Bredbandsstöd 2023 - läs underlagen, se filmerna

Läs underlagen om bredbandsstöd 2023. Se filmerna och läs på om det som är nytt och förenklat. Invänta sedan 17 maj då byggnadsförteckningen kommer. Det finns drygt 1,2 miljarder kronor i potten.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Ni kan ansöka mellan den 17 maj och 28 augusti.

Även om stadsnät och fiberföreningar står för en mindre del av alla ansökningar som kommer in till PTS så finns det goda chanser att tilldelas stöd. År 2022 fick till exempel fiberföreningar stöd för 44 procent av sökta projekt.

– Vi går nu starkt in i den fjärde utlysningen av PTS bredbandsstöd och vi når för varje år längre ut i glesbygd. Vi har förberett flera förenklingar i år och samtidigt anpassat oss till nya förutsättningar för bredbandsutbyggnaden, säger Jenny Wilke-Blanck, chef på enheten för tilldelning på PTS.

Utbyggnadsprojekt som är kostsamma att genomföra, exempelvis på grund av att det är långa avstånd till tätort, har för varje år större möjlighet att tilldelas bredbandsstöd jämfört med föregående år.

– Nu är det bara för er fiberföreningar, stadsnät och operatörer att kavla upp ärmarna och söka, avslutar Jenny Wilke-Blanck.

Läs underlagen

Läs underlagen om bredbandsstödet 2023, se filmerna och läs på om det som är nytt och förenklat. Allt finns samlat på en och samma webbsida: 

Sök bredbandsstöd 2023 - senast 28 augusti

Där publicerar vi senast den 17 maj:

  • Totalsumma per utlysningsområde.
  • Antal byggnader i byggnadsförteckningen per kommun, per region, per utlysningsområde.
  • Hur mycket en enskild aktör maximalt kan tilldelas per utlysningsområde.

Byggnadsförteckningen kommer 17 maj

PTS portal kommer den 17 maj en lista med de byggnader som det går att söka stöd för. Den kallas för byggnadsförteckningen. 

Fakta bredbandsstöd 2023
  • PTS bygger inte bredband. PTS delar ut statsstöd på uppdrag av regeringen och följer upp det regelbundet.
  • Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd.
  • De som har tilldelats bredbandsstöd har tre år på sig att bygga ut bredband till de byggnader som de har fått stöd för. Inom 6 månader ska de ha givit de boende i området ett erbjudande.
  • PTS följer upp alla projekt som fått stöd. Det sker enligt en plan som fastställs varje år som bredbandsstödet delas ut.
  • Det här är PTS uppdrag

Till er som fick bredbandsstöd år 2022

Nu är det dags för er som tilldelades bredbandsstöd 2022 att rapportera i PTS portal. Det är öppet 16 maj - 1 juni.

 

Kontakt

Jenny Wilke-Blanck, chef på enheten för tilldelning på PTS, 08-678 57 89
PTS presstjänst, 08-678 55 55