lanserar slutkundtjänster i Mediatekniks öppna och neutrala stadsnät i Kramfors med fokus på konsument- och företagsmarknaden.

9

NOV

Telenor Sverige lanserar ny Wi-Fi 6-router från Icotera

Den nya Wi-Fi 6-routern är utformad för att lösa några av de största utmaningarna med trådlöst Internet i nordiska hem. Den kommer inte bara att leverera högre hastigheter, utan även en mycket bättre användarupplevelse – snabbare, pålitligare och redo för framtiden.

28

OKT

Flera stadsnät väljer Maintracs uppdaterade datalagringstjänst

Maintrac har fått flera uppdrag att leverera sin uppdaterade datalagringstjänst till stadsnät runt om i Sverige. Med tjänsten sköter Maintrac lagring av trafikdata för internetåtkomst åt stadsnät i en säkerhetsklassad miljö samt hanterar alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter som polis och åklagare. Med tjänsten bidrar Maintrac till ett tryggare samhälle genom att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att lösa brott, exempelvis barnpornografi, hot, utpressning.

28

OKT

Fyra sökande godkända att delta som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

20

OKT

Finet bygger ut stadsnätet med Finspång fiber

Finspång Fiber har fått i uppdrag att bygga ut fibernätet i område Byle och Igelfors tätort. Utbyggnaden sker i nära samarbete med Finet i Finspång och innebär att alla hushåll och företag i området erbjuds fiberaccess. Projektet ligger på 30 miljoner varav cirka hälften är investeringsbidrag från Jordbruksverket. Bredbandssatsningen är en viktig investering för framtiden och redan i dag finns det avtal med upp emot 80 procent av hushållen.

19

OKT

TH1NG utökar samarbetet i Örnsköldsvik

TH1NG levererar i dag IoT-plattformen IoT Open till Övik Energi och utökar nu samarbetet med att lansera slutkundtjänster i Övik Energis öppna och neutrala fibernät med fokus på konsument- och företagsmarknaden.

14

OKT

PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har Post- och telestyrelsen fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. I november fattar PTS beslut om ytterligare projekt.

9

OKT

PTS genomför informationsinsamling

Post- och telestyrelsen inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Denna insamling är med omfattande än tidigare marknadsanalyser.

8

OKT

Polhem Infra investerar i digital infrastruktur – köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km fibernät med 320 anslutningspunkter i världen.

6

OKT

Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen

Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. Det visar PTS uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

1

OKT

PTS följer upp kraven på reservkraft

Mobil- och bredbandsoperatörerna måste ha reservkraft så att näten fungerar även vid elavbrott. Post- och telestyrelsen, PTS, ska nu granska om operatörerna lever upp till kraven.

22

SEP

Bodens stadsnät blir Bodens kommuns nya bredbandsleverantör

Under våren 2020 gick Bodens kommun ut med en upphandling där vi frågade efter en ny nätägare och leverantör i befintliga bredbandsnät i byar* i kommunen och en leverantör för fortsatt utbyggnad på landsbygden. Bodens Stadsnät vann upphandlingen och avtalet är undertecknat.

22

SEP

TH1NG köper IoT-plattformen IoT Open

TH1NG förvärvar resterande 50% av IoT Open från AB Boxplay och blir ensam ägare till plattformen. Därmed kommer bolaget nu att erbjuda kompletta slutkundserbjudanden inom den snabbt växande Internet of Things, IoT, marknaden.

22

SEP

1,4 miljarder extra att söka för bredbandsutbyggnad 2021

PTS kommer att utlysa 1,4 miljarder kronor extra i bredbandsstöd under 2021. Totalt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till och med 2025. Det står klart efter att regeringen aviserat att man kommer att satsa mer pengar på bredbandsstödet inför årets budgetproposition.

17

SEP

Stadsnätsföreningens ordförande i ny roll

Jörgen Svärdh lämnar sitt uppdrag som vd på Utsikt Bredband.

7

SEP

Open Infra väljer Maintrac Flow

Maintrac har fått i uppdrag att leverera stödsystemet Maintrac Flow till Open Infra – en av de största ägarna av nätinfrastruktur i norra Europa. Open Infra valde Flow för att få den modernaste, mest flexibla och utbyggnadsbara integrationsplattformen i branschen. Med Flow kommer Open Infra att kunna fortsätta hantera sin befintliga infrastruktur samt kommande expansion på ett mycket effektivt och automatiserat sätt.

28

AUG

C vill satsa över 20 miljarder på landsbygden

Det ska vara möjligt att leva och verka i hela Sverige, både i våra städer och på landet. Men idag finns det stora utmaningar med att bo på landsbygden, såsom dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital. Därför driver Centerpartiet på för drygt 7 miljarder mer till landsbygden nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

24

AUG

NetNordic Group förvärvar Bolero AB

Bolero är en etablerad svensk leverantör av tjänster relaterade till moln, it-säkerhet, analys, nätverk och datacenter, samt ett antal områden inom systemutveckling. Genom förvärvet stärker NetNordic sin kapacitet att leverera mervärdestjänster och lösningar inom systemintegration på den nordiska marknaden.

11

AUG

Teracoms uppdrag breddas

Ägaren staten har i dag, på en extra bolagsstämma, beslutat att utvidga Teracoms uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

11

AUG

Förhandsprövningen inför höstens spektrumauktioner inleds

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Nu inleds den förhandsprövning som avgör vilken eller vilka sökande som blir godkända att delta i auktionerna.

3

JUL

HallandsHamnar och Varberg Energi i strategiskt samarbete

HallandsHamnar och Varberg Energi har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att fördjupa relationerna mellan företagen, främst inom områdena hållbarhet, energisystem och smarta elektroniska lösningar (Internet of Things-lösningar - IoT).

1

JUL

Berec samråder tre dokument under sommaren

Det europeiska samarbetsorganet Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) har nu inlett samråd om dels riktlinjer som ska harmonisera medlemsländernas tillämpning av det nya regelverket (Koden) på området elektronisk kommunikation, och dels en rapport om 5G-utvecklingen.

1

JUL

Skärpta krav på reservkraft börjar gälla

Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft. Operatörerna ska bland annat se till att viktiga tillgångar och förbindelser säkerställs med olika nivåer av redundans, däribland reservkraft till mobilnäten.

9

JUN

PTS beslutar om ändringar av Telias skyldigheter på marknad 3a

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a).

9

JUN

PTS utlyser bredbandsstöd om 136 miljoner kronor

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region

8

JUN

Investeringar i bredbandsnät minskade med 11 procent 2019

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

4

JUN

Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

4

JUN

TH1NG lanserar M2M-abonnemang

IoT-operatören TH1NG lanserar nu M2M abonnemang och stärker sin portfölj inom IoT-segmentet. Tillsammans med en öppen och teknikneutral IoT-plattform erbjuder TH1NG nu även en mobil uppkoppling både i Sverige och internationellt.

29

MAJ

Välkommen på webbinarium om bredbandsstöd den 5 juni

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Inför utlysningen arrangerar PTS ett webbinarium om bredbandsstödets syfte, vilka som kan ansöka och vilka krav som ställs på utbyggnaden.

27

MAJ

Datakompisen i Dorotea AB har certifierats för ISO 9001 och ISO 14001

Datakompisen i Dorotea fortsätter att stärka och utveckla verksamheten. I april blev företaget ISO-certifierat inom kvalitet och miljö, vilket innebär att Datakompisens arbetssätt överensstämmer med de tuffa kraven i ISO 9001 och ISO 14 001.

25

MAJ

Fiber- och 4G-nät är nu basen för vår användning av bredband och telefoni

Bredband och telefoni via äldre tekniker fortsätter minska kraftigt. Bredband via kopparnätet (xDSL) och traditionell fast telefoni via samma nät väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för 2019.

25

MAJ

Waystream startar forskningsprojekt inom maskininlärning och AI

Det svenska teknikföretaget Waystream som utvecklingar lösningar för fibernät har startat ett forskningsprojekt om maskininlärning relaterat till drift av bredbandsnät och stadsnät. Projektets mål är att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användare.

19

MAJ

TH1NG förvärvar Bredbandstjänster i Dalarna

Genom TH1NGs förvärv av Bredbandstjänster i Dalarna stärker vi vår närvaro i Dalarna samt ökar vår kundbas för tjänster till hushåll och företag.

15

MAJ

Waystreams nya modeller ökar stabilitet och driftssäkerhet i näten

Waystream uppdaterar sin produktportfölj av access-switchar i MS7000 och ASR8000-serien med modeller som stödjer 48V DC matning. Genom att switcharna nu kan anslutas till likström förenklas operatörernas möjligheter att säkerställa driften med hjälp av batteribackup.

12

MAJ

iioote och Trollhättan Energi samarbetar inom IoT med plattformen WebIoT för uppkopplade mätare och sensorer

Trollhättan Energi AB och iioote AB har ingått samarbete kring iiootes plattform WebIoT som är en mångsidig plattform för Industriell IoT för visualisering och presentation, övervakning och larmsättning av mätare och sensorer.

8

MAJ

Kraftringen går med i StadshubbsAlliansen

Under april 2020 tecknade Kraftringen avtal om att gå med i StadshubbsAlliansen, det nationella samverkansklustret för IoT.

8

MAJ

MSB föreslås få regeringsuppdrag att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

I regeringens vårändringsbudget för 2020 föreslås MSB få två uppdrag som avser etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

7

MAJ

PTS samråder ändringar av Telias skyldigheter med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu samråder PTS det föreslagna ändringsbeslutet med EU-kommissionen.

7

MAJ

Operatörerna genomför utlovade åtgärder

Post- och telestyrelsens, PTS, årliga granskning av rapporterade incidenter visar att operatörerna genomför de åtgärder som de sagt att de ska göra. De är även överlag bra på att följa myndighetens regler om incidentrapportering.

6

MAJ

Maintrac levererar tio gånger snabbare fibernät till Utsikt bredband

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera hårdvara för att uppgradera stadsnätet Utsikt bredband i Linköping. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de 65 000 anslutna hushållen och företagen i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Motala.

6

MAJ

Junet etablerar sig i Borås genom förvärv

Jönköpingsbaserade Junet har förvärvat BogalNets bredbandsverksamhet med huvudsaklig verksamhet i västra Sverige. Junet finns sedan 15 år i Jönköpings Län och har länge siktat på att etablera sig västerut.

27

APR

PTS föreslår att vissa skyldigheter på marknad 3a ändras

Post- och telestyrelsen (PTS) förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu genomför myndigheten ett samråd av de föreslagna ändringarna.

17

APR

Pro Optix lanserar nästa generations WDM multiplexer

Pro Optix som specialiserar sig på fiberoptiska lösningar lanserar nu två nya produktserier för xWDM (Wavelength Division Multiplexers). Pro MINI – Serien med hög densitet, Pro NANO med ultrahög densitet. Man är FÖRST I VÄRLDEN med detta och jämfört med traditionella lösningar på marknaden så kan man erbjuda en 300% högre densitet med MINI-serien samt 600% högre densitet för NANO-serien. Detta möjliggör en dramatisk storleksreducering för användarnas foot-print i datacentret samtidigt som man drar stor nytta av det nya systemet. För NANO-serien är man först i världen med, en multiplexer-serie som baseras på CS kontakten, möjliggörandet av att få plats med 3 x 40 kanals DWDM multiplexrar inom 1U och den nya modellen NANO XL med samtliga 96 DWDM kanaler förpackat i 1U, vilket innebär att ett och samma fiberpar kan skicka 96 samtidiga strömmar. Pro Optix har samarbetat med Senko vad gäller den patenterade CS kontakten för detaljer kring ingående komponenter.

15

APR

Comviq blir ny leverantör i stadsnätet

Valfriheten fortsätter att öka i Karlstads stadsnät. Från och med i dag erbjuder Comviq sina tjänster i nätet. - Vi vill att våra kunder ska kunna välja ur ett så brett och bra tjänsteutbud som möjligt. Med det sagt hälsar vi Comviq varmt välkomna till oss, säger Henrik Holm, affärsutvecklare på Karlstads El- och Stadsnät.

8

APR

Eskilstuna Energi och Miljö tar helhetsgrepp om fibernätet

I höstas sa Eskilstuna Energi och Miljö upp avtalet med Fibra, som driftat fibernätet i Eskilstuna sedan 2015. – Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

2

APR

PTS redovisar effekterna av tre alternativ för undantag från lokaliseringsprincipen

Post- och telestyrelsen (PTS) har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

31

MAR

PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

I dag bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd. Skulle nätbyggare rapportera att de ska bebygga byggnaderna på kommersiell grund kommer byggnaderna inte att ingå i utlysningen av bredbandsstöd.

31

MAR

Operatörer ska lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Nästa vecka, den 1 april, träder nya föreskrifter om lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål i kraft. Reglerna gäller för operatörer som använder så kallad NAT-teknik.

26

MAR

Digitaliseringsminister Anders Ygeman kallar telekombranschen till onlinemöte med anledning av coronaviruset

Mötets syfte är att ge en lägesbild av hur smittspridningen påverkar telekombranschens förutsättningar och samhällets förmåga att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet.

24

MAR

Trafikverket måste samordna sig med Skanova vid anläggning av fiberkabel

Trafikverket ska följa den så kallade utbyggnadslagen. Nu förelägger Post- och telestyrelsen (PTS) Trafikverket.

20

MAR

Telenor väljer dansk producent av ny Wi-Fi 6-router

I utvecklandet av sin nya high-end-router har Telenor valt danska Icotera för att leverera Wi-Fi 6 till tusentals svenska hem. Förmågan att kunna kombinera den senaste Wi-Fi-standarden med en minimalistisk och elegant skandinavisk design gjorde att Telenor valde Icotera framför stora, internationella routertillverkare. Med den nya Wi-Fi 6-routern förespråkar Icotera och Telenor samstämmigt att höga internethastigheter inte automatiskt löser konsumentens Wi-Fi-utmaningar – bättre routrar i hemmet måste till.

17

MAR

Com Hem och Hi3G lever upp till kraven på att analysera risker

Com Hem och Hi3G lever upp till kraven på att analysera risker. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av bolagens arbete med att genomföra riskanalyser.

13

MAR

Utbudet i stadsnätet utökas med larmtjänster

Munkfors stadsnät har nu öppnat porten för en helt ny kategori med tjänster i stadsnätet - nämligen larm.

12

MAR

Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling

Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna innebär bland annat krav på att operatörerna ska genomföra riskanalyser inför upphandling.

25

FEB

PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad

Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp. Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.

25

FEB

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag meddelat beslut om att Post- och telestyrelsen (PTS) inte får anta den reglering som PTS har föreslagit för fibermarknaden. Myndigheten kommer till följd av beslutet att återuppta analysen av fibermarknaden. Ett nytt beslut om reglering av fibermarknaden dröjer därför.

11

FEB

EQT och OMERS förvärvar Deutsche Glasfaser

EQT Infrastructure och OMERS förvärvar Deutsche Glasfaser, den snabbast växande leverantören av gigabit-internetanslutningar via fiber-till-hemmet (”FTTH”) till mer än 600 000 hushåll och 5 000 företag i hela Tyskland, vilket skapar ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

10

FEB

Stora prisskillnader inom fast bredband

Var och hur du bor samt vilket nät du har möjlighet att använda avgör ofta priset på fast bredband, och prisskillnaderna kan vara stora. Det visar PTS senaste rapport om prisutvecklingen inom bredband och mobiltelefoni.

6

FEB

Bredbandsstöd till fyra regioner under 2020

Under 2020 ska PTS fördela 136 miljoner kronor till bredbandsstöd i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

3

FEB

Larmtjänster tillgängliga i stadsnätet

Karlstads El- och Stadsnät öppnar nu upp portarna för en helt ny kategori med tjänster i stadsnätet - nämligen larm. - ​Det här har vi jobbat för länge. Äntligen kan vi komplettera vårt utbud med larmtjänster i toppklass, fantastiskt kul! säger Henrik Holm, tjänsteleverantörsansvarig på Karlstads El- och Stadsnät.

3

FEB

Bredbandsstödet ska spridas över hela Sverige

Regeringen har idag fattat beslut om två ändringar i Post- och telestyrelsens regleringsbrev för år 2020. Ändringarna består i en precisering av behovet av jämn geografisk spridning av bredbandsstöd samt möjligheten till ett undantag från lokaliseringsprincipen.

30

JAN

Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad

Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.

17

JAN

Nytt bredbandsstöd ska stärka Sveriges fortsatta digitalisering

Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen. Stödet ska riktas till områden där kommersiella krafter inte förväntas bygga ut snabbt bredband.

17

JAN

TH1NG, IoT Open och Cisco bjuder in till IoT-dag

TH1NG, IoT Open och Cisco välkomnar till en informativ och spännande dag i Stockholm 5 februari mellan kl 13.00 – 17.00 samt efterföljande mingel.

15

JAN

Modernisering av datacenter minskar Wexnets energianvändning ytterligare

I december meddelade Växjö Energi att det lokala energibolaget, och dess dotterbolag Wexnet, har uppnått målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Detta som första energi- och kommunikationsbolag i hela Sverige. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan då stadsnätsoperatören Wexnet ska modernisera sitt äldsta datacenter i syfte att öka energieffektiviteten.

15

JAN

Tele2 Företag lanseras hos MittNät

Tele2 Företag lanserar fast bredband hos MittNät öppna nät i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstads, Munkfors, Kil, Årjäng, Åmåls och Vansbros kommuner. Genom att tillhandahålla stabila och snabba nätkopplingar på upp till 1 Gbit/s, förstärker Tele2 Företag sitt erbjudande till lokala företagskunderna i Värmland och Dalarna.

14

JAN

Små operatörer behöver förbättra säkerhetsarbetet

Alltför få av de mindre operatörerna har ett systematiskt säkerhetsarbete. De vidtar skyddsåtgärder, men behöver bli bättre på att göra de riskanalyser som ska ligga till grund för de åtgärder som vidtas. Det visar undersökningen som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit göra bland drygt 600 operatörer.

18

DEC

Nationellt cybersäkerhetscenter kan bli verklighet 2020

För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen.

17

DEC

Samråd om regler för spektrumauktion under första kvartalet 2020

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att samråda nya regler för auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020. Myndighetens inriktning är att hålla auktionen under 2020.

17

DEC

PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag aviserat invändningar mot Post- och telestyrelsens (PTS) föreslagna reglering för fibermarknaden. Myndigheten är därmed förhindrad att fatta beslut kring denna marknad under två månader.

9

DEC

Waystream introducerar telemetri i fiberaccessen

Det svenska teknikbolaget Waystream introducerar nu en ny funktion i sina access-produkter - telemetri. Med telemetri blir det möjligt för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick i nätets funktion och förmåga att leverera tjänster.

2

DEC

Eltel och Optopro Solutions stärker samarbetet på den finska marknaden

Eltel Finland och Optopro Solutions har tecknat ett avtal om att samarbeta för att förbättra användningen av digitala verktyg i kabelprojekt. Eltel kommer att representera Optopro på den finska marknaden och agera som en exklusiv agent inom kraftindustrin och icke-exklusiv agent inom telekomindustrin. Detta innebär samarbete inom områden som försäljning, utbildning, support och marknadsföring.

28

NOV

IP-Only och GlobalConnect planerar fusion för att bli norra Europas ledande leverantör av digital infrastruktur

Det nya företaget kommer att erbjuda ett gränsöverskridande fibernätverk till företag, offentliga verksamheter och konsumenter. Martin Lippert, VD för GlobalConnect, kommer att leda den nya organisationen.

21

NOV

PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats. Skälet till detta är att PTS arbetar med att anpassa tilldelningen till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020.

18

NOV

Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2019

Sollentuna kommun, Lidingö stad, Region Gävleborg och Västra Götalandsregionen har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan.

13

NOV

PTS samråder utkast till beslut för bredbandsmarknaderna med EU-kommissionen

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

8

NOV

TH1NG lanseras i Wetternet och HaboNet

Den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta och säkra uppkopplade tjänster till privatkunder, företag fastighetsägare och kommuner lanseras nu i Wetternet och HaboNet. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

8

NOV

Övik Energi medverkade i riksdagsseminarium där Sveriges nationella bredbandsmål diskuterades

Övik Energi medverkade i ett riksdagsseminarium som ledamöter i Trafikutskottet i Sveriges Riksdag anordnade för att diskutera arbetet med att nå Sveriges nationella bredbandsmål.

7

NOV

Nya vägledningar för molntjänster

SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.

5

NOV

Telenor och TH1NG ingår IoT-partnerskap för att koppla upp städer

Telenor Sverige och operatören TH1NG har ingått ett långsiktigt samarbete för att tillsammans utveckla nästa generations smarta tjänster och lösningar för uppkopplade städer och fastigheter. Ambitionen är att lansera de första tjänsterna på marknaden redan under nästa år, parallellt med Telenors nätmodernisering och utbyggnad av ett rikstäckande 5G-nät.

5

NOV

Telia Company och CapMan Infra ska gemensamt öka utbyggnadstakten av fiber i Finland

Telia Company kommer att öka utbyggnadstakten av öppen fiber i Finland. Den fortsatta målsättningen att skapa den bästa nätverksupplevelsen oavsett plattform, kommer att genomföras i samarbete med CapMan Infra - infrastrukturinvesteringsdelen av det nordiska kapitalförvaltningsbolaget CapMan.

31

OKT

Stadsnätet i Karlskrona blir ett av de starkaste i Europa

Affärsverken höjer kapaciteten så att 7 200 bredbandskunder kan surfa i upp till 10 Gbit/s.

28

OKT

MittNät prisades som "Årets raket"

Telekomjätten Tele2 delar årligen ut pris till ”Årets raket” – ett pris som går till det stadsnät som haft den största utvecklingskurvan under året. 2019 går priset till MittNät.

25

OKT

Bollnäs Energi har Sveriges bästa öppna nät

Operatören Tele2 vill uppmärksamma landets öppna nät och presenterar för tredje året i rad sin ranking Öppna Nät-barometern. I år står Bollnäs Energi högst upp på prispallen.

23

OKT

Pro Optix lanserar 400G-transceivers

Pro Optix lanserar nu en produktlinje med 400G-kompatibla fiberoptiska tranceivers för att nu erbjuda alla kunder möjligheten att maximera nätverkskapaciteten. Till att börja med består produktsortimentet av 12 olika tillgängliga varianter, med räckvidder upp till 10km samt modeller som inkluderar DR4, FR4 och LR4 med stöd för Cisco, Arista, Juniper och Huawei.

21

OKT

Malmö stads förbrukade IT-produkter återvinns i stor satsning

Förbrukad IT-utrustning är inte nödvändigtvis avfall, den har ett värde. Det värdet kan bestå av att komponenter, och i vissa fall hela enheten, kan återanvändas. Detta uppmärksammar Malmö stad på måndag den 21 oktober genom att låta anställda lämna in utrustning i stadshuset. En lastbil kommer att stå parkerad framför stadshuset kl 10-16 för att ta emot minst 6000 IT-prylar från hela kommunen.

18

OKT

Välkommen till seminarium om digitala strategier för infrastruktur – vad skapar värde?

Alla infrastrukturägande bolag känner igen sig i kraven att göra mer, med mindre. Förväntan är en service där inget går fel, med sjunkande kostnader. Det är en till synes svår ekvation att få ihop. Ett antal svar går att hitta i digitalisering.

17

OKT

Halmstad prisas för smarta lägenheter

Halmstads kommun vann pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB och Halmstads stadsnät som kammar hem förstapriset i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag.

10

OKT

22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025

22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

3

OKT

AC-Net och Fiberdata bygger nytt nät

AC-Net har under en längre tid planerat för en ökad kapacitet och förbättrad driftsäkerhet i sitt regionala nät. Valet föll på Fiberdata och deras lösning som med den senaste tekniken ökar tillgängligheten i hela Västerbotten. Samtliga kommuner och den offentliga sektorn får tillgång till operativ driftsäkerhet via geografisk redundans samt aktiv drift och övervakning dygnet runt. Sammantaget en mycket stor förbättring och kapacitetsökning som kan användas under många år framöver och som ger ökad tillgänglighet av tjänster oavsett var i regionen den efterfrågas.

1

OKT

TH1NG lanserar smarta larmtjänster tillsammans med Securitas larmcentral

TH1NG tar nu nästa kliv i att skapa den nya tidens operatör, där trygghet och säkerhet på internet och i hemmet eller företaget blir allt viktigare.

1

OKT

Regeringen genomför åtgärder för stärkt informations- och cybersäkerhet

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

27

SEP

Regeringens budget - bredbandsutbyggnad

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden. Bredbandsutbyggnaden får 150 miljoner kronor

20

SEP

MittNät växer - sju stadsnät blir nio

Samverkansbolaget MittNät växer så det knakar. Det kommunala samarbetet för att främja fiberutbyggnaden har visat sig extremt framgångsrikt. Nu tillkommer även Kil och Årjäng.

18

SEP

Next Generation Product Line from Icotera Delivering Wi-Fi 6 is Powered by Chipsets from ON Semiconductor’s Quantenna Connectivity Solutions Division

Icotera’s next generation product line is designed to provide best-in-class Wi-Fi performance and is based on ON Semiconductor’s ultra-small footprint 8x8 MIMO architecture and Icotera’s unique Nordic design. The new product line will offer high levels of Wi-Fi performance with speeds of up to 10 Gbps, a high-performance networking stack with extra security features, support for IoT technologies such as Bluetooth® and NFC, and processing capabilities for customer applications.

16

SEP

iioote, Netmore och Qualit har tecknat ett konsortialavtal

Konsortiepartnerna kommer arbeta tillsammans och erbjuda kunder som t. ex. försäkringsbolag, fastighetsbolag, statliga och kommunala bolag smarta LPWAN IoT-lösningar baserade på LPWAN och 3GPP.

16

SEP

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

Vid årsskiftet 2018/2019 förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB. Nu tar de nästa steg och stärker sig under en enad strategi, grafisk profil och namn - Netmore.

5

SEP

Sverige i nordisk fibertopp

Sverige ligger i framkant vad gäller fibertäckning och abonnemang, men ligger efter när det gäller datamängder i mobilnäten. Det visar den sammanställning av 2018 års statistik från de nordiska och baltiska länderna som presenteras i dag.

5

SEP

Regeringsinitiativ med anledning av OECDs grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik

I juni 2018 överlämnade OECD en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik, ”OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden” till regeringen. I rapporten lämnar OECD förslag inom flera områden, bland annat bredbandsutbyggnad, utbildning och kompetensutveckling, forskning och utveckling, arbetet med stora datamängder och artificiell intelligens, cybersäkerhet och styrning och samordning.

30

AUG

Öppna Stadsnät AB blir ny kommunikationsoperatör i Uddevalla Stadsnät

Öppna Stadsnät Sverige AB ingår avtal om kommunikationsoperatör med det kommunala stadsnätet i Uddevalla kommun.

29

AUG

IP-Only i möte med civilministern

I går träffade IP-Onlys vd Frida Westerberg civilministern Ardalan Shekarabi, efter att ha blivit inbjuden av ministern för att diskutera utmaningar relaterade till förseningar i fiberutbyggnaden. IP-Only presenterade flera åtgärder de delvis redan jobbar med för att minska frustrationen hos sina väntande kunder, samt ytterligare förbättringar de planerar att genomföra. Mötet fokuserade även på vad som kan göras för att skynda på och öka takten i fiberutbyggnaden.

28

AUG

Indentive leder projekt om "Design för en energieffektiv vardag"

Indentive Operations AB har av Energimyndigheten tilldelats cirka 2,7 miljoner kronor, för att tillsammans med samarbetspartners utveckla nya tjänster för energibolag. Indentives del uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

28

AUG

TH1NG förvärvar Brabits bredbandsverksamhet

TH1NG fortsätter sin offensiva strategi med ett förvärv av Brabits bredbandsverksamhet. Kunderna överlåts från och med 1 september när TH1NG tar över verksamheten.

22

AUG

Goda valmöjligheter för internetanvändare

Det finns goda möjligheter för slutanvändare att välja internetleverantör. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Tillgången till öppet internet bedöms därför vara god i Sverige. Men myndigheten fortsätter att bevaka frågan.

19

AUG

Förenklad orderhantering för Stadsnätets tjänsteleverantörer i Sollentuna

Sollentuna Energi och Miljö, SEOM, äger, driftar och förvaltar stadsnätet i Sollentuna kommun. Nätet är väl utbyggt och når ca 22 000 adresser där 11 tjänsteleverantörer erbjuder tjänster med hastigheter upp till 1000Mbit/s.

13

AUG

Nya switchar från Waystream skapar världens snabbaste stadsnät

Det svenska teknikbolaget Waystream lanserar en serie access-switchar särskilt framtagna för stadsnät där de används för att koppla in kundernas fiberanslutningar. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Det innebär snabbare Internet, högre upplösning på teven och mer responsiva tjänster för hushållen och dess användare. Först ut att testa de nya switcharna är Affärsverken i Karlskrona som driver flera stadsnät i Blekinge.

3

JUN

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang har över 100 Mbit/s

Svenskarna väljer allt snabbare bredbandsabonnemang och mobilsamtal via 4G har fått sitt genombrott. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2018, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

24

MAJ

TH1NG lanseras nu i Sollefteå Stadsnät

Den nya tidens operatör med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, företag fastighetsägare och kommuner lanseras nu i Sollefteå Stadsnät. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

23

MAJ

RISE-projekt ska bereda vägen för bättre trådlös täckning i energieffektiva flerbostadshus

Stabil trådlös täckning inomhus har länge varit en utmaning. Det är känt att energieffektiva byggnader skärmar mobilsignaler från utsidan och att hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från insidan. Användarnas aptit på än mer streamingtjänster och mobila användningssätt gör att täckning gradvis försämras för både mobila- och trådlösa bredbandstjänster. 80 procent av all mobil konsumtion sker inomhus och 80 procent av all telefoni är mobil i dag vilket sätter fingret på utmaningens storlek. Med dålig täckning riskerar även viktiga samhällstjänster som digitala omsorgstjänster i hemmet och räddningsinsatser i fastigheten att inte kunna utföras eller med bristfällig kvalitet.

6

MAJ

TH1ING lanseras nu i iTUX alla nät

TH1NG med fokus på att leverera smarta uppkopplade tjänster till privatkunder, företag, fastighetsägare och kommuner lanseras nu i alla iTUX nät. Bakom operatören, som ska bli de uppkopplade tjänsternas nav med ett enkelt gränssnitt för en mängd olika tjänster finns tidigare ledande personer från bland annat Bahnhof, IP-Only och Spotify.

3

MAJ

Fortsatt fokus på bredbandsfrämjande tillsyn

Också under 2019 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) fokusera på att genomföra konkurrenstillsyn som främjar bredband. Det framgår av myndighetens tillsynsplan.

1

APR

Åtta av tio hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2018 hade 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

28

MAR

Åsa Zetterberg ny förbundsdirektör på IT&Telekom­företagen

IT&Telekomföretagen inom Almega välkomnar Åsa Zetterberg som ny förbundsdirektör. Åsa har tidigare arbetat bland annat som sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon kommer närmast från en tjänst som Chief Digital Officer för Regeringen och från det egna bolaget Zettigo AB.

28

MAR

"NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät."

NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät. Vi har fått förtroendet att byta ut befintligt core- och distributionsnät hos Affärsverken i Karlskrona. Det nya nätet byggs upp med IP/MPLS-routrar från Nokia.

22

MAR

Säkra Larm och Kalejdo i samarbete kring larmtjänster via stadsnät

Larmföretaget Säkra Larm i Sverige AB, störst i Sverige på kundägda larm och en av de största larmleverantörerna i Sverige utvecklar i samarbete med Kalejdo, Indentive och ett antal stadsnät larmtjänster för stadsnät. Larmtjänsterna blir en del av Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster via stadsnät som drivs av Kalejdo parallellt med öppen stadsnäts-tv.

22

MAR

Kalejdo lanserar BRF-tjänst för Öppen Stadsnäts-tv

Kalejdo Bredband AB, operatör av Öppen Stadsnäts-tv, lanserar idag en portaltjänst som är kopplad till deras öppna tv-lösning. Tjänsten riktar sig till Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som vill använda tv-skärmen som kommunikationskanal till de boende.

22

MAR

TH1NG lanserar nu ett nytt miljösmart sopkärlshanteringssystem på den svenska marknaden.

Med den senaste tekniken vill vi skapa så väl miljöbesparingar som ekonomiska fördelar för återvinningsbranschen. Med det här systemet kan vi öka effektiviteten på bland annat återvinningsstationer och skapa optimerade rutter för sopkörning. Detta är ett mycket bra exempel på hur framtidens tjänster kan användas för att spara både pengar och miljö redan idag, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

22

MAR

KKV: Hässleholm gjorde fel som stoppade privat fibergrävning

Hässleholms kommun får inte hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

8

MAR

Reglernas utformning påverkar investeringar

En ny rapport från PTS sammanställer de viktigaste slutsatserna från forskningen och förklarar hur de identifierade effekterna kan påverka investeringar och konkurrens på bredbandsmarknaden.

7

MAR

Effektivare PTS med ny organisation

En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med Post- och telestyrelsens (PTS) nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1

MAR

TH1NG och Miradot blir Ciscos första svenska IoT-partner

I en gemensam satsning blir den nystartade operatören TH1NG och konsultbolaget Miradot nu Ciscos första och än så länge enda auktoriserade IoT-partner i Sverige. Cisco beskriver utmärkelsen såhär:

26

FEB

Halland ökar fiberutbyggnaden – Hylte kommun ökade från 8 till 79 procent anslutna hushåll på mindre än fyra år

Sedan Hylte kommun och IP-Only inledde samarbete har fiberutbyggnaden i kommunen ökat betydligt mer än genomsnittet i Sverige. 2015 hade enbart 8 procent av hushållen fiberuppkoppling. I dag, mindre än fyra år senare, är siffran 79 procent. Målet är 100 procent 2020.

19

FEB

Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Post- och telestyrelsen,PTS, har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna. Nu tar myndigheten emot synpunkter på vägledningen.

12

FEB

Netmore Group förvärvar Blink Services

Blink Services, nätverksoperatör för LoRaWAN™ i Sverige, har förvärvats av börsnoterade Netmore Group AB. Netmore Group AB har en unik position som operatör med möjlighet att tillgodose företag och myndigheters krav på säkra kommunikationsnät. Vidare har bolaget Tarifflex, som ingår i Netmore Group, ett patenterat system för dataagrering och integration av olika IT-system.

21

DEC

Så kan trådlösa tekniker bidra i utbyggnaden av snabbt bredband

PTS har tagit fram en vägledning som visar vilka alternativ som finns och vad lokala och regionala aktörer bör tänka på vid etablering av trådlösa lösningar.

19

DEC

IP-Only slår rekord i antal fiberanslutna hushåll på landsbygden under 2018 – trots fortsatta branschutmaningar

En stark avslutning på året kommer innebära att fiberoperatören IP-Only slår rekord i antal fiberanslutna hushåll på landsbygden. Jämfört med 2017 kommer företaget att ansluta 25 procent fler hushåll på landsbygden under 2018.

19

DEC

Uppdaterade regler för rapportering av driftstörningar och avbrott

Från och med den 15 januari 2019 ändrar Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler för när operatörer ska rapportera driftstörningar och avbrott.

17

DEC

Kognitiv digital tillgänglighet – vad är det?

Kognition handlar om att ta emot, bearbeta och reagera på information. I ett informationssamhälle är detta centrala aktiviteter, som vi ägnar oss åt nästan hela tiden.

11

DEC

Halmstads stadsnät byter produktionssystem

När Halmstads stadsnät AB ska byta produktionssystem väljer de att göra det i samarbete med Netadmin och Fiberdata. Samarbetet innebär leverans, implementation och systemsupport.

21

NOV

Trafikverket: Öppnar upp för mer plats för bredband vid vägen

För att underlätta utbyggnaden av bredband öppnar Trafikverket nu upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen. Att kunna lägga fiber även vid mindre vägar är en viktig förutsättning för att bygga ut bredband på landsbygden.

16

NOV

Nationellt stöd hjälper 15 kommuner att öka invånarnas digitala kompetens

För att stärka kommuninvånares digitala kompetens ger Internetstiftelsen (IIS) på uppdrag av regeringen ett stöd på 10,4 miljoner kronor till 15 kommuner runt om i Sverige. Stödet ska hjälpa kommunerna att öppna Digidelcenter dit invånare kan vända sig för att få hjälp med digitala tjänster och teknik.

15

NOV

KEAB söker fibertekniker till installationsavdelningen

Karlsborgs Energi behöver förstärkning på installationsavdelningen. Du kommer att jobba främst med fiberutbyggnad, dokumentation och felsökning. Det är meriterande om du har elbakgrund.

5

NOV

Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

1

NOV

Netadmin och Fiberdata inleder strategiskt partnerskap

Netadmin och Fiberdata ingår ett långsiktigt strategiskt samarbete där kompletterande produkter och tjänster möjliggör ett helhetserbjudande för svenska nätägare och operatörer.

25

OKT

Samarbetsavtal ingånget mellan 11 stadsnät och Kalejdo Bredband AB

För utveckling av nya tjänster på Indentives IoT-plattform Connective.

18

OKT

Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet. Den nya modellen är framtidssäker och tar hänsyn till en rad olika faktorer.

19

SEP

Vill du informera Stadsnätsföreningen om en nyhet?

LOTTA KARLSSON
Kommunikatör
E-post: lotta.karlsson(at)ssnf.org
Tel: +46 (0)8 214 727
Mobil: +46 (0)70 321 47 27