Dags för finalen i fiberutbyggnad på Bjäre

20 mars 2023

Bjäre Krafts målsättning är 100 % fiberutbyggnad inom föreningens verksamhetsområde och nu är det dags för den sista större utbyggnaden av fibernätet på Bjäre. Alla bebyggda fastigheter, som inte har erbjudits fiberanslutning tidigare, kommer snart att få ett erbjudande i brevlådan.

Nyhet från Bjäre Kraft:

Bjäre Kraft står i begrepp att göra en sista större fiberutbyggnad på Bjäre. Ägarna till bebyggda fastigheter, som inte tidigare erbjudits fiberanslutning, kommer under mars månad få ett erbjudande tillskickat sig. Totalt handlar det om drygt 400 fastigheter i och omkring Hånarp, Dagshög-Burensvik, Plantahagen, Stora Nötte, Tockarp, Vegalt, Ängelholmsvägen samt ytterligare några mindre områden.

- Vi har målmedvetet jobbat för att hela Bjäre ska få möjlighet till fiber. När denna utbyggnad är klar kommer en viktig milstolpe uppnåtts, för då har alla fastigheter på Bjäre fått erbjudande om fiber minst en gång, berättar Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft.

Det förberedande arbetet har inletts på Bjäre Kraft och målsättningen är att påbörja anläggningsarbetet under fjärde kvartalet 2023. I samband med utbyggnaden av fibern kommer föreningen samtidigt utföra arbete på elnätet och ersätta luftledningar med markförlagd elkabel, när man ändå gräver. Totalt handlar det om 40 km fibernät och 18 km elnät som ska anläggas.

- Fiber är en viktig infrastruktur för samhällets kommunikation och för både hushåll och företag är det värdefullt att ha den stabilitet och hastighet på bredband som fiber gör möjlig. De som idag har ADSL eller mobil lösning från till exempel Telia har nu chansen att få fiber och kan därmed framtidssäkra sitt hem eller företag, berättar Alexander Jansson vidare.

När år 2024 är slut räknar Bjäre Kraft med att alla kunder som accepterar erbjudandet ska vara anslutna och därmed kommer fiberutbyggnaden i alla områden på Bjäre vara klar.

Ytterligare information

Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft, tel nr 0431-44 99 16.
E-post: alexander.jansson@bjarekraft.se